fakta_779_vatneleirenfakta_779_vatneleirenhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=22260/media/PubImages/IMG_2542.jpeg

Vatneleiren

Vatneleiren militærforlegning er base for Agder og Rogaland heimevernsdistrikt 08.

Vatneleiren ligger ved Vatne, like ved Sandnes by. Byen ligger innerst i Gandsfjorden og er administrasjonssenter i Sandnes kommune – landets ellevte mest folkerike kommune.

Nærmeste bussholdeplass heter Skytebaneveien, den ligger 10 meter fra inngangsporten til leiren. Det tar 12 min fra Sandnes sentrum til Skytebaneveien. Busselskapet i Rogaland heter Kolombus. I Sandnes sentrum er det også jernbanestasjon. Stavanger lufthavn Sola ligger omtrent 20 min fra Vatneleiren.

Nordsjørittet har sin målgang i byen. Hver sommer arrangeres Blinkfestivalen i sentrum, hvor verdenseliten i ski og skiskyting samles. Byen huser også Vitensenteret, et museum som blant annet formidler kunnskap om naturvitenskap og teknologi gjennom ulike utstillinger.

FORSVARET i VATNELEIREN

I Vatneleiren finner du hovedkvarter til Agder og Rogaland heimevernsdistrikt 08 med faste tjenestegjørende befal og sivile. Avdelingen består av mange HV-områder (kompani) rundt i Rogaland og Agder samt to innsatsstyrker (Osprey og Varg).

I tillegg finner du SØF (Skyte- og øvingsfeltsadministrasjonen) som er en del av Forsvarsbygg. Skytebanene på Vatne og Svartemyr-området er i dag hovedøvingsfelt for skyting for forsvar og politi i Rogaland. Skytebanene på Vatne er toppmoderne med automatisk anvisningsutstyr.  

AKTIVITETSTILBUD

Rogaland blir ofte kalt «lille Norge». Her finner du alt fra sandstrender der du kan surfe, til fjell og fjorder. For mer informasjon, besøk Visit Rogaland.

HISTORIEN OM VATNELeIREN

Leiren ble anlagt som helårs militærleir av tyskerne allerede det første okkupasjonsåret 1940. Før dette var det gårdsbruk og landbruksdrift på området. 

Tyskerne valgte området på Vatne som militærleir ettersom okkupasjonsmakten vurderte Jæren som et mulig landgangsområde for alliert invasjon i Norge. Kysten av Rogaland ble derfor sterkt befestet sammen med flere forlegninger og sambandslinjer spredt ut over landskapet.

Det var tysk feltartilleri som ble lagt til leiren. De tyske kanonene ble stort sett trukket av hester under andre verdenskrig. Det betød at leiren på Vatne hadde mange trekkdyr.

Tyskerne satte kort frist for anleggstiden sommeren 1940. 15. september samme år ble leiren tatt i bruk av 214. Infanteridivisjon med hovedkvarter i Kristiansand. 

Spesielt for krigstiden i leiren er fem hytter bygget av laftet tømmer. Disse er opprinnelig finske og ble gitt til tyskerne som gaver av finnene. Tyskland og Finland var nemlig nære allierte inntil 1944.

Leiren ble tross krigstiden opparbeidet på en parkmessig måte. En tysk gartner leder arbeidet. 

Etter frigjøringen var Vatneleiren oppsamlingsleir for russiske krigsfanger i Rogaland. Disse ble etter noen uker sendt hjem til Sovjetunionen. Deretter ble leiren brukt til forskjellige formål av den norske hæren. Rogaland infanteriregiment nr. 8 var her en kort periode. Det samme var avdelinger som skulle til Tysklandsbrigaden, Beredskapsbataljonen og Feltartilleriets øvingsavdeling nr. 2. Sistnevnte hadde Vatneleiren som tilholdssted fra 1953 til 1959. 

Samme år ble Hærens transportkorps skole- og øvingsavdeling ( HTKSØ) flyttet til Vatne. Avdelingen lå her med rekruttskole, befalsskole og militærpoliti inntil den ble nedlagt og flyttet til Sessvollmoen våren 1996. 

Publisert 20. mai 2020 16:47. av Tore Ellingsen. Sist oppdatert 15. juni 2020 14:37.