Gradueringsseremonien for årets befalsskull (2103/2014) ved Luftforsvarets befalsskole. Høytideligheten fant sted på oppstillingsplassen ved Luftforsvarets Skolesenter Kjevik.Gradueringsseremonien for årets befalsskull (2103/2014) ved Luftforsvarets befalsskole. Høytideligheten fant sted på oppstillingsplassen ved Luftforsvarets Skolesenter Kjevik.http://forsvaret.no/media/PubImages/lsk36333.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=308Du kan velge utskrevet befalskurs i stedet for vanlig førstegangstjeneste for å få mer ut av tiden i Forsvaret.
Gradueringsseremonien for årets befalsskull (2103/2014) ved Luftforsvarets befalsskole. Høytideligheten fant sted på oppstillingsplassen ved Luftforsvarets Skolesenter Kjevik.Gradueringsseremonien for årets befalsskull (2103/2014) ved Luftforsvarets befalsskole. Høytideligheten fant sted på oppstillingsplassen ved Luftforsvarets Skolesenter Kjevik.http://forsvaret.no/media/PubImages/lsk36235.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=307Etter ett år på skolen gradueres befalselevene og blir sersjanter. Her kastes luene for å markere endt befalsskole.
Luftfoto over Kristiansand Lufthavn, Kjevik, Hamresanden og Luftforsvarets skolesenter Kjevik.Alt dette innenfor området: Tveit.Luftfoto over Kristiansand Lufthavn, Kjevik, Hamresanden og Luftforsvarets skolesenter Kjevik.Alt dette innenfor området: Tveit.http://forsvaret.no/media/PubImages/lskS01039.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=309Luftfoto over Kristiansand Lufthavn, Kjevik, Hamresanden og Luftforsvarets skolesenter Kjevik.
Bilde for å promotere teknisk camp 2014. Henrik Stolt Steinset, Sindre Wijnen Olsen, Lars Petter Holst, Elisabeth Kirkeland og Trine Beheim Andresen stilte opp for å bli fotografert. Her er Henrik Stolt Steinset , Elisabeth Kirkeland.Bilde for å promotere teknisk camp 2014. Henrik Stolt Steinset, Sindre Wijnen Olsen, Lars Petter Holst, Elisabeth Kirkeland og Trine Beheim Andresen stilte opp for å bli fotografert. Her er Henrik Stolt Steinset , Elisabeth Kirkeland.http://forsvaret.no/media/PubImages/lsk34785.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=304Luftforsvarets tekniske befalsskule utdannar teknisk personell og befal til Forsvaret.
Forsvarets opptak og seleksjon (FOS) 2014 er i gang, og de nyankomne soldatene må gjennom en rekke tester og poster, med mye venting, før de til slutt skal ut på felt på Evjemoen øvings- og skytefelt.Forsvarets opptak og seleksjon (FOS) 2014 er i gang, og de nyankomne soldatene må gjennom en rekke tester og poster, med mye venting, før de til slutt skal ut på felt på Evjemoen øvings- og skytefelt.http://forsvaret.no/media/PubImages/lsk34370.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=303Kjevik har tilbud om mange forskjellige fritidsaktiviteter.
Elever fra EASA klassen jobbet med emnet: plate-og komposittmaterialer, i strukturverkstedet ved Luftforsvarets tekniske skole (LTSK) på Kjevik.Elever fra EASA klassen jobbet med emnet: plate-og komposittmaterialer, i strukturverkstedet ved Luftforsvarets tekniske skole (LTSK) på Kjevik.http://forsvaret.no/media/PubImages/lsk36187.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=306Teknisk linje gir deg både ein praktisk og teoretisk utdanning innan flyteknikk og Luftforsvarets utstyr.
UB-klasser hadde fire timer styrke. En del inne med klassisk styrketrening i makkerpar, og en del ute.UB-klasser hadde fire timer styrke. En del inne med klassisk styrketrening i makkerpar, og en del ute.http://forsvaret.no/media/PubImages/lsk35426.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=305Det er varierte treningsmuligheter på Luftforsvarets skolesenter Kjevik.

Kjevik

På Kjevik utdannes leiare og teknikarar til Forsvaret gjennom Luftforsvarets befalsskule. De utdannar morgondagens leiare.

