Fra øvelse Samaritan 2013, hvor det øves på pasientforflyttning fra Gardermoen militære flystasjon til en CSU (Casualty Strategic Unit) på Luftforsvarets Skolesenter på Kjevik med C-130J Hercules fra 335 skvadronen.Fra øvelse Samaritan 2013, hvor det øves på pasientforflyttning fra Gardermoen militære flystasjon til en CSU (Casualty Strategic Unit) på Luftforsvarets Skolesenter på Kjevik med C-130J Hercules fra 335 skvadronen.http://forsvaret.no/media/PubImages/tksamR8222_2.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=331Fra øvelse Samaritan 2013, hvor det øves på pasientforflyttning fra Gardermoen militære flystasjon med C-130J Hercules.From exercise Samaritan 2013 at Gardermoen military airbase with C-130J Hercules.
Elever ved MP-linja ved Forsvarets tekniske befalsskole under en åstedgranskningsøvelse på SessvollmoenMilitary Police students at the Norwegian Defence Officer Candidate School during a crime scene investigation exercise on SessvollmoenElever ved MP-linja ved Forsvarets tekniske befalsskole under en åstedgranskningsøvelse på SessvollmoenMilitary Police students at the Norwegian Defence Officer Candidate School during a crime scene investigation exercise on Sessvollmoenhttp://forsvaret.no/media/PubImages/20110406th_112.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=328Elever ved MP-linja (militærpoliti) ved Forsvarets tekniske befalsskole under en åstedgranskningsøvelse på Sessvollmoen.
Utsikt fra cockpit på et C-130J Hercules på vei fra Tromsø til Gardermoen Flystasjon / View from cockpit on a C-130J Hercules on the way from Tromsø to OsloUtsikt fra cockpit på et C-130J Hercules på vei fra Tromsø til Gardermoen Flystasjon / View from cockpit on a C-130J Hercules on the way from Tromsø to Oslohttp://forsvaret.no/media/PubImages/VH_FMS_utdanningscamp_1.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=332Utsikt fra cockpit på et C-130J Hercules på vei til Gardermoen Flystasjon.The view from the cockpit of a C-130J Hercules on his way to Gardermoen Air Station.
Ingeniørbataljonens CBRN-kompani gjennomførte en øvelse på Sessvollmoen med fokus på søk etter radioaktivt materiale / The Engineer Battalion's CBRN (Chemical, biological, radiological, nuclear)- company conducted an exercise on Sessvollmoen focusing on tIngeniørbataljonens CBRN-kompani gjennomførte en øvelse på Sessvollmoen med fokus på søk etter radioaktivt materiale / The Engineer Battalion's CBRN (Chemical, biological, radiological, nuclear)- company conducted an exercise on Sessvollmoen focusing on thttp://forsvaret.no/media/PubImages/VHFM3133_2.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=333Ingeniørbataljonens CBRN-kompani gjennomførte en øvelse på Sessvollmoen med fokus på søk etter radioaktivt materiale.
Deltagere under Kvinnecamp 2012 / Participants during the camp for women 2012Deltagere under Kvinnecamp 2012 / Participants during the camp for women 2012http://forsvaret.no/media/PubImages/_MG_9851_15.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=327Deltagere under Kvinnecamp 2012.
Teknisk dag ble arrangert på Sessvollmoen 17. oktober. Nærmere 500 elever fra videregående skoler var meldt på arrangementet som skulle vekke interesse for teknisk utdanning og Forsvaret som lærlingbedrift. Grenader Joar Hartveit Faugstad viser frem ForsvTeknisk dag ble arrangert på Sessvollmoen 17. oktober. Nærmere 500 elever fra videregående skoler var meldt på arrangementet som skulle vekke interesse for teknisk utdanning og Forsvaret som lærlingbedrift. Grenader Joar Hartveit Faugstad viser frem Forsvhttp://forsvaret.no/media/PubImages/Tekniskdag-8394.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=330Teknisk dag ble arrangert på Sessvollmoen. 500 elever var påmeldt arrangementet som skulle vekke interesse for teknisk utdanning.
Under øvelse Noble Ledger 2014 ble samtlige Nasjonale støtteelementer (NSE) og logistikkbaser opprettet på Sessvollmoen. Logistikkbasene for Norge, Nederland, Tyskland, Danmark og Belgia har til oppgave å understøtte kampenhetenes egne logistikkavdelingerUnder øvelse Noble Ledger 2014 ble samtlige Nasjonale støtteelementer (NSE) og logistikkbaser opprettet på Sessvollmoen. Logistikkbasene for Norge, Nederland, Tyskland, Danmark og Belgia har til oppgave å understøtte kampenhetenes egne logistikkavdelingerhttp://forsvaret.no/media/PubImages/NSE_sbr_8.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=329Gardermoen flystasjon huser to skvadroner: 335 med C130-J Hercules og 717 med DA-20 Jet Falcon.

