bilde1 - Et Orion P-3N, Hjalmar Riiser-Larsen, fra 333 skvadronen. A Orion P-3N, Hjalmar Riiser-Larsen, from 333 squadron.bilde1 - Et Orion P-3N, Hjalmar Riiser-Larsen, fra 333 skvadronen. A Orion P-3N, Hjalmar Riiser-Larsen, from 333 squadron.http://forsvaret.no/media/PubImages/tk333L7C0171_bilde1.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=346Andøya har svært vakker natur. Her er eit Orion-fly i nærleiken av flystasjonen. Foto: Torbjørn Kjosvold
Kystjegerkommandoen og Taktisk Båtskvadron på vei til Hellfire-øvelse på Andøya / Soldiers from the Norwegian coastal artillery on board a combat boatKystjegerkommandoen og Taktisk Båtskvadron på vei til Hellfire-øvelse på Andøya / Soldiers from the Norwegian coastal artillery on board a combat boathttp://forsvaret.no/media/PubImages/MO_23_10.06.2013_10.06.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=342Kystjegerkommandoen og Taktisk båtskvadron på veg til Hellfire-øving på Andøya.
NSM-skyting utenfor AndøyaNSM-skyting utenfor Andøyahttp://forsvaret.no/media/PubImages/20130605__PEDERTORPMATHISEN_004.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=340NSM-skyting utanfor Andøya. Missilet blei fyrt av mot den pensjonerte fregatten KNM «Trondheim» i rakettskytefeltet. Foto: Peder Torp Mathisen
Et Orion P-3N, Hjalmar Riiser-Larsen, fra 333 skvadronen. A Orion P-3N, Hjalmar Riiser-Larsen, from 333 squadron.Et Orion P-3N, Hjalmar Riiser-Larsen, fra 333 skvadronen. A Orion P-3N, Hjalmar Riiser-Larsen, from 333 squadron.http://forsvaret.no/media/PubImages/tk333BL9C7173.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=344Andøya flystasjon er Noregs einaste base for dei maritime patruljeflya til Forsvaret, P-3 Orion.
skarpskyting med nasams ii på andøyalivefiring with nasams ii at andøyaskarpskyting med nasams ii på andøyalivefiring with nasams ii at andøyahttp://forsvaret.no/media/PubImages/arkiv_FMS2006_2540_document.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=341Rundt 300 menneske har det daglege arbeidet sitt her, i avdeling 133 Luftving. Dette bildet er fra skarpskyting med NASAMS II.
Bakkemannskaper utfører teknisk sjekk på et Orion P-3C fra 333 skvadronen etter tokt på Andøya flystasjon.Maintenance crew check a Orion P-3C from 333 squadron after mission at Andøya air baseBakkemannskaper utfører teknisk sjekk på et Orion P-3C fra 333 skvadronen etter tokt på Andøya flystasjon.Maintenance crew check a Orion P-3C from 333 squadron after mission at Andøya air basehttp://forsvaret.no/media/PubImages/tk333BL9C5397.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=343Utan bakkemannskapa ville ikkje Orion-flya ha klart å utføre sine oppgåver.
Bakkemannskaper utfører teknisk sjekk på et Orion P-3N, Hjalmar Riiser-Larsen, fra 333 skvadronen etter tokt på Andøya flystasjon. Maintenance crew check a Orion P-3N, Hjalmar Riiser-Larsen, from 333 squadron after mission at Andøya air baseBakkemannskaper utfører teknisk sjekk på et Orion P-3N, Hjalmar Riiser-Larsen, fra 333 skvadronen etter tokt på Andøya flystasjon. Maintenance crew check a Orion P-3N, Hjalmar Riiser-Larsen, from 333 squadron after mission at Andøya air basehttp://forsvaret.no/media/PubImages/tk333BL9C7638.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=345Bakkemannskap gjer teknisk sjekk på eit P-3N Orion-fly frå 333-skvadronen etter tokt på Andøya flystasjon. Foto: Torbjørn Kjosvold
Et Orion P-3N, Hjalmar Riiser-Larsen, fra 333 skvadronen etter landing på Andøya flystasjon.. A Orion P-3N, Hjalmar Riiser-Larsen, from 333 squadron after landing at Andøya air station.Et Orion P-3N, Hjalmar Riiser-Larsen, fra 333 skvadronen etter landing på Andøya flystasjon.. A Orion P-3N, Hjalmar Riiser-Larsen, from 333 squadron after landing at Andøya air station.http://forsvaret.no/media/PubImages/tk333L7C9474.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=347Eit P-3N Orion, Hjalmar Riiser-Larsen, frå 333-skvadronen etter landing på Andøya flystasjon. Foto: Torbjørn Kjosvold

