fakta_125_luftforsvaretfakta_125_luftforsvarethttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=1895LuftforsvaretMed 50 000 månedlige flygninger i norsk luftrom er det mye å holde kontroll på. Norske jagerfly er i beredskap døgnet rundt og i tillegg løser Luftforsvaret jevnlig utenlandsoppdrag for NATO og FN. /media/PubImages/f-35A luftforsvaret.jpg

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Norske jagerfly er i kontinuerlig beredskap, klare til å avskjære eller identifisere fremmede fly. Kontroll- og varslingspersonell både på bakken og i lufta overvåker og kontrollerer luftrommet, og redningshelikoptrene redder stadig menneskeliv.

Luftforsvaret har også bidratt internasjonalt med fly, helikoptre og personell i flere operasjoner ledet av Nato og FN. Operasjonene har blant annet vært i Bosnia-Hercegovina, Kosovo, Libya, Adenbukta og Afghanistan.

Det norske luftforsvaret er for tiden inne i en spennende omstillingsprosess. Luftforsvaret omstruktureres geografisk, og vi er i ferd med å fase inn nye våpensystemer som kampflyet F-35 og kystvakthelikopteret NH90.

Avdelinger

Andøya flystasjon har med sine Orion-fly hovedansvaret for å overvåke maritim aktivitet og hevde norsk suverenitet i nordområdene. Bardufoss flystasjon blir hovedbase for NH90-helikopterne. Luftforsvarsbase Bodø blir kampflybase og base for Natos Quick Reaction Alert ut F-16s levetid (til rundt 2021) og utøver også redningstjeneste med helikopter.

Gardermoen flystasjon er hovedbase for transportflyene C-130J Hercules, mens Rygge flystasjon blant annet støtter Forsvaret med kapasitet innen 24-timers helikopterberedskap. Avdeling Sola er organisert under Rygge, og er hovedbase for den militære redningstjenesten i Norge.

Luftforsvarets stasjon i Sørreisa har ansvaret for koordinering og kontroll og varsling av hendelser i luftrommet, mens stasjonen på Mågerø gjennom radarer og andre sensorer blant annet sørger for kontinuerlig overvåking og hevder norsk suverenitet i luftrommet, primært i Sør-Norge.

Innfasingen av det toppmoderne kampflyet F-35, gir store endringer i organiseringen og lokaliseringen av Luftforsvaret de neste årene. Ørland flystasjon, der blant annet redningshelikoptre og luftvernsstyrker allerede er etablert, overtar som Norges hovedkampflybase. De første kampflyene kom til Norge i 2017, og de første blir fullt operative fra 2019. Les mer om kampflyene og veien videre her.

 Utdanning

 

 

fakta_125_luftforsvaretkarriere_17_luftforsvaretsflyges/flyger/media/PubImages/130516-F-XL333-357_coverforsvaret.jpgLuftforsvarets flygeskoleØnsker du en utfordrende, spennende og annerledes jobb? Søknadsfrist 1. desember 2017.fakta_125_luftforsvarethttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=819

 Fartøy i Luftforsvaret

 

 

Denne gjør norske F-35 unike<img alt="" src="/media/PubImages/ORL180216AW-09.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Denne gjør norske F-35 unikeFor første gang er bremseskjermen til kampflyet F-35 testet i Norge. http://forsvaret.no/aktuelt/testet-bremseskjerm
Saab Safari<img alt="" src="/media/PubImages/arkiv_frm2000_2738.JPG" style="BORDER:0px solid;" />Saab SafariSaab MFI-15 Safari er et skolefly og benyttes i utdanningen av Luftforsvarets piloter.http://forsvaret.no/fakta/utstyr/Luft/saab-safari
C-130J Hercules<img alt="" src="/media/PubImages/tkhercR8692.jpg" style="BORDER:0px solid;" />C-130J HerculesC-130J Hercules er et allsidig taktisk transportfly. Oppgavene til Hercules omfatter i hovedsak transport av personell og materiell for Forsvaret. http://forsvaret.no/fakta/utstyr/Luft/C-130J-Hercules