Soldater fra HV-14 vokter et amerikansk krigsskip / Norwegian Home Guard guards an american warshipSoldater fra HV-14 vokter et amerikansk krigsskip / Norwegian Home Guard guards an american warshiphttp://forsvaret.no/media/PubImages/HERON_vakthold.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=893

Drevjamoen

Drevjamoen leir husar både Heimevernet og Forsvarets logistikkorganisasjon.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Mosjøen ligg midt i Nordland fylke. Byen har 10 000 innbyggjarar, eit tradisjonsrikt handelssenter, og mykje gammal trehusbusetting ved foten av Øyfjellet. For meir informasjon om Vefsn, sjå kommunen sine nettsider.

Forsvaret på Drevjamoen

Leiren til Forsvaret ligg tre mil nord for Mosjøen, som er kommunesenteret i Vefsn kommune. Leiren blir disponert av Sør-Hålogaland Heimevernsdistrikt 14 og Forsvarets logistikkorganisasjon.

Aktivitetstilbod

Det finst ei rekkje aktivitetstilbod for dei som er knytte til Drevjamoen. Leiren har eige treningsrom og i Mosjøen er det eit stort idrettsanlegg med symjehall. Ein større alpinbakke, fleire lysløyper og eit godt tilrettelagt friluftsområde er òg blant tilboda i Mosjøen.

Bustad

Viss du treng informasjon om Forsvaret sine utleigebustader på tenestestaden, les meir på Forsvarsbygg.no/​basen

Familiekoordinator

For å kunne yte betre støtte til forsvarsfamiliane, har Forsvaret oppretta familieko​ordinatorar på sine tenestestader.

Les meir om kva familiekoordinatorane kan hjelpe deg med.

Veit du ikkje kven som er din familiekoordinator? Ta kontakt med basen eller di avdeling for å bli sett i ​​​kontakt med rett person.​

 Andre tenestestader

 

 

Vatneleiren<img alt="" src="/media/PubImages/IMG_2542.jpeg" style="BORDER:0px solid;" />VatneleirenVatneleiren militærforlegning er base for Agder og Rogaland heimevernsdistrikt 08.http://forsvaret.no/fakta/tjenestesteder/vatneleiren

Publisert 4. desember 2014 11:37.. Sist oppdatert 2. februar 2018 13:13.