fakta_676_overvaakningogetterrfakta_676_overvaakningogetterrhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=6834https://www.youtube.com/watch?v=5RDABEWPEYc&list=PLNQTrknGXZBoLVGfYsUeT2qf1ZgzFhIMW&index=13

Overvåkning og etterretning

Å vite hva som foregår er en forutsetning for at myndighetene skal kunne ta gode beslutninger – og for et relevant forsvar av Norge.

En svært viktig del av Forsvarets virksomhet er derfor å overvåke norske landområder, luftrommet, havet og det digitale rom. I tillegg skal vi overvåke havområdene der Norge har suverenitet.

Norge samarbeider med NATO om overvåking for å bidra til alliansens situasjonsforståelse: Radarkjeden i nord overvåker norsk luftrom og tilstøtende områder, og Forsvarets kampfly står parate til å identifisere og eventuelt avskjære fremmede fly langs NATOs nordlige grenser.

FØLGER MED
Etterretningstjenestens oppgave er å innhente, bearbeide og analysere informasjon knyttet til fremmede stater, organisasjoner og individer av betydning for norske interesser.

Analyser fra Etterretningstjenesten sikrer myndighetene et best mulig grunnlag for å fatte riktige beslutninger i norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk. Dette er igjen med på å dimensjonere Forsvaret til å

kunne håndtere trusler og utfordringer i fremtiden.

Etterretningstjenesten støtter også militære operasjoner fortløpende med situasjonsanalyser. 

Etterretningstjenesten har ansvarsområde utenfor Norges grenser. Det er Politiets sikkerhetstjeneste (PST) som har ansvaret for å beskytte borgere, interesser og installasjoner mot trusler internt i Norge. De to etatene samarbeider om å dele informasjon om terrorisme og terrortrusler på tvers av landegrensene.

Møt en av operatørene om bord på et Orion overvåkningsfly.

 

 

fakta_676_overvaakningogetterrfakta_676_overvaakningogetterrhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=6835https://www.youtube.com/watch?v=Bx1BtOlUkUc&index=8&list=PLNQTrknGXZBoLVGfYsUeT2qf1ZgzFhIMW 

 

fakta_676_overvaakningogetterrverdtaforsvare_14_forsvaretsoppgaver/oppgaver/media/PubImages/hovedvisuell_logo.jpgForsvarets oppgaverLes mer om hvordan Forsvaret løser sine oppdrag for Norge, i inn- og utland.fakta_676_overvaakningogetterrhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=3018


Copyright bilder/video: Forsvaret, Kripos, UNCHR og NATO.

Publisert 11. desember 2017 09:36.. Sist oppdatert 21. desember 2017 11:24.