Sjå kvar vi held til

Forsvarets avdelingar held til på ei rekkje militærleirar over heile landet.

 

 

Andøya<img alt="" src="/media/PubImages/tk333BL9C7173.jpg" style="BORDER:0px solid;" />AndøyaPå Andøya driftar Forsvaret P-3 Orion som hevdar norsk suverenitet i nordområda ved å kontrollere fiskeressursar og gjere ubåtsøk.http://forsvaret.no/fakta/tjenestesteder/andoya
Bardufoss<img alt="" src="/media/PubImages/OSH_9981.jpg" style="BORDER:0px solid;" />BardufossBardufoss flystasjon er Noregs base for helikopter og husar mellom anna Luftforsvarets flygeskule.http://forsvaret.no/fakta/tjenestesteder/bardufoss
Bjerkvik<img alt="" src="/media/PubImages/ed_20081203_008.jpg" style="BORDER:0px solid;" />BjerkvikBjerkvik tekniske verkstad reparerer og steller på Forsvaret sine kjøretøy og våpen.http://forsvaret.no/fakta/tjenestesteder/bjerkvik
Bodø<img alt="" src="/media/PubImages/20121218_PTM_066_3.jpg" style="BORDER:0px solid;" />BodøLuftforsvarsbase Bodø er ein operasjonsbase for F-16-jagarfly. Utanfor Bodø ligg Forsvarets operative hovudkvarter.http://forsvaret.no/fakta/tjenestesteder/bodø
Dombås<img alt="" src="/media/PubImages/arkiv_fms2005_1072_document.jpg" style="BORDER:0px solid;" />DombåsPå Dombås ligg Heimevernets skule- og kompetansesenter.http://forsvaret.no/fakta/tjenestesteder/dombaas
Drevjamoen<img alt="" src="/media/PubImages/HERON_vakthold.jpg" style="BORDER:0px solid;" />DrevjamoenDrevjamoen leir husar både Heimevernet og Forsvarets logistikkorganisasjon.http://forsvaret.no/fakta/tjenestesteder/drevjamoen
Evenes<img alt="" src="/media/PubImages/MPA4.jpg" style="BORDER:0px solid;" />EvenesEvenes flystasjon i Nordland utvikles til å bli en fremskutt base for F-35 og hovedbase for Forsvarets nye maritime patruljefly, P-8 Poseidon.http://forsvaret.no/fakta/tjenestesteder/evenes
Gardermoen og Sessvollmoen<img alt="" src="/media/PubImages/tksamR8222_2.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Gardermoen og SessvollmoenPå Gardermoen og Sessvollmoen finn vi fleire av Forsvarets avdelingar. http://forsvaret.no/fakta/tjenestesteder/gardermoen
Haakonsvern<img alt="" src="/media/PubImages/Haakonsvern.appellplass.jpg" style="BORDER:0px solid;" />HaakonsvernHaakonsvern er Sjøforsvarets hovudbase og ein av Nord-Europas største maritime militærbasar.http://forsvaret.no/fakta/tjenestesteder/haakonsvern
Hamar<img alt="" src="/media/PubImages/sesjon-hamar.jpg" width="472" style="BORDER:0px solid;" />HamarForsvarets personell- og vernepliktssenter ligg på Hamar og forvaltar verneplikta i Noreg. http://forsvaret.no/fakta/tjenestesteder/hamar
Harstad<img alt="" src="/media/PubImages/_MG_6773.jpg" style="BORDER:0px solid;" />HarstadHarstad husar blant anna Sjøforsvarets kampeining, Kystjegerkommandoen.http://forsvaret.no/fakta/tjenestesteder/harstad
Heistadmoen<img alt="" src="/media/PubImages/_ABR2037.jpg" style="BORDER:0px solid;" />HeistadmoenTelemark og Buskerud heimevernsdistrikt ligg på Heistadmoen.http://forsvaret.no/fakta/tjenestesteder/heistadmoen
Horten<img alt="" src="/media/PubImages/arkiv_frm2000_799_document.JPG" style="BORDER:0px solid;" />HortenHistorisk sett har Horten en lang historie i forbindelse med Sjøforsvaret.http://forsvaret.no/fakta/tjenestesteder/horten
