elever ved befalsskolen for marinen øver på en elektronikktavlestudents at the navy officer candidate school practise on an electronics boardelever ved befalsskolen for marinen øver på en elektronikktavlestudents at the navy officer candidate school practise on an electronics boardhttp://forsvaret.no/media/PubImages/arkiv_frm2000_799_document.JPGhttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=907

Horten

Historisk sett har Horten en lang historie i forbindelse med Sjøforsvaret.

​Forsvarets logistikkorganisasjon har ein spesialverkstad for blant anna vedlikehald av maritimt utstyr i Horten. ​​

​​​​​​​Horten består av fem tettstader med til saman rundt 24 000 innbyggjarar. Vestfold-kommunen har 40 kilometer strandlinje og dekkjer eit areal på 70 kvadratkilometer. Vil du vite meir om Horten, kan du sjå på kommunen si nettside.

Viss du treng informasjon om Forsvaret sine utleigebustader på tenestestaden, les meir på Forsvarsbygg.n​o/basen

Aktivitetstilbod

Ein kjend tettstad i kommunen er Åsgårdstrand, som mange kallar Oslofjordens kvite perle. Den vesle sørlandsbyen med dei kvite husa og dei smale gatene trekkjer mange vitjande om sommaren. Utandørs og innandørs idrettsanlegg, symjehall og treningssenter er tilgjengelege året rundt.

Kongelig norske marines musikkorps halder til på Karljohansvern i Horten.

Familiekoordinator

For å kunne yte betre støtte til forsvarsfamiliane har Forsvaret opprette familiekoordinatorar på sine tenestestader.

Les meir om kva familiekoordinatorane kan hjelpe deg med.

Veit du ikkje kven som er din familiekoordinator? Ta kontakt med basen eller di avdeling for å bli sett i kontakt med rett person.​

 Andre tjenestesteder

 

 

Drevjamoen<img alt="" src="/media/PubImages/HERON_vakthold.jpg" style="BORDER:0px solid;" />DrevjamoenDrevjamoen leir husar både Heimevernet og Forsvarets logistikkorganisasjon.http://forsvaret.no/fakta/tjenestesteder/drevjamoen

Publisert 4. desember 2014 14:26.. Sist oppdatert 28. juni 2016 10:32.