Undersøkelser, publikasjoner og rapporter

Forsvaret er opptatt av åpenhet og tilgjengelig faktainformasjon. Her kan du finne våre ulike publikasjoner fra i år og tidligere år.

 

 

Innsats<img alt="" src="/media/PubImages/innsats-cover-nedlast.jpg" style="BORDER:0px solid;" />InnsatsI årene 2012–2018 ga Forsvaret ut ni utgaver av papirmagasinet Innsats. http://forsvaret.no/fakta/undersokelser-og-rapporter/innsats
Forsvarets innbyggerundersøkelser<img alt="" src="/media/PubImages/goder-under-forstegongstenesta-tog.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Forsvarets innbyggerundersøkelserForsvaret har siden 2011 spurt nordmenn om hva de mener om organisasjonen. http://forsvaret.no/fakta/undersokelser-og-rapporter/innbyggerundersokelsen
Forsvarets årsrapporter<img alt="" src="/media/PubImages/FSJ_aarsraport.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Forsvarets årsrapporterRapportene er vår tilbakemelding på hvordan vi har løst våre oppgaver, og hvordan vi har forvaltet økonomien. http://forsvaret.no/fakta/undersokelser-og-rapporter/tidligere-aarsrapporter
Et forsvar i endring<img alt="" src="/media/PubImages/20150907th_%2018761.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Et forsvar i endringGjennom 2014 endret den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa seg og aktualiserte behovet for å prioritere forsvaret av Norge og alliansen mot anslag eller angrep.http://forsvaret.no/fakta/undersokelser-og-rapporter/forsvarssjefens-fagmilitaere-raad
Etterretningstjenesten – Fokus<img alt="" src="/media/PubImages/fokus2016-topp.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Etterretningstjenesten – FokusSiden 2011 har Etterretningstjenesten gitt ut en ugradert vurdering av områder som anses som særlig relevante for norsk sikkerhet og nasjonale interesser. http://forsvaret.no/fakta/undersokelser-og-rapporter/fokus
UD 2-1<img alt="" src="/media/PubImages/20130206th_%2015922.jpg" style="BORDER:0px solid;" />UD 2-1Forsvarets sikkerhetsbestemmelser for landmilitær virksomhet.http://forsvaret.no/fakta/undersokelser-og-rapporter/ud2-1
Vernepliktsundersøkelsen<img alt="" src="/media/PubImages/KESK_2bn_29.jpg" style="BORDER:0px solid;" />VernepliktsundersøkelsenForsvaret gjennomfører jevnlig en større undersøkelse blant soldater i førstegangstjenesten. http://forsvaret.no/fakta/undersokelser-og-rapporter/vernepliktsundersokelsen
Libya-rapporten<img alt="" src="/media/PubImages/lmh-kreta66.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Libya-rapportenEvaluering av norsk deltakelse i Libya-operasjonene i 2011.http://forsvaret.no/fakta/undersokelser-og-rapporter/rapport-libya
UNIFIL-undersøkelsen 2016<img alt="" src="/media/PubImages/UN_observation.jpg" style="BORDER:0px solid;" />UNIFIL-undersøkelsen 2016​​​​​​​​​​​​​​​​​​Over 22 000 nordmenn tjenestegjorde i FNs Libanon-operasjon UNIFIL i årene 1978–1998. Nå har Forsvarets sanitet gjort den største kartleggingen av Libanon-soldatenes psykiske helse noensinne. Over halvparten av soldatene svarte på den omfattende undersøkelsen som ble publisert 18. oktober 2016.http://forsvaret.no/fakta/undersokelser-og-rapporter/unifil-2016
Gardisten<img alt="" src="/media/PubImages/20130206th_%2015925.jpg" style="BORDER:0px solid;" />GardistenGardisten er en leiravis for Hans Majestet Kongens Garde, som utgis flere ganger i året. http://forsvaret.no/fakta/organisasjon/Haeren/Hans-Majestet-Kongens-Garde/gardisten
Tropemedisin<img alt="" src="/media/PubImages/Skjermbilde%202017-03-21%20kl.%2015.35.11.png" style="BORDER:0px solid;" />TropemedisinKjennskap til medisinske utfordringer i tropiske strøk er viktig, og den er særlig viktig for Forsvarets personell som i utstrakt grad tjenestegjør i store deler av verden.http://forsvaret.no/fakta/undersokelser-og-rapporter/tropemedisin
Langtidsplanen<img alt="" src="/media/PubImages/20160818tk_R6392.jpg" style="BORDER:0px solid;" />LangtidsplanenStortingets oppdrag til Forsvaret gis gjennom langtidsplaner. Iverksettingsbrevet formaliserer oppdraget fra departementet til forsvarssektoren.http://forsvaret.no/fakta/undersokelser-og-rapporter/langtidsplanen
Internasjonale operasjonar<img alt="" src="/media/PubImages/2013-07-27%20-%20Bilde%20fra%20FN%20557569%20-%20Peacekeeping%20-%20MINUSMA%20-%2029_07_2013%20-%2016.42.04.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Internasjonale operasjonarI 2013 laga Forsvaret for første gong ein rapport som beskriv alle dei internasjonale operasjonane Forsvaret deltek i.http://forsvaret.no/fakta/undersokelser-og-rapporter/internasjonale-operasjoner