Huseby<img alt="" src="/media/PubImages/VH_FMS_2404_546-huseby.jpg" style="BORDER:0px solid;" />HusebyHuseby leir, eller Gardeleiren, er hovudkvarter for Hans Majestet Kongens Garde. http://forsvaret.no/fakta/tjenestesteder/huseby
Jørstadmoen<img alt="" src="/media/PubImages/FDN_5987.JPG" style="BORDER:0px solid;" />JørstadmoenForsvarets militærbase på Jørstadmoen husar fleire av Forsvarets avdelingar.http://forsvaret.no/fakta/tjenestesteder/jorstadmoen
Kjeller<img alt="" src="/media/PubImages/tknml100L7C6249.jpg" style="BORDER:0px solid;" />KjellerAvdelingar som høyrer til Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) ligg på Kjeller.http://forsvaret.no/fakta/tjenestesteder/kjeller
Kjevik<img alt="" src="/media/PubImages/lsk36235.jpg" style="BORDER:0px solid;" />KjevikPå Kjevik utdannes leiare og teknikarar til Forsvaret gjennom Luftforsvarets befalsskule. De utdannar morgondagens leiare.http://forsvaret.no/fakta/tjenestesteder/kjevik
Kolsås<img alt="" src="/media/PubImages/20091204TJ_120.jpg" style="BORDER:0px solid;" />KolsåsKolsås husar fleire av Forsvarets avdelingar og har eit av dei største idrettsanlegga som som finst i nokon norsk militærleir.http://forsvaret.no/fakta/tjenestesteder/kolsaas
Madla (KNM Harald Haarfagre)<img alt="" src="/media/PubImages/_MG_2008%20copy.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Madla (KNM Harald Haarfagre)Stavanger er vertskommune for rekruttskulen KNM Harald Haarfagre. Rekruttperioden, eller grunnutdanninga, er dei første 6–8 vekene i førstegongstenesta. http://forsvaret.no/fakta/tjenestesteder/madla
Nordkisa<img alt="" src="/media/PubImages/Forsyning_03.JPG" style="BORDER:0px solid;" />NordkisaForsyning og logistikkberedskap for Forsvaret.http://forsvaret.no/fakta/tjenestesteder/nordkisa
Oslo<img alt="" src="/media/PubImages/Akershus-festning.jpg" style="BORDER:0px solid;" />OsloHans Majestet Kongens Garde, Etterretningtenesta og Hærens krigsskule held alle til i Oslo.http://forsvaret.no/fakta/tjenestesteder/oslo
Porsanger<img alt="" src="/media/PubImages/idalyra-hv17-tj02.jpg" style="BORDER:0px solid;" />PorsangerFinnmark Heimevernsdistrikt ligger like ved Lakselv, kommunesenteret i Porsanger kommune. http://forsvaret.no/fakta/tjenestesteder/porsanger
Ramsund<img alt="" src="/media/PubImages/Ramsund-881.JPG" style="BORDER:0px solid;" />RamsundRamsund orlogsstasjon er forsyningsbasen til Sjøforsvaret i Nord-Noreg.http://forsvaret.no/fakta/tjenestesteder/ramsund
Reitan<img alt="" src="/media/PubImages/Joc%20ny%20redigert.jpg" style="BORDER:0px solid;" />ReitanPå Reitan, omtrent 25 km utenfor Bodø sentrum, ligger Forsvarets operative hovedkvarter.http://forsvaret.no/fakta/tjenestesteder/reitan
Rena<img alt="" src="/media/PubImages/rena_tjenestested_009.jpg" style="BORDER:0px solid;" />RenaRena er Noregs nyaste militærleir, og rommar fleire av avdelingane til Hæren.http://forsvaret.no/fakta/tjenestesteder/rena
Rygge<img alt="" src="/media/PubImages/tk720R4333.jpg" style="BORDER:0px solid;" />RyggeRygge kommune ligg i landlege omgjevnader i Østfold fylke. Kommunen har nokre av dei finaste kystområda i Oslofjorden. http://forsvaret.no/fakta/tjenestesteder/rygge
