Siste dag på Sjørekruttskolen for rekruttet 1303Siste dag på Sjørekruttskolen for rekruttet 1303http://forsvaret.no/media/PubImages/_MG_2008 copy.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=384Madla er Luftforsvarets og Sjøforsvarets rekruttskole. Den ligger i nærheten av Stavanger og Sola.
Rekrutter til å bli fallskjermjeger på Rena / Recruits to become a paratrooper in RenaRekrutter til å bli fallskjermjeger på Rena / Recruits to become a paratrooper in Renahttp://forsvaret.no/media/PubImages/_MG_6342 copy.JPGhttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=385Under rekruttperioden må du regne med mye ferdigstilling og push-ups.
Rekrutter til å bli fallskjermjeger på Rena / Recruits to become a paratrooper in RenaRekrutter til å bli fallskjermjeger på Rena / Recruits to become a paratrooper in Renahttp://forsvaret.no/media/PubImages/_MG_6450 copy.JPGhttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=386På Madla får du utlevert en HK416. Dette er Forsvarets automatgevær, og brukt i alle forsvarsgrener.
Sjøforsvarets rekruttskole KNM Harald Haarfagre på MadlaSjøforsvarets rekruttskole KNM Harald Haarfagre på Madlahttp://forsvaret.no/media/PubImages/KNMHH_PEDERTM_003.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=388Etter endt rekruttskole er det oppstilling for samtlige rekrutter. Rekruttskolen varer omtrent 2 måneder.
Dag 3 av FOS sommer 2013.Forsvarets opptak og seleksjon (FOS) sommer 2013 er i gang, og de nyankomne soldatene må gjennom en rekke tester og poster, med mye venting, før de til slutt skal ut på felt på Evjemoen øvings- og skytefelt.Dag 3 av FOS sommer 2013.Forsvarets opptak og seleksjon (FOS) sommer 2013 er i gang, og de nyankomne soldatene må gjennom en rekke tester og poster, med mye venting, før de til slutt skal ut på felt på Evjemoen øvings- og skytefelt.http://forsvaret.no/media/PubImages/_DSC3204.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=383Forsvaret har nulltolleranse for narkotika. Alle som skal inn i Forsvaret går gjennom narkosjekk.
Forsvarets opptak og seleksjon (FOS) sommer 2014 er i gang, og de nyankomne soldatene må gjennom en rekke tester og poster, med mye venting, før de til slutt skal ut på felt på Evjemoen øvings- og skytefelt.Forsvarets opptak og seleksjon (FOS) sommer 2014 er i gang, og de nyankomne soldatene må gjennom en rekke tester og poster, med mye venting, før de til slutt skal ut på felt på Evjemoen øvings- og skytefelt.http://forsvaret.no/media/PubImages/05_FOS_Sommer_2014_JC_30.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=387Dette er kalt SLO (sluttet orden). Du vil bli godt kjent med denne formen for oppstilling og marsjering i løpet av rekruttskolen.

Madla (KNM Harald Haarfagre)

Stavanger er vertskommune for rekruttskulen KNM Harald Haarfagre. Rekruttperioden, eller grunnutdanninga, er dei første 6–8 vekene i førstegongstenesta.

​​​​​​​​Forsvaret på Madla

KNM Harald Haarfagre, som ligg på Madla utenfor Stavanger, er felles rekruttskule for Sjøforsvaret og Luftforsvaret.

KNM Harald Haarfagre er Noregs største militære rekruttskule. Alle som skal tenestegjere i Sjøforsvaret og dei fleste (noe luftvernpersonell blir utdanna på Ørland og Kjevik) som skal tenestegjere i Luftforsvaret, har rekruttida si her. Enkelte lærlingar som skal tenestgjere i Hæren har også rekruttperioden sin her.
På dei 6–8 vekene er du innom tema som militær framferd, våpenopplæring, stridsteknikk og slutta orden. Fysisk trening, romvask og soldatopplæring er også viktig under rekruttperioden.
Hovudinnhaldet i opplæringa er soldatopplæring. Undervisninga er både teoretisk og praktisk, og ho skjer både innandørs og utandørs. Du må rekne med ein del teneste også på kveldstid, og dei første to vekene er det vanleg at ein ikkje får forlate leiren, i tillegg til at du har uniformsplikt.

Aktivitetstilbod

Idrettskontoret kan hjelpe til med å setje opp treningsprogram som er tilpasse den enkelte. Det finnes ei paintballbane som både rekruttar og befal kan nytte. Vidare låner velferda ut syklar, turutstyr og anna utstyr. Madlaleiren har egen kinosal, KNMHH kino, som både rekrutter og ansatte kan nytte seg av. Der vises det også stand-up og andre show. Velferda arrangerar turar til blant anna Preikestolen og Kjeråg.

Bustad

Viss du treng informasjon om Forsvaret sine utleigebustader på tenestestaden, les meir på Forsvarsbygg.no/ba​sen.

Stavanger ligg i Sørvest-Noreg, ved Boknafjorden, og har rundt 133 000 innbyggjarar. Det er Noregs fjerde største by, tredje største byregion og dessutan europeisk oljehovudstad og universitetsby. På kommunen sine nettsider finn du meir informasjon.

Familiekoordinator

For å kunne yte betre støtte til forsvarsfamiliane har Forsvaret opprette familiekoordinatorar på sine tenestestader.

Les meir om kva familiekoordinatorane kan hjelpe deg med.

Veit du ikkje kven som er din familiekoordinator? Ta kontakt med basen eller di avdeling for å bli sett i kontakt med rett person.​

 Andre tjenestesteder

 

 

Haakonsvern<img alt="" src="/media/PubImages/Haakonsvern.appellplass.jpg" style="BORDER:0px solid;" />HaakonsvernHaakonsvern er Sjøforsvarets hovudbase og ein av Nord-Europas største maritime militærbasar.http://forsvaret.no/fakta/tjenestesteder/haakonsvern

Publisert 25. november 2014 11:18.. Sist oppdatert 8. januar 2020 08:16.