Stor oppstillng under sjefsskifte av Generalinspektøren for Sjøforsvaret hvor kontreadmiral Lars Saunes tar over for kontreadmiral Bernt Grimstvedt.Stor oppstillng under sjefsskifte av Generalinspektøren for Sjøforsvaret hvor kontreadmiral Lars Saunes tar over for kontreadmiral Bernt Grimstvedt.http://forsvaret.no/media/PubImages/Haakonsvern.appellplass.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=888
Bilde av MTA - militært treningsanlegg på Haakonsvern Orlogsstasjon.Bilde av MTA - militært treningsanlegg på Haakonsvern Orlogsstasjon.http://forsvaret.no/media/PubImages/Haakonsvern.MTA.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=889

Haakonsvern

Haakonsvern er Sjøforsvarets hovudbase og ein av Nord-Europas største maritime militærbasar.

​​​​​​​​​​​​​​​​​Sjefen for Haakonsvern orlogsstasjon (HOS) driv og koordinerer basen som ligg i Bergen. Vil du vite meir om Bergen, kan du sjå kommunen sine nettsider.

Haakonsvern Orlogsstasjon

Basen ligg omtrent åtte kilometer vest for Bergen sentrum. Til dagleg jobbar inntil 3500 offiserar, sivile og vernepliktige på basen. Ei rekkje av Forsvarets avdelingar er representert her, og Haakonsvern har mellom anna eigen brannstasjon, sjukestove, postkontor, kyrkje, lege- og tannlegekontor, kjøkken, forlegning og verkstader. Ein kallar ofte Haakonsvern «eit samfunn i miniatyr». Haakonsvern og Ramsund er dei to siste orlogsstasjonane til Sjøforsvaret.
Forsvarets logistikkorganisasjon har Regional logistikkommando Vest-Norge på basen i tillegg til vedlikehaldsverkstad for Sjøforsvarets fartøy og materiell ​

Aktivitetstilbod

Det finnes ei rekkje aktivitetstilbod ved Haakonsvern. Basen har eige idrett- og treningsbygg med symjehall for forsvarstilsette og familiane deira. Andre besøkande kan òg nytte dette tilbodet. Basen​s velferdsavdeling og kantine har dessutan musikkrom, internett, spillkonsollar og biljard. Elles har Bergen eit hav av tilbod innan kultur- og fritidsaktiviteter.

Bustad

Forsvaret har 220 bustader til disposisjon for tilsette i Bergen og omland. Marinenettverket er ein frivilleg organisasjon som ønskjer å ta best mogleg vare på marinefamiliane. Viss du treng informasjon om Forsvaret sine utleigebustader på tenestestaden, les meir på Forsvarsbygg.no/bas​en

Familiekoordinator

For å kunne yte betre støtte til forsvarsfamiliane, har Forsvaret oppretta familiekoordinatorar på sine tenestestader.

Les meir om kva familiekoordinatorane kan hjelpe deg med.

Veit du ikkje kven som er din familiekoordinator? Ta kontakt med basen eller di avdeling for å bli sett i ko​ntakt med rett person.​

 Filnedlasting - Liste

 

 

Maritim ferdsel ved Haakonsvern2018-12-19T08:33:20Z1920700http://forsvaret.no/fakta_/ForsvaretDocuments/maritim-ferdsel-haakonsvern.pdfGP0|#cc43ec10-123d-491b-bd0f-3470b776c0cb;L0|#0cc43ec10-123d-491b-bd0f-3470b776c0cb|Organisasjon;GTSet|#407f9d81-df6b-45e5-bea3-c24412d34400GP0|#d0101439-5203-4812-87f9-a6a05761ad33;L0|#0d0101439-5203-4812-87f9-a6a05761ad33|Dokument;GTSet|#5b0ae656-2fd5-4dbb-8128-dc84bdca3b48GP0|#cae90175-fffd-45df-b170-fc01f8d2cd44;L0|#0cae90175-fffd-45df-b170-fc01f8d2cd44|Sjøforsvaret;GTSet|#0f119daa-8627-445f-b64a-e20a299e207b
Søknad om lystbåtferdsel Haakonsvern2018-06-25T09:11:55Z135331http://forsvaret.no/fakta_/ForsvaretDocuments/Søknad om lystbåtferdsel i forbudsområdet ved Haakonsvern.docxGP0|#cc43ec10-123d-491b-bd0f-3470b776c0cb;L0|#0cc43ec10-123d-491b-bd0f-3470b776c0cb|Organisasjon;GTSet|#407f9d81-df6b-45e5-bea3-c24412d34400GP0|#d0101439-5203-4812-87f9-a6a05761ad33;L0|#0d0101439-5203-4812-87f9-a6a05761ad33|Dokument;GTSet|#5b0ae656-2fd5-4dbb-8128-dc84bdca3b48GP0|#cae90175-fffd-45df-b170-fc01f8d2cd44;L0|#0cae90175-fffd-45df-b170-fc01f8d2cd44|Sjøforsvaret;GTSet|#0f119daa-8627-445f-b64a-e20a299e207b
Naval traffic near Haakonsvern2018-06-25T09:10:26Z1755154http://forsvaret.no/fakta_/ForsvaretDocuments/Rules and regulations for naval traffic in the restricted military area nearby Haakonsvern Naval Base.pdfGP0|#cc43ec10-123d-491b-bd0f-3470b776c0cb;L0|#0cc43ec10-123d-491b-bd0f-3470b776c0cb|Organisasjon;GTSet|#407f9d81-df6b-45e5-bea3-c24412d34400GP0|#d0101439-5203-4812-87f9-a6a05761ad33;L0|#0d0101439-5203-4812-87f9-a6a05761ad33|Dokument;GTSet|#5b0ae656-2fd5-4dbb-8128-dc84bdca3b48GP0|#cae90175-fffd-45df-b170-fc01f8d2cd44;L0|#0cae90175-fffd-45df-b170-fc01f8d2cd44|Sjøforsvaret;GTSet|#0f119daa-8627-445f-b64a-e20a299e207b

 Andre tenestestader

 

 

Madla (KNM Harald Haarfagre)<img alt="" src="/media/PubImages/_MG_2008%20copy.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Madla (KNM Harald Haarfagre)Stavanger er vertskommune for rekruttskulen KNM Harald Haarfagre. Rekruttperioden, eller grunnutdanninga, er dei første 6–8 vekene i førstegongstenesta. http://forsvaret.no/fakta/tjenestesteder/madla

Publisert 4. desember 2014 14:56.. Sist oppdatert 15. mai 2019 14:33.