Andøya

På Andøya driftar Forsvaret P-3 Orion som hevdar norsk suverenitet i nordområda ved å kontrollere fiskeressursar og gjere ubåtsøk.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Forsvaret på Andøya

Andøya flystasjon er den einaste basen i Noreg for dei maritime patruljeflya til Forsvaret, P-3 Orion. Ingen andre kan yte hjelp så langt til havs som Orion-flya. Rundt 300 menneske har sitt daglege arbeid i 133 luftving. Andøya med sin flystasjon har plassering ut i mot Norskehavet, eit barskt klima i nordnorsk natur.
Basen er ei hjørnesteinsverksemd i Andøy kommune med betydeleg lokal rekruttering til alle avdelingar.

Forsvaret på Andøya samarbeider blant anna med Andøya Space Center, som er et senter for oppskytning av forskningsraketter.

Aktivitetstilbod

Det finst ei rekkje aktivitetstilbod for dei som er knytte til Andøya flystasjon, både tilsette og familiar. Kommunen driv idrettsskule for born i alderen seks til ti år på Andenes, Dverberg og Risøyhamn. Av militære idrettsanlegg finst det treningsrom på dei ulike avdelingane rundt på stasjonen, men det er òg mogleg å nytte dei sivile idrettsanlegga i umiddelbar nærleik. Kvalsafari er ein stor turistattraksjon i Andøy kommune, og sesongen varar frå 25. mai til 15. september.

Bustad

Andøy kommune strekkjer seg over heile Andøya og delar av Hinnøya. Ho er den nordlegaste kommunen i Nordland fylke og har rundt 5​000 innbyggjarar. Andøya har ferjefritt samband​​ mellom fastlandet og øyane. I moderne tid førte etableringa av Andøya flystasjon og Andøya rakettskytefelt til besøk og​ gjestar ​frå heile verda.

Forsvaret har fleire bustader knytta til Andøya flystasjon.

Viss du treng informasjon om Forsvaret sine utleigebustader på tenestestaden, les meir på forsvarsbygg.no/basen​

Vil du vite meir om Andøya, sjå kommunen sine nettsider.

Familiekoordinator

For å yte betre støtte til forsvarsfamiliane, har Forsvaret oppretta familiekoordinatorar på sine tenestestader.

Les meir om kva familiekoordinatorane kan hjelpe deg med.

Veit du ikkje kven som er din familiekoordinator? Ta kontakt med basen eller di avdeling for å bli sett i kontakt med rett person.​

 Andre tenestestader

 

 

Bardufoss<img alt="" src="/media/PubImages/OSH_9981.jpg" style="BORDER:0px solid;" />BardufossBardufoss flystasjon er Noregs base for helikopter og husar mellom anna Luftforsvarets flygeskule.http://forsvaret.no/fakta/tjenestesteder/bardufoss
Bodø<img alt="" src="/media/PubImages/20121218_PTM_066_3.jpg" style="BORDER:0px solid;" />BodøLuftforsvarsbase Bodø er ein operasjonsbase for F-16-jagarfly. Utanfor Bodø ligg Forsvarets operative hovudkvarter.http://forsvaret.no/fakta/tjenestesteder/bodø
Evenes<img alt="" src="/media/PubImages/MPA4.jpg" style="BORDER:0px solid;" />EvenesEvenes flystasjon i Nordland utvikles til å bli en fremskutt base for F-35 og hovedbase for Forsvarets nye maritime patruljefly, P-8 Poseidon.http://forsvaret.no/fakta/tjenestesteder/evenes

Publisert 24. november 2014 14:07.. Sist oppdatert 28. juni 2016 10:31.