radar i sørreisaradar in sørreisa. the nothern parts of norwayradar i sørreisaradar in sørreisa. the nothern parts of norwayhttp://forsvaret.no/media/PubImages/arkiv_fms2005_1760_document.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=367Radaren på Sørreisa har blitt ikonisk. Den brukes til å overvåke norsk luftrom.
awacs overvåkingsflyawacs overvåkingsflyhttp://forsvaret.no/media/PubImages/arkiv_1998__1386_document.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=366Sammen med radarene på bakken er AWACS-fly med på å overvåke og hevde suverenitet i norsk luftrom.
Nederlandske styrker og Land Craft Unit (LCU) - en båt som transporterer landstyrker fra et større fartøy fra sjø til land, under et amfibisk angrep. Bildet er fra Sørreisa, Troms under den multinasjonale vinterøvelsen Cold Response 2014. // Dutch forcesNederlandske styrker og Land Craft Unit (LCU) - en båt som transporterer landstyrker fra et større fartøy fra sjø til land, under et amfibisk angrep. Bildet er fra Sørreisa, Troms under den multinasjonale vinterøvelsen Cold Response 2014. // Dutch forceshttp://forsvaret.no/media/PubImages/cR14_5_1.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=369Bildet viser Nederlandske styrker ved Sørreisa under øvelsen Cold Response 2014.
Operasjonsrom CRC Sørreisa #3Operasjonsrom CRC Sørreisa #3http://forsvaret.no/media/PubImages/ops6.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=370Operasjonsrom for kontroll og varsling (CRC) på Sørreisa.

Sørreisa

Inni fjellet Høggumpen ligg kontroll- og varslingssenteret som held auge med luftrommet i Nord-Noreg.

​​​​​​​​​Forsvaret i Sørreisa

Eit godt stykke inne i fjellet Høggumpen i Sørreisa ligg kontroll- og varslingssenteret og held eit vakent auge med luftrommet i og utanfor Nord-Noreg 24 timar i døgnet, 365 dagar i året. Hovudoppdraget til stasjon​en er å produsere eit luftbilete som til ei kvar tid er korrekt og oppdatert. Dette inneber å lokalisere og identifisere all flyaktivitet over og i nærleiken av nasjonalt territorium og Nato-territorium.
På bakgrunn av dette luftbiletet blir kampfly og andre luftborne kapasitetar styrte og kontrollerte etter situasjonen – det vere seg dagleg trening, luftoperasjonar eller ved sivile flykapringar.

Forsvaret har fleire organisatoriske einingar i Sørreisa, mellom anna teknisk personell som driftar og vedlikeheld dei ulike IKT-systema. Desse høyrer til IKT-avdelinga til Forsvarets logistikkorganisasjon.

Aktivitetstilbod

Sørreisa og heile Midt-Troms byr på gode høve til idrett, jakt, fiske og anna friluftsliv. Det er mange merkte turløyper og oppkøyrde skiløyper å velje i. Sørreisa har eit allsidig idrettsmiljø med idrettslag som driv med blant anna fotball, symjing, handball, turn og badminton.

Bustad

Viss du treng informasjon om Forsvaret sine utleigebustader på tenestestaden, les meir på Forsvarsbygg.no/base​n

Sørreisa kommune ligg ein 20 minutts​ køyretur frå Bardufoss og Andselv. Same avstand er det frå Finnsnes, som har hurtigruteanløp og snøggbåtsamband til Tromsø og Harstad. Straumen er sentrum i Sørreisa og husar kommuneadministrasjonen, butikkar og anna næringsliv.

Kommunen har både kyst og innland, sandstrender og båthamn og over 1000 meter høge fjell.

Viss du vil vite meir om Sørreisa, sjå kommunen sine nettsider.

Familiekoordinator

For å kunne yte betre støtte til forsvarsfamiliane har Forsvaret opprette familiekoordinatorar på sine tenestestader.

Les meir om kva familiekoordinatorane kan hjelpe deg med.

Veit du ikkje kven som er din familiekoordinator? Ta kontakt med basen eller di avdeling for å bli sett i kontakt med rett person.​

 Andre tenestestader

 

 

Ørland<img alt="" src="/media/PubImages/november%2021,%202013_20520.jpg" style="BORDER:0px solid;" />ØrlandØrland flystasjon blir base for Noregs nye kampfly, og er ein base i utvikling.http://forsvaret.no/fakta/organisasjon/Luftforsvaret/ørland-hovedflystasjon
Trondheim<img alt="" src="/media/PubImages/arkiv_FMS2006_676_document.jpg" style="BORDER:0px solid;" />TrondheimTrondheim er vertsby for Luftkrigsskulen.http://forsvaret.no/fakta/tjenestesteder/trondheim
Sola<img alt="" src="/media/PubImages/8Y5A8377.jpg" style="BORDER:0px solid;" />SolaRedningshelikoptertjenesten (RHT) er en egen avdeling på lik linje med Luftforsvarets luftvinger. RHT har hovedbase på Sola flystasjon utenfor Stavanger.http://forsvaret.no/fakta/tjenestesteder/sola

Publisert 24. november 2014 15:19.. Sist oppdatert 28. juni 2016 10:32.