Operativ virksomhet

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

I 2014 var Lynx-helikoptrene fra 337-skvadronen embarkert 76 dager om bord på Kystvaktens fartøyer. Reduksjonen er markant i forhold til tidligere år og noe mindre enn planlagt. Det er en svak økning fra 2012, men betydelig mindre enn planlagt. Avviket skyldes i hovedsak mangel på tilgjengelige helikoptre fordi Lynx-helikoptrene er på slutten av sin tekniske levetid. Den siste operative flygningen ble foretatt 7. desember. Når helikoptrene har vært embarkert, har de fløyet mer (558 timer) enn det som har vært planlagt (500 timer).

Fregatt- og minevåpenets deltakelse i NATO og multinasjonale operasjoner har ