fakta_677_suverenitetogmyndighfakta_677_suverenitetogmyndighhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=6713/media/PubImages/ACE170524jg_007_oppgave 3.jpg

Suverenitet og myndighetsutøvelse

Det er Forsvarets oppgave å hevde nors​k suverenitet og forsvare norsk territorium – om nødvendig med militær makt.

​Derfor må vi være til stede i luften, på land og på sjøen. Dette gjør vi hver dag, året rundt. Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) har til enhver tid oversikt over situasjoner som oppstår. 

Kystvakten og Sjøforsvaret hevder norsk suverenitet til sjøs. Med fregatter, ubåter og korvetter hindrer Marien at uvedkommende får adgang til norsk territorium. Kystvakten passer på vår langstrakte kyst og driver fiskerikontroll og annet oppsyn.


I luftrommet er vi en del av NATOs integrerte luftforsvar. Der bidrar vi med luftovervåkning, og med kampfly som er i kontinuerlig beredskap. 

På land er Grensevakten kontinuerlig på plass ved Norges grense mot Russland for å overvåke og drive informasjonsinnhenting. Slik kan Grensevakten reagere på krenkelser av norsk suverenitet langs grensen. Soldatene ved Garnisonen i Sør-Varanger vokter den 196 kilometer lange grensen mot Russland hver dag, hele året. Grensevaktholdet skjer i tett samarbeid med politiet.

Grensevakten har ansvaret for å vokte Norges grense mot Russland: 

 

 

fakta_677_suverenitetogmyndighfakta_677_suverenitetogmyndighhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=6723https://www.youtube.com/watch?v=zOt1UScWoOI&index=2&list=PLNQTrknGXZBoLVGfYsUeT2qf1ZgzFhIMW


Norge har flere ganger ledet og deltatt i NATOs maritime styrker. Disse flåtegruppene hevder suverenitet til sjøs i enorme havområder innad i alliansen, også i norske farvann.


 

 

fakta_677_suverenitetogmyndighverdtaforsvare_14_forsvaretsoppgaver/oppgaver/media/PubImages/hovedvisuell_logo.jpgForsvarets oppgaverLes mer om hvordan Forsvaret løser sine oppdrag for Norge, i inn- og utland.fakta_677_suverenitetogmyndighhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=2974


Copyright bilder/video: Forsvaret, Kripos, UNCHR og NATO.

Publisert 11. desember 2017 09:36.. Sist oppdatert 18. januar 2018 16:20.