Tropp 4 fra innsatsstyrke Derby i HV-02 gjør seg klare til å sikre objekter under Øvelse Hovedstad 2013. / A troop from Derby, HV-02 getting ready to secure objects during Øvelse Hovedstad 2013.Tropp 4 fra innsatsstyrke Derby i HV-02 gjør seg klare til å sikre objekter under Øvelse Hovedstad 2013. / A troop from Derby, HV-02 getting ready to secure objects during Øvelse Hovedstad 2013.http://forsvaret.no/media/PubImages/_ABR2037.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=910

Heistadmoen

Telemark og Buskerud heimevernsdistrikt ligg på Heistadmoen.

​​​​​​​​​​​​​​​​​Kongsberg er den sørlegaste kommunen i Buskerud og har nesten 25 000 innbyggjarar. Byen blir rekna som Noregs industrielle innovasjonshovudstad, og her finst nokre av verdas fremste teknologibedrifter innanfor bilindustri, flyindustri, forsvar og romfart. Vil du vite meir om Kongberg, kan du sjå på kommunen sine nettsider.

Forsvaret i Kongsberg

Telemark og Buskerud heimevernsdistrikt 03 ​ligg på Heistadmoen.

Aktivitetstilbod

Kongsberg ligg i naturskjønne omgjevnader og har gode tilbod når det gjeld friluftsliv. På Kongsberg skisenter ligg alt til rette for alpint og snøbrett, og byen har eit velutbygd løypenett for langrenn. Kongsberg er òg eit utdanningssenter med tre vidaregåande skular, teknisk fagskule og ei avdeling av Høgskulen i Buskerud.

Bustad

Forsvaret tilbyr i dag fem familiebustader tilknytte Heistadmoen. Bustadene vart totalrenoverte og påbygde i andre halvdelen av 90-talet, og alle ligg i bustadfeltet like utanfor militærleiren. Viss du treng informasjon om Forsvaret sine utleigebustader på tenestestaden, les meir på Forsvarsbygg.no/b​asen

Familiekoordinator

For å kunne yte betre støtte til forsvarsfamiliane har Forsvaret opprette familiekoordinatorar på sine tenestestader.

Les meir om kva familiekoordinatorane kan hjelpe deg med.

Veit du ikkje kven som er din familiekoordinator? Ta kontakt med basen eller di avdeling for å bli sett i kontakt med rett person.​

 Andre tjenestesteder

 

 

Værnes<img alt="" src="/media/PubImages/tkcr14C4206.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Værneshttp://forsvaret.no/fakta/tjenestesteder/vaernes

Publisert 4. desember 2014 14:14.. Sist oppdatert 16. september 2016 13:55.