fakta_425_solafakta_425_solahttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=21390AW101 er Norges nye redningshelikoptre. Her fra basen på Sola./media/PubImages/20170612MMQ_7451.jpg

Sola

Redningshelikoptertjenesten (RHT) er en egen avdeling på lik linje med Luftforsvarets luftvinger. RHT har hovedbase på Sola flystasjon utenfor Stavanger.

​​​​​Forsvaret på Sola

Redningshelikoptertjenesten (RHT) ble etablert i 2018 og skal sikre en sømløs overgang fra dagens Sea King redningshelikopter til arvtakeren, AW101. Sola flystasjon er hovedbase for RHT og den underliggende 330 skvadron. I tillegg har Luftforsvaret mindre redningshelikopterdetasjementer i blant annet Banak, Florø og Rygge.

RHT har på vegne av Sjef Luftforsvaret, ansvar for den operative leveransen og styrkeproduksjonen til hele Redningshelikoptertjenesten. I innfasingen av de nye redningshelikoptrene AW101, har avdelingen pansvaret for den operative testingen samt evalueringen.

I tillegg til redningstjenesten er Sola flystasjon også hjemmebase for forskjellige elementer fra Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO), HV-08 Agder og Rogaland, samt Cyberforsvaret. Den militære delen av Stavanger lufthavn Sola er også flittig brukt som øvelsesbase for enheter fra Norge og en rekke NATO-land.

Sola er vertsbase for en utstrakt øvelsesvirksomhet i regi av Forsvarets operative hovedkvarter (FOH), Joint Warfare Center (JWC) og Agder og Rogaland heimevernsdistrikt (HV-08). JWC er lokalisert på Jåtta utenfor Stavanger, mens HV-08 er lokalisert på Vatne utenfor Sandnes.  FOH er lokalisert på Reitan utenfor Bodø.

Om sola

Sola kommune ligger nord på Jæren, ved Hafrsfjord, og huser drøyt 20 000 innbyggere. Kommunen grenser til Klepp i sør, Sandnes i øst og Stavanger i øst og nord. Her finner du mange spor etter mennesker, fra steinalder, bronsealder, vikingtid og fram til i dag. Rike gravfunn, mange kulturminner og spor etter store gårder forteller om en storhetstid helt tilbake til bronsealderen.
Hvis du vil vite mer om Sola, se kommunens nettsider.

Aktivitetstilbud

Sola kommune har mange flotte idrettsanlegg. Her finner man blant annet seks idrettshaller, tre svømmehaller (25 meter) og et stort sentralidrettsanlegg hvor man finner en friidrettsarena med fast dekke, fotballbaner (fire gress- og to grusbaner) og stadionhus med garderober, trim- og styrkerom, badstue, kafeteria og møterom. Elles i kommunen finnes det en rekke turløyper i tillegg til lag og foreninger.

Bolig

Trenger du informasjon om utleieboliger på tjenestestedet, les mer på Forsvarsbygg.no/bas​en

Familiekoordinator

For å gi bedre støtte til forsvarsfamiliene, har Forsvaret opprettet familiekoordinatorer på sine tjenestesteder.

Les mer om hva familiekoordinatorene kan hjelpe deg med.

Vet du ikke hvem som er din familiekoordinator? Ta kontakt med basen eller avdelingen din for å bli satt i kontakt med rett person.​

 Andre tenestestader

 

 

Ørland<img alt="" src="/media/PubImages/november%2021,%202013_20520.jpg" style="BORDER:0px solid;" />ØrlandØrland flystasjon blir base for Noregs nye kampfly, og er ein base i utvikling.http://forsvaret.no/fakta/organisasjon/Luftforsvaret/ørland-hovedflystasjon
Trondheim<img alt="" src="/media/PubImages/arkiv_FMS2006_676_document.jpg" style="BORDER:0px solid;" />TrondheimTrondheim er vertsby for Luftkrigsskulen.http://forsvaret.no/fakta/tjenestesteder/trondheim
Sørreisa<img alt="" src="/media/PubImages/arkiv_fms2005_1760_document.jpg" style="BORDER:0px solid;" />SørreisaInni fjellet Høggumpen ligg kontroll- og varslingssenteret som held auge med luftrommet i Nord-Noreg.http://forsvaret.no/fakta/tjenestesteder/sorreisa

Publisert 5. desember 2014 13:21.. Sist oppdatert 12. februar 2020 12:01.