fakta_678_stottedetsivilesamfufakta_678_stottedetsivilesamfuhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=6780/media/PubImages/lmh-derby14.jpg

Støtte det sivile samfunnet

Forsvaret skal støtte og beskytte sivilsamfunnet når myndighetene ber om det. Eksempler på dette er ulykker, naturkatastrofer, alvorlig kriminalitet, terrorangrep eller andre kriser.

​Alle Forsvarets tilgjengelige ressurser skal kunne bistå i sivil krisehåndtering, avhengig av situasjonen og sivile myndigheters behov. Likevel skal Forsvaret først og fremst prioritere sine militære primæroppgaver. Dette er oppgaver som bare Forsvaret er i stand til å ivareta.

Det er politiet som opprettholder lov og orden i Norge, men når politiet trenger hjelp, har Forsvaret store ressurser å bidra med. Forsvaret og politiet samarbeider på flere arenaer. Vi har for eksempel erfaringsutvekslinger, felles utdanning og øvelser innen beredskapshåndtering. Målet er å bli så gode som mulig på å løse oppdrag sammen når det trengs.

Se hvordan mineryddere og minedykkere jobber i videoene under:

 

 

fakta_678_stottedetsivilesamfufakta_678_stottedetsivilesamfuhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=6787https://www.youtube.com/watch?v=VXo5oQMSelc&index=4&list=PLNQTrknGXZBoLVGfYsUeT2qf1ZgzFhIMW
fakta_678_stottedetsivilesamfufakta_678_stottedetsivilesamfuhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=6788https://www.youtube.com/watch?v=qH2tHhjMcmQ&index=3&list=PLNQTrknGXZBoLVGfYsUeT2qf1ZgzFhIMW


Eksempler på støtte til sivilsamfunnet er søk etter savnede personer, fjerning av eksplosiver samt terrorberedskap i maritim sektor og ved olje- og gassinstallasjoner. Oppdragene foregår i tett samarbeid med politiet og andre offentlige etater. Støtten vil først og fremst være aktuell ved alvorlige hendelser der sivile myndigheter ikke kan håndtere situasjonen med egne ressurser. 

Forsvaret støtter hovedredningssentralen og politiet i forbindelse med søk og redning til sjøs og på land. Årlig utfører 330 skvadrons redningshelikoptertjeneste godt over tusen søk-, rednings- og ambulanseoppdrag.

Hvordan er livet som redningspersonell? Bli med opp  i redningshelikopteret i videoen under: 

 

 

fakta_678_stottedetsivilesamfufakta_678_stottedetsivilesamfuhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=6789https://www.youtube.com/watch?v=UFu2Dl0LxYA&index=12&list=PLNQTrknGXZBoLVGfYsUeT2qf1ZgzFhIMW


Kystvakten er på vakt døgnet rundt og bistår i redningsoperasjoner eller leteaksjoner til sjøs. I tillegg har Kystvakten slepe- og oljevernkapasitet, noe som er viktig for å avverge katastrofer og begrense skader på miljøet. Dette gir Kystvakten en viktig rolle i den nasjonale miljøberedskapen langs kysten og på havet.


 

 

fakta_678_stottedetsivilesamfuverdtaforsvare_14_forsvaretsoppgaver/oppgaver/media/PubImages/hovedvisuell_logo.jpgForsvarets oppgaverLes mer om hvordan Forsvaret løser sine oppdrag for Norge, i inn- og utland.fakta_678_stottedetsivilesamfuhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=2989


Copyright bilder/video: Forsvaret, Kripos, UNCHR og NATO.

Publisert 11. desember 2017 09:36.. Sist oppdatert 21. desember 2017 11:27.