Bordingstroppen i HV-16 trener sammen med Sjøheimvernet under vinterøvelsen Cold Response 2014 / Boardings tean from Homeguard (HV-16) train together with the sea unit of the Homeguard with their boats during winter exercise Cold Response 2014Bordingstroppen i HV-16 trener sammen med Sjøheimvernet under vinterøvelsen Cold Response 2014 / Boardings tean from Homeguard (HV-16) train together with the sea unit of the Homeguard with their boats during winter exercise Cold Response 2014http://forsvaret.no/media/PubImages/tkcr14C4206.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=909

Værnes

​​​​​​​Stjørdal kommune ligg i Nord-Trøndelag og har rundt 21 000 innbyggjarar. Her ligg òg hovudflyplassen i Midt-Noreg: Trondheim Lufthamn Værnes. Meir informasjon om Stjørdal finn du på heimesida til kommunen.

Forsvaret på Værnes

Trøndelag heimevernsdistrikt 12 holder til i Værnes garnison.

Aktivitetstilbod

Stjørdal har gode tilbod når det gjeld naturopplevingar og fritidsaktivitetar. Turområde med stiar og pilgrimslei ligg rett utanfor døra. Gjennom Stjørdalen renn dessutan ei av Noregs mest attraktive lakseelver: Stjørdalselva. Sideelva Forra er særleg veleigna for flugefiskarar. Vinterstid har Stjørdal flotte lysløyper for den skiinteresserte, og om sommaren finn ein ei 18-hols golfbane i Stokkhaugan. Bowlinghallen i sentrum og klatreveggen på Hell er døme på andre tilbod.

Bustad

Viss du treng informasjon om Forsvaret sine utleigebustader på tenestestaden, les meir på Forsvarsbygg.no/bas​en

Familiekoordinator

For å kunne yte betre støtte til forsvarsfamiliane har Forsvaret opprette familiekoordinatorar på sine tenestestader.

Les meir om kva familiekoordinatorane kan hjelpe deg med.

Veit du ikkje kven som er din familiekoordinator? Ta kontakt med basen eller di avdeling for å bli sett i kontakt med rett person.​


 Andre tenestestader

 

 

Setnesmoen<img alt="" src="/media/PubImages/Heimevernets%20militære%20jurister.jpg" style="BORDER:0px solid;" />SetnesmoenSetnesmoen militærforlegning er base for Heimevernet.http://forsvaret.no/fakta/tjenestesteder/setnesmoen
Porsanger<img alt="" src="/media/PubImages/idalyra-hv17-tj02.jpg" style="BORDER:0px solid;" />PorsangerFinnmark Heimevernsdistrikt ligger like ved Lakselv, kommunesenteret i Porsanger kommune. http://forsvaret.no/fakta/tjenestesteder/porsanger
Horten<img alt="" src="/media/PubImages/arkiv_frm2000_799_document.JPG" style="BORDER:0px solid;" />HortenHistorisk sett har Horten en lang historie i forbindelse med Sjøforsvaret.http://forsvaret.no/fakta/tjenestesteder/horten

Publisert 5. desember 2014 15:09.. Sist oppdatert 28. juni 2016 10:32.