fakta_776_evenesfakta_776_eveneshttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=22180/media/PubImages/MPA4.jpg

Evenes

Evenes flystasjon i Nordland utvikles til å bli en fremskutt base for F-35 og hovedbase for Forsvarets nye maritime patruljefly, P-8 Poseidon.

Tje​Evenes flystasjon skal de neste årene bygges opp til å bli en operativ kampbase for Luftforsvaret. Innen 2025 planlegges det med opptil 500 ansatte og 300 vernepliktige på Evenes. Utbyggingen pågår, og Forsvarsbygg jobber med å få plass nok bygg, anlegg og infrastruktur innen 1. august 2022. Etter planen skal flystasjonen være klar for full drift innen utgangen av første kvartal 2023.

Evenes blir hjemmebase for Norges fem nye maritime patruljefly av typen P-8 Poseidon. Flyene skal ivareta maritim overvåking og erstatter både P-3 Orion på Andøya flystasjon og DA-20 Jet Falcon som opererer ut fra Gardermoen.

I tillegg blir Evenes flystasjon en fremskutt base for oppdraget Quick Reaction Alert (QRA). Dette er et oppdrag som utføres på vegne av NATO, og innebærer at norske kampfly rykker når ukjente luftfartøy nærmer seg norsk luftrom. I luften tar kampflyene seg bort til det fremmede flyet, identifiserer og dokumenterer det, og sørger for at det ikke tar seg inn i norsk luftrom. Per 2020 løser F-16 oppdraget fra Bodø, men i 2022 skal F-35 løse QRA fra Evenes.

I tillegg til fasiliteter for P-8 Poseidon og F-35 blir det kontorer og administrasjonsfasiliteter for 333 skvadron, vedlikeholdsskvadronen. 

Familiekoordinator

For å støtte forsvarsfamiliene best mulig, har finnes det såkalte familiekoordinatorer på alle tjenestesteder. Les hva familiekoordinatorene kan hjelpe deg med.

Vet du ikke hvem som er familiekoordinatoren din? Ta kontakt med basen eller avdelingen din for å bli satt i​ kontakt med riktig person.​

Publisert 14. mai 2020 17:13.. Sist oppdatert 20. mai 2020 17:05.