Setermoen<img alt="" src="/media/PubImages/leo2-2.jpg" style="BORDER:0px solid;" />SetermoenForsvaret har utdanna soldatar på Setermoen heilt sidan 1898.http://forsvaret.no/fakta/tjenestesteder/setermoen
Setnesmoen<img alt="" src="/media/PubImages/Heimevernets%20militære%20jurister.jpg" style="BORDER:0px solid;" />SetnesmoenSetnesmoen militærforlegning er base for Heimevernet.http://forsvaret.no/fakta/tjenestesteder/setnesmoen
Skjold<img alt="" src="/media/PubImages/2bn.jpg" style="BORDER:0px solid;" />SkjoldHærens 2. bataljon og Ingeniørbataljonen holder til på Skjold.http://forsvaret.no/fakta/tjenestesteder/skjold
Sola<img alt="" src="/media/PubImages/8Y5A8377.jpg" style="BORDER:0px solid;" />SolaRedningshelikoptertjenesten (RHT) er en egen avdeling på lik linje med Luftforsvarets luftvinger. RHT har hovedbase på Sola flystasjon utenfor Stavanger.http://forsvaret.no/fakta/tjenestesteder/sola
Sortland<img alt="" src="/media/PubImages/20100929sls_gardex057.jpg" style="BORDER:0px solid;" />SortlandSortland er vertskommune for Sjøforsvaret sin kystvaktstasjon.http://forsvaret.no/fakta/tjenestesteder/sortland
Sør-Varanger<img alt="" src="/media/PubImages/_MG23194.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Sør-VarangerGarnisonen i Sør-Varanger vaktar den 196 kilometer lange grensa vår mot Russland.http://forsvaret.no/fakta/tjenestesteder/sor-varanger
Sørreisa<img alt="" src="/media/PubImages/arkiv_fms2005_1760_document.jpg" style="BORDER:0px solid;" />SørreisaInni fjellet Høggumpen ligg kontroll- og varslingssenteret som held auge med luftrommet i Nord-Noreg.http://forsvaret.no/fakta/tjenestesteder/sorreisa
Terningmoen<img alt="" src="/media/PubImages/CJ3A0002.jpg" style="BORDER:0px solid;" />TerningmoenI Terningmoen leir finn du blant anna rekruttskulen til Garden og Hæren sin våpenskole.http://forsvaret.no/fakta/tjenestesteder/terningmoen
Trandum<img alt="" src="/media/PubImages/DSC_0063.jpg" style="BORDER:0px solid;" />TrandumRomerike tekniske verksted på Trandum utfører vedlikehold og reparasjon av Forsvarets kjøretøy.http://forsvaret.no/fakta/tjenestesteder/trandum
Trondheim<img alt="" src="/media/PubImages/arkiv_FMS2006_676_document.jpg" style="BORDER:0px solid;" />TrondheimTrondheim er vertsby for Luftkrigsskulen.http://forsvaret.no/fakta/tjenestesteder/trondheim
Vatneleiren<img alt="" src="/media/PubImages/IMG_2542.jpeg" style="BORDER:0px solid;" />VatneleirenVatneleiren militærforlegning er base for Agder og Rogaland heimevernsdistrikt 08.http://forsvaret.no/fakta/tjenestesteder/vatneleiren
Værnes<img alt="" src="/media/PubImages/NOREX%202016%20oppstilling.jpg" style="BORDER:0px solid;" />VærnesStjørdal kommune ligger i Trøndelag og har i overkant av 22 000 innbyggere. Ikke langt fra garnisonen ligger Midt-Norges hovedflyplass, Trondheim lufthavn Værnes.http://forsvaret.no/fakta/tjenestesteder/vaernes
Ørland<img alt="" src="/media/PubImages/november%2021,%202013_20520.jpg" style="BORDER:0px solid;" />ØrlandØrland flystasjon blir base for Noregs nye kampfly, og er ein base i utvikling.http://forsvaret.no/fakta/organisasjon/Luftforsvaret/ørland-hovedflystasjon