Befal fra Garden har trent på strid i bebygd ommrådet. Befalet på Terningmoen leir i Elverum har bygget små rom som de har satt opp på en del av oppstillingsplass som gjør det enkelt å øve på kontroll av rom og objekter. Dette er en realistisk trening forBefal fra Garden har trent på strid i bebygd ommrådet. Befalet på Terningmoen leir i Elverum har bygget små rom som de har satt opp på en del av oppstillingsplass som gjør det enkelt å øve på kontroll av rom og objekter. Dette er en realistisk trening forhttp://forsvaret.no/media/PubImages/CJ3A0002.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=892

Terningmoen

I Terningmoen leir finn du blant anna rekruttskulen til Garden og Hæren sin våpenskole.

​​​​​​​​Elverum er med på å danne inngangen til Østerdalen, midt i Hedmark fylke. Kommunen har rundt 19 000 innbyggjarar og gode høve for jakt og villmarks- og friluftsliv. Vil du vite meir om Elverum, sjå kommunen sine nettsider.

Forsvaret i Elverum

Både Rena leir og Terningmoen er under Østerdal garnison. På Terningmoen finn du Gardens rekruttskule, Heimevernsstaben, Opplandske heimevernsdistrikt 05​, Forsvarets personell- og vernepliktssenter (Forsvarets AFA), Hærens våpenskule med Forsvarets vinterskule, Forsvarsbygg og Forsvarets logistikkorganisasjon base Østerdalen. 

​Lurer du på kva som går føre seg av militær aktivitet i området, kan du gå inn på varslingssida for Østerdalen garnison.

Fritidsaktivitetar

Det finst ei rekkje aktivitetar for alle som har tilknyting til Østerdal garnison. Trysilfjellet, eit av dei beste skianlegga i Norden, ligg like nord for Elverum. Verdt å nemne er òg elg- og beversafari og fiskemoglegheiter. Mykje skjer på Rena, mellom anna babykino og babysymjing. Velferdskontoret er òg på Rena. Der finn du blant anna familierom med leiker, datamaskinar, bøker og Playstation. I Elverumshallen er det rom for dei aller fleste innandørsaktivitetar, inkludert turn. I tillegg er det mogleg å bruke Elverum symjehall og drive hestesport ved Elverum rideklubb. Ein kan òg låne kano, kajakk, fiskeutstyr med meir.

Bustad

Forsvaret har fleire bustader i tilknyting til Terningmoen leir. Viss du treng informasjon om Forsvaret sine utleigebustader på tenestestaden, les meir på Forsvarsbygg.no​/basen

Familienettverk

Ved fleire av Forsvaret sine tenestestader finst det frivillige familienettverk. I Elverum finner du Hjemmebataljonen. Nettverket er ein sosial arena der ektefellar, samboarar, kjærastar og partnarar av dei som jobbar i Østerdal garnison vil få høve til å møte andre i same situasjon og etablere eit sosialt nettverk for heile familien.

Familiekoordinator

For å kunne gi betre støtte til forsvarsfamiliane har Forsvaret oppretta familiekoordinatorar på sine tenestestader.

Les meir om kva familiekoordinatorane kan hjelpe deg med.

Veit du ikkje kven som er familiekoordinatoren din? Ta kontakt med basen eller avdelinga di for å bli sett i kontakt med rett person.​

 Andre tenestestader

 

 

Sør-Varanger<img alt="" src="/media/PubImages/_MG23194.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Sør-VarangerGarnisonen i Sør-Varanger vaktar den 196 kilometer lange grensa vår mot Russland.http://forsvaret.no/fakta/tjenestesteder/sor-varanger
Skjold<img alt="" src="/media/PubImages/2bn.jpg" style="BORDER:0px solid;" />SkjoldHærens 2. bataljon og Ingeniørbataljonen holder til på Skjold.http://forsvaret.no/fakta/tjenestesteder/skjold
Setermoen<img alt="" src="/media/PubImages/leo2-2.jpg" style="BORDER:0px solid;" />SetermoenForsvaret har utdanna soldatar på Setermoen heilt sidan 1898.http://forsvaret.no/fakta/tjenestesteder/setermoen

Publisert 4. desember 2014 13:11.. Sist oppdatert 29. januar 2018 11:34.