Gardermoen og Sessvollmoen

På Gardermoen og Sessvollmoen finn vi fleire av Forsvarets avdelingar.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​Forsvaret i Ullensaker

Leiren på Sessvollmoen husar fleire av avdelingane til Forsvaret, men blir dominert av fem store: Forsvarets sanitet, Forsvarsbygg, Forsvarets logistikkorganisasjon, Regional støttefunksjon Base Viken og Forsvarets kompetansesenter for logistikk.
Luftforsvaret held til på Gardermoen flystasjon og husar to flyskvadronar: 335 skvadronen med C-130J Hercules, og 717 skvadronen med DA-20 Jet Falcon.
335 skvadronen skal operere, understøtte og vedlikehalde Forsvarets C-130J Hercules-transportfly. Hercules leverer taktisk lufttransport til militære styrkar og støtter det sivile samfunnet.

717 skvadronen består av DA-20 Jet Falcon og skal støtte Forsvaret med kapasitet innan elektronisk krigføring og VIP-transport.

Forsvarets logistikkavdeling er også ein sterk aktør her, med forsyningsavdeling og transporteining. Dei understøttar med alt frå materiell, våpen, kjøretøy og fly, samt koordinerer Forsvarets transporttenester, driftar Gardermoens lufttransport og godsterminal.

Aktivitetstilbod

Idrettsavdelinga held til ved hovudkvarteret på Gardermoen flystasjon, og her er det både faste treningar, personleg oppfølging og turneringar.

I Ullensaker kommune er det òg eit rikt og variert idrettstilbod med over 40 idrettslag.

Det finst òg fleire større kommunale idrettsanlegg som Idrettsparken på Jessheim, Bakkedalen kunstgrasbane, Kløftahallen, Jessheimhallen og fleirbrukshallen til Gystadmarka skule.

Bustad

Forsvaret har fleire bustader til utleige i Ullensaker. Blant dei kan det nemnast firemannsbustader på Østli, einebustader, tomannsbustader og blokkleilegheiter på Jessheim og dessutan firemannsbustad og blokkleilegheit på Kløfta. Viss du treng informasjon om Forsvaret sine utleigebustader på tenestestaden, les meir på Forsvarsbygg.no/ba​sen

Ullensaker kommune i Akershus grensar til Eidsvoll i nord, Sørum i sør, Nes i aust og Gjerdrum i vest. Kommunen har nærare 30 000 innbyggjarar, og kommunen ligg berre ein knapp times køyretur frå Oslo sentrum.

Viss du vil vite meir om Ullensaker, sjå kommunen sine nettsider.

Familiekoordinator

For å kunne yte betre støtte til forsvarsfamiliane har Forsvaret opprette familiekoordinatorar på sine tenestestader.

Les meir om kva familiekoordinatorane kan hjelpe deg med.

Veit du ikkje kven som er din familiekoordinator? Ta kontakt med basen eller di avdeling for å bli sett i kontakt med rett person.​


 Andre tenestestader

 

 

Ørland<img alt="" src="/media/PubImages/november%2021,%202013_20520.jpg" style="BORDER:0px solid;" />ØrlandØrland flystasjon blir base for Noregs nye kampfly, og er ein base i utvikling.http://forsvaret.no/fakta/tjenestesteder/orland
Trondheim<img alt="" src="/media/PubImages/arkiv_FMS2006_676_document.jpg" style="BORDER:0px solid;" />TrondheimTrondheim er vertsby for Luftkrigsskulen.http://forsvaret.no/fakta/tjenestesteder/trondheim
Sørreisa<img alt="" src="/media/PubImages/arkiv_fms2005_1760_document.jpg" style="BORDER:0px solid;" />SørreisaInni fjellet Høggumpen ligg kontroll- og varslingssenteret som held auge med luftrommet i Nord-Noreg.http://forsvaret.no/fakta/tjenestesteder/sorreisa

Publisert 24. november 2014 12:19.. Sist oppdatert 28. juni 2016 10:31.