​​​​​​​​​Forsvaret på Kjevik

All militær verksemd på Sørlandet er knytt opp mot Kjevik. Blant dei militære aktørane finn vi Agder heimevernsdistrikt, Forsvarets personell- og vernepliktssenter, Forsvarsbygg, Forsvarets logistikkorganisasjon og Luftforsvarets skulesenter (LSK). Skulesenteret består av Luftforsvarets befalsskule (LBSK), Luftforsvarets tekniske skule (LTSK) og avdeling for teknologibasert læring (ATL).
Ved Luftforsvarets befalsskule får elevane grunnleggande leiarutdanning i Luftforsvaret, og balanserer teoretisk kunnskap opp mot praktisk trening.
Utdanninga er modulbasert, og består normalt av tre moduler, etterfylgt av ein periode med lønna praksis. Skulen er organisert i faggrupper for å kunne gi best mulig kvalitet på undervisninga i de forskjellige fag som inngår i utdanninga.

Luftforsvarets befalsskule utdanne befal innanfor mange ulike fagfelt og med variert utdanningsløp. Skulen har lenge vært i fremste rekke i å nytte nye teknologiske løysningar for å auke læringseffekten. Leiarutdanning ved Luftforsvarets befalsskule er ei praktisk leiarutdanning med høy kvalitet, som sikrar eit godt fundament for vidare teneste i Forsvaret.

Er du usikker på om du ønskjer ei karriere i Forsvaret, eller ønskjer noe meir ut av fyrstegongstenesten er eit utskrevet befalskurs eit utmerket alternativ.

Her vil du både få ein god plattform for vidare karriere, i tillegg til praktisk leiarerfaring som er verdifullt i det sivile arbeidsmarkedet. Praktisk leiarutdanning er høgt verdsett også utanfor Forsvaret.

Luftforsvarets tekniske befalsskule utdannar teknisk personell og befal til Forsvaret.  Teknisk linje gir deg både ein praktisk og teoretisk utdanning innan flyteknikk og Luftforsvarets utstyr.
Årleg tar skolesenteret på Kjevik også inn eit knippe med Luftforsvarets rekruttar.

Aktivitetstilbod

Kristiansand kan freiste med landets nest største båthamn, sju lysløyper og milevis med turstiar. I leiren er det grusbane, volleyballbane, idrettshall med klatrevegg, handball- og fotballbane, treningssal og spinningsal. Leiren ligg to kilometer frå Hamresanden, som er ein av Noregs mest populære campingplassar. Frå leiren til næraste badestrand, Kjevikstranda, er det 400 meter. I tillegg låner velferden ut kanoar, telt og anna utstyr. Det finnes mange festivalar og konserter i Kristiansandsområdet. Spesielt om sommaren.

Bustad

Forsvaret har bustader til utleie både på Kjevik, Hånes og i sjølve Kristiansand. Viss du treng informasjon om Forsvaret sine utleigebustader på tenestestaden, les meir på Forsvarsb​ygg.no/basen

Kristiansand, med sine snart 85 000 innbyggarar, er Sørlandets regionsentrum og drivkraft. Byen tilbyr gode og varierte arbeidsplassar, eit rikt kulturliv og noen av landets flotteste, bynære rekreasjonsmuligheter. Vil du vite meir om Kristiansand, kan du sjå på nettsidene til kommunen.

Familikoordinator

For å kunne yte betre støtte til forsvarsfamiliane har Forsvaret opprette familiekoordinatorar på sine tenestestader.

Les meir om kva familiekoordinatorane kan hjelpe deg med.

Veit du ikkje kven som er din familiekoordinator? Ta kontakt med basen eller di avdeling for å bli sett i kontakt med rett person.​

 Andre tjenestesteder

 

 

Evenes<img alt="" src="/media/PubImages/MPA4.jpg" style="BORDER:0px solid;" />EvenesEvenes flystasjon i Nordland utvikles til å bli en fremskutt base for F-35 og hovedbase for Forsvarets nye maritime patruljefly, P-8 Poseidon.http://forsvaret.no/fakta/tjenestesteder/evenes

Publisert 24. november 2014 09:58.. Sist oppdatert 28. juni 2016 10:31.