Et Sea King helikopter fra 330 skvadronen på Ørland hovedflystasjon under treningstur / A Sea King SAR helicopter squadron at Ørland main air stationEt Sea King helikopter fra 330 skvadronen på Ørland hovedflystasjon under treningstur / A Sea King SAR helicopter squadron at Ørland main air stationhttp://forsvaret.no/media/PubImages/seakingR8874.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=759Hovedbasen for helikoptrene er Bodø, men Rygge, Banak og Sola har også Sea King-helikoptre på beredskap.
sola air show 2004 i stavangersola air show 2004 in the western parts of norwaysola air show 2004 i stavangersola air show 2004 in the western parts of norwayhttp://forsvaret.no/media/PubImages/arkiv_fms20004_1448_document.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=758Sola flystasjon er en av seks baser hvor Sea King-helikoptrene opererer fra. Dette er under Sola Airshow.

Sola

139 luftving avdeling Sola er hovedbase for Luftforsvarets 330 skvadron, den militære redningstjenesten.

​​​​​Forsvaret på Sola

139 luftving avdeling Sola består av Collocated Opearting Bases (COB) og flymottak/bakkestøtte, dronetjenesten og 330 skvadron. Sola flystasjon er en av de totalt seks basene som 330 skvadronen opererer fra. 330 skvadron består av Sea King-redningshelikopter og står i kontinuerlig beredskap.

I tillegg har Luftforsvaret mindre redningshelikopterdetasjementer i blant annet Banak, Florø og Rygge.

Sola flystasjon er også hjemmebase for forskjellige elementer fra Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO), HV-08 Agder og Rogaland, samt Cyberforsvaret. Den militære delen av Stavanger lufthavn Sola er også flittig brukt som øvelsesbase for enheter fra Norge og en rekke Nato-land.

Sola er vertsbase for en utstrakt øvelsesvirksomhet i regi av Forsvarets operative hovedkvarter (FOH), Joint Warfare Center (JWC) og Agder og Rogaland heimevernsdistrikt (HV-08). JWC er lokalisert på Jåtta utenfor Stavanger, mens HV-08 er lokalisert på Vatne utenfor Sandnes.  FOH er lokalisert på Reitan utenfor Bodø.


Om sola

Sola kommune ligger nord på Jæren, ved Hafrsfjord, og huser drøyt 20 000 innbyggere. Kommunen grenser til Klepp i sør, Sandnes i øst og Stavanger i øst og nord. Her finner du mange spor etter mennesker, fra steinalder, bronsealder, vikingtid og fram til i dag. Rike gravfunn, mange kulturminner og spor etter store gårder forteller om en storhetstid helt tilbake til bronsealderen.
Hvis du vil vite mer om Sola, se kommunens nettsider.

Aktivitetstilbud

Sola kommune har mange flotte idrettsanlegg. Her finner man blant annet seks idrettshaller, tre svømmehaller (25 meter) og et stort sentralidrettsanlegg hvor man finner en friidrettsarena med fast dekke, fotballbaner (fire gress- og to grusbaner) og stadionhus med garderober, trim- og styrkerom, badstue, kafeteria og møterom. Elles i kommunen finnes det en rekke turløyper i tillegg til lag og foreninger.

Bolig

Trenger du informasjon om utleieboliger på tjenestestedet, les mer på Forsvarsbygg.no/bas​en

Familiekoordinator

For å kunne yte betre støtte til forsvarsfamiliane har Forsvaret opprette familiekoordinatorar på sine tenestestader.

Les meir om kva familiekoordinatorane kan hjelpe deg med.

Veit du ikkje kven som er din familiekoordinator? Ta kontakt med basen eller di avdeling for å bli sett i kontakt med rett person.​

 Andre tenestestader

 

 

Ørland<img alt="" src="/media/PubImages/november%2021,%202013_20520.jpg" style="BORDER:0px solid;" />ØrlandØrland flystasjon blir base for Noregs nye kampfly, og er ein base i utvikling.http://forsvaret.no/fakta/tjenestesteder/orland
Trondheim<img alt="" src="/media/PubImages/arkiv_FMS2006_676_document.jpg" style="BORDER:0px solid;" />TrondheimTrondheim er vertsby for Luftkrigsskulen.http://forsvaret.no/fakta/tjenestesteder/trondheim
Sørreisa<img alt="" src="/media/PubImages/arkiv_fms2005_1760_document.jpg" style="BORDER:0px solid;" />SørreisaInni fjellet Høggumpen ligg kontroll- og varslingssenteret som held auge med luftrommet i Nord-Noreg.http://forsvaret.no/fakta/tjenestesteder/sorreisa

Publisert 5. desember 2014 13:21.. Sist oppdatert 28. juni 2016 10:32.