Forsvaret skal opprette en egen kvinnelig spesialstyrke med egne opptakskrav. 2000 personer er invitert til å kjempe om plassene.Forsvaret skal opprette en egen kvinnelig spesialstyrke med egne opptakskrav. 2000 personer er invitert til å kjempe om plassene.http://forsvaret.no/media/PubImages/rena_tjenestested_002.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=760Jegertroppen består av vernepliktige kvinnelige soldater som trener og utdanner seg på Rena.Jegertroppen består av vernepliktige kvinnelige soldater som trener og utdanner seg på Rena.
Forsvarets spesialkommando, Marinejegerkommandoen og Beredskapstroppen trener på kontraterror i Rena leir, som en oppkjøring til øvelse Gemini 2014Forsvarets spesialkommando, Marinejegerkommandoen og Beredskapstroppen trener på kontraterror i Rena leir, som en oppkjøring til øvelse Gemini 2014http://forsvaret.no/media/PubImages/rena_tjenestested_009.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=764Forsvarets spesialkommando, Marinejegerkommandoen og Beredskapstroppen trener på kontraterror i Rena leir.
Forsvarets vinterskole / Norwegian Defence Winter schoolForsvarets vinterskole / Norwegian Defence Winter schoolhttp://forsvaret.no/media/PubImages/rena_tjenestested_016.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=767Forsvarets vinterskole på Rena leir.
----http://forsvaret.no/media/PubImages/rena_tjenestested_005.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=762På Rena leir ligger Hærens befalskole, de tekniske treningssentrene til Hæren, Telemark bataljon og Hærens jegerkommando.
Operatører fra Forsvarets spesialkommando øver på static fallskjermhopping på Rena / Soldiers from Norwegian Army Special Operation Command practices on static parachute jumping at RenaOperatører fra Forsvarets spesialkommando øver på static fallskjermhopping på Rena / Soldiers from Norwegian Army Special Operation Command practices on static parachute jumping at Renahttp://forsvaret.no/media/PubImages/rena_tjenestested_014.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=766Operatører fra Forsvarets spesialkommando øver på static fallskjermhopping på Rena.
Kampeskadronen har reist helt fra Rena i Hedmark for å delta på årets Cold Response.Kampeskadronen har reist helt fra Rena i Hedmark for å delta på årets Cold Response.http://forsvaret.no/media/PubImages/rena_tjenestested_006.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=763Kampeskadronen har reist helt fra Rena i Hedmark for å delta på Cold Response.
Soldater fra kampeskadronen under avluttende mestringsøvelse på Rena / Recruits during an exercise at RenaSoldater fra kampeskadronen under avluttende mestringsøvelse på Rena / Recruits during an exercise at Renahttp://forsvaret.no/media/PubImages/rena_tjenestested_012.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=765Soldater fra kampeskadronen under avluttende mestringsøvelse på Rena.

Rena

Rena er Noregs nyaste militærleir, og rommar fleire av avdelingane til Hæren.

​​​​​​​​​​Rena ligg i Åmot kommune og er ein bygdeby med eit levande sentrum. Kommunen ligg i eit av Noregs mest vidstrekte skog- og fjellområde i den sørlege delen av Østerdalen og har 4 400 innbyggjarar. Sjølv om Rena ligg landleg til, er ikkje vegen lang til skikkeleg byliv. Med bil bruker du 25 minutt til Elverum, 50 minutt til Hamar og to timar til Oslo.

Viss du vil vite meir om Åmot, sjå kommunen sine nettsider.

Forsvaret på Rena

Rena leir er Noregs nyaste militærleir. Han er topp moderne og rommar fleire av avdelingane til Hæren. Her finn du nestkommanderande for styrkane til Hæren og leiinga for Østerdalen garnison. Dei fleste av Hæren sine materielltunge avdelingar er lokaliserte på Rena, og her ligg òg Hærens befalskole, dei tekniske treningssentra til Hæren, Telemark bataljon og Forsvarets spesialkommando.

Lurer du på kva som går føre seg av militær aktivitet i området kan du gå inn på varslingssida for Østerdalen garnison.

Aktivitetstilbod

Frå Rondane nasjonalpark i nordvest strekkjer Sør-Østerdalen seg mot store myrområde, fruktbart landbruksland, fjell og skogkledde åsar i aust. Dette gjer kommunen til eit ettertrakta område for naturopplevingar både sommar og vinter. Rena idrettspark ligg i leiren og inneheld idrettshall med moderne treningsrom og klatrevegg, symjehall, fotball- og friidrettsstadion, fotballbaner, tennisbaner, sandvolleyballbane, lysløyper og terrengløyper.

Bustad

Bustad Forsvaret har fleire bustader i tilknyting til Rena leir. Viss du treng informasjon om Forsvaret sine utleigebustader på tenestestaden, les meir på Forsvarsbygg.no/ba​sen

Familienettverk

Ved fleire av Forsvaret sine tenestestader finst det frivillige familienettverk. På Rena finner du Hjemmebataljonen. Nettverket er ein sosial arena der ektefellar, samboarar, kjærastar og partnarar av dei som jobbar i Østerdal garnison vil få høvet til å møte andre i same situasjon og etablere eit sosialt nettverk for heile familien.

Familiekoordinator

For å kunne yte betre støtte til forsvarsfamiliane har Forsvaret opprette familiekoordinatorar på sine tenestestader.

Les meir om kva familiekoordinatorane kan hjelpe deg med.

Veit du ikkje kven som er din familiekoordinator? Ta kontakt med basen eller di avdeling for å bli sett i kontakt med rett person.​

 Andre tenestestader

 

 

Terningmoen<img alt="" src="/media/PubImages/CJ3A0002.jpg" style="BORDER:0px solid;" />TerningmoenI Terningmoen leir finn du blant anna rekruttskulen til Garden og Hæren sin våpenskole.http://forsvaret.no/fakta/tjenestesteder/terningmoen
Sør-Varanger<img alt="" src="/media/PubImages/_MG23194.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Sør-VarangerGarnisonen i Sør-Varanger vaktar den 196 kilometer lange grensa vår mot Russland.http://forsvaret.no/fakta/tjenestesteder/sor-varanger
Skjold<img alt="" src="/media/PubImages/2bn.jpg" style="BORDER:0px solid;" />SkjoldHærens 2. bataljon og Ingeniørbataljonen holder til på Skjold.http://forsvaret.no/fakta/tjenestesteder/skjold

Publisert 5. desember 2014 12:20.. Sist oppdatert 24. august 2016 09:49.