kystvaktskvadron nord´s hovedkvarterthe norwegian coastguard norths headquarterskystvaktskvadron nord´s hovedkvarterthe norwegian coastguard norths headquartershttp://forsvaret.no/media/PubImages/Sortland-stasjon-001.JPGhttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=891
Mannskap på KV Nordkapp på broen under øvelse Gardex 2010.Bridge at a norwegian coastguard vessel Nordkapp.Mannskap på KV Nordkapp på broen under øvelse Gardex 2010.Bridge at a norwegian coastguard vessel Nordkapp.http://forsvaret.no/media/PubImages/20100929sls_gardex057.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=886

Sortland

Sortland er vertskommune for Sjøforsvaret sin kystvaktstasjon.

​​​​​​​​Sortland kommune ligg i Nordland fylke og har rundt 9 700 innbyggjarar. Næraste flyplassen er Skagen, rundt 20 kilometer sør for Sortland sentrum, med fleire daglege avgangar til Bodø og Tromsø. Frå Evenes flyplass kjem du deg blant anna til Oslo. Flyplassen ligg rundt 120 kilometer frå Sortland sentrum. Meir informasjon finn du på kommunen sine nettsider.

Forsvaret på Sortland

Sortland er vertskommune for Sjøforsvaret sin kystvaktstasjon.

Aktivitetstilbod

Kystvaktstasjonen har eige treningsrom inne på basen som fritt kan nyttast av tilsette og familiane deira. Dei kan òg bruke alpinanlegget på Sortland, PULZ-treningssentret og symjehallen gratis. I tillegg har Sortland eit breitt utval av fritids- og interesseorganisasjonar.

Bustad

Viss du treng informasjon om Forsvaret sine utleigebustader på tenestestaden, les meir på Forsvarsbygg.no/ba​sen 

Familiekoordinator

For å kunne yte betre støtte til forsvarsfamiliane har Forsvaret opprette familiekoordinatorar på sine tenestestader.

Les meir om kva familiekoordinatorane kan hjelpe deg med.

Veit du ikkje kven som er din familiekoordinator? Ta kontakt med basen eller di avdeling for å bli sett i kontakt med rett person.​

 Andre tenestestader

 

 

Ramsund<img alt="" src="/media/PubImages/Ramsund-881.JPG" style="BORDER:0px solid;" />RamsundRamsund orlogsstasjon er forsyningsbasen til Sjøforsvaret i Nord-Noreg.http://forsvaret.no/fakta/tjenestesteder/ramsund
Madla (KNM Harald Haarfagre)<img alt="" src="/media/PubImages/_MG_2008%20copy.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Madla (KNM Harald Haarfagre)Stavanger er vertskommune for rekruttskulen KNM Harald Haarfagre. Rekruttperioden, eller grunnutdanninga, er dei første 6–8 vekene i førstegongstenesta. http://forsvaret.no/fakta/tjenestesteder/madla
Harstad<img alt="" src="/media/PubImages/_MG_6773.jpg" style="BORDER:0px solid;" />HarstadHarstad husar blant anna Sjøforsvarets kampeining, Kystjegerkommandoen.http://forsvaret.no/fakta/tjenestesteder/harstad

Publisert 5. desember 2014 14:10.. Sist oppdatert 28. juni 2016 10:32.