Et F-16 jagerfly i døgnberedskap ved Bodø Hovedflystasjon. / A F-16 fighter is standby at Bodø Main AirstationEt F-16 jagerfly i døgnberedskap ved Bodø Hovedflystasjon. / A F-16 fighter is standby at Bodø Main Airstationhttp://forsvaret.no/media/PubImages/20121218_PTM_066_3.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=325Eit F-16 jagarfly i døgnberedskap ved Bodø hovudflystasjon. Foto: Peder Torp Mathisen
Soldater fra BRP Reitan og BRP Bodø Hovedflystasjon øver. Soldatene trener mye på røykdykking og slukking på brannplassfeltet, der de har et flyskrog. De trener slukking for hånd og med brannbil.Soldater fra BRP Reitan og BRP Bodø Hovedflystasjon øver. Soldatene trener mye på røykdykking og slukking på brannplassfeltet, der de har et flyskrog. De trener slukking for hånd og med brannbil.http://forsvaret.no/media/PubImages/BRP_190511_6.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=321Soldatar frå BRP (brann-, rednings- og plassteneste) trenar på røykdykking og slokking. Foto: Marthe Brendefur
Et F-16 jagerfly tar av fra Bodø hovedflystasjonAn F-16 fighter during take off from Bodø Main Air BaseEt F-16 jagerfly tar av fra Bodø hovedflystasjonAn F-16 fighter during take off from Bodø Main Air Basehttp://forsvaret.no/media/PubImages/20140526th_ 2459.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=320Bodø hovudflystasjon er støttebase for Forsvarets operative hovudkvarter. Foto: Torgeir Haugaard
330. skvadronen på øvelse rundt Bodø. Skvadronen er på skarp beredskap hele døgnet, hele året.330. skvadronen på øvelse rundt Bodø. Skvadronen er på skarp beredskap hele døgnet, hele året.http://forsvaret.no/media/PubImages/Seaking_pick up_100412_4.JPGhttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=323Som redningsmann er man oftest den første personen som er tilstede ved en ulykke. Illustrasjonsfoto: Marthe Brendefur
Vakt og Sikring (Force Protection) i ved Bodø Hovedflystasjon er alltid på vakt. Styrken består av godt trente vaktsoldater, militærpoliti og hundeekvipasjer.Vakt og Sikring (Force Protection) i ved Bodø Hovedflystasjon er alltid på vakt. Styrken består av godt trente vaktsoldater, militærpoliti og hundeekvipasjer.http://forsvaret.no/media/PubImages/Vakt_Sikring_vakta_2 copy.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=326Vakt og sikring (Force Protection) ved Bodø hovudflystasjon er alltid på vakt. Foto: Marthe Brendefur
Soldater ved Bodø Hovedflystasjon går igjennom gjørmeløypen.Soldater ved Bodø Hovedflystasjon går igjennom gjørmeløypen.http://forsvaret.no/media/PubImages/Gjørmeløype_200412_13.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=322Soldatar ved Bodø hovudflystasjon går gjennom gjørmeløypa. Foto: Marthe Brendefur

Bodø

Luftforsvarsbase Bodø er ein operasjonsbase for F-16-jagarfly. Utanfor Bodø ligg Forsvarets operative hovudkvarter.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Forsvaret i Bodø

Luftforsvarsbase Bodø er ein av to basar som operer med jagarfly i  Noreg, og er underlagd 132 luftving på Ørland. Flystasjonen skal mellom anna drive luftovervaking av norsk luftrom og territorialfarvatn. Basen har 24-timars beredskap med jagarfly underlagd Nato-kommando.

Luftforsvarsbase Bodø er vertar for fleire militære einingar, som 139 luftving med redningstenesta, Cyberforsvaret, Forsvarsbygg, Noble, og FLO med Forsyningsavdeling Nordland.

Luftforsvarsbase Bodø er støttande base for Forsvarets operative hovudkvarter (FOH), som er det norske forsvarets fellesoperative hovudkvarter. FOH har ansvaret for å leie og samordne alle nasjonale og internasjonale militære operasjonar.​

Fritid

Bodø er ein framifrå stad for natur- og fritidsaktivitetar som fiske, båtliv, fjellvandring og dykking, og grensar mot fleire store nasjonalparkar. Komplekset Bodø Spektrum har ​badeland, velværeavdeling og fotballarena. I tillegg har Bodø fått Stormen kulturkvartal med konserthus, bibliotek og litteraturhus.

Bustad

Forsvaret har fleire bustader til disposisjon for tilsette i Bodø og omegn. Ta kontakt med bustadkontoret på telefon 75 57 86 47.

Treng du informasjon om Forsvarets utleigebustader på tenestestaden? Les meir på Forsvarsbygg.no/basen


Med over 50 000 innbyggjarar er Bodø den nest største byen i Nord-Noreg. Vil du vite meir om Bodø, sjå kommunen sine nettsider eller Bodø.no.

Familiekoordinator

For å kunne yte betre støtte til forsvarsfamiliane, har Forsvaret oppretta familiekoordinatorar på sine tenestestader.

Les meir om kva familiekoordinatorane kan hjelpe deg med.

Veit du ikkje kven som er din familiekoordinator? Ta kontakt med basen eller di avdeling for å bli sett i kontakt med rett person.​

 Andre tenestestader

 

 

Evenes<img alt="" src="/media/PubImages/MPA4.jpg" style="BORDER:0px solid;" />EvenesEvenes flystasjon i Nordland utvikles til å bli en fremskutt base for F-35 og hovedbase for Forsvarets nye maritime patruljefly, P-8 Poseidon.http://forsvaret.no/fakta/tjenestesteder/evenes

Publisert 24. november 2014 12:10.. Sist oppdatert 18. januar 2018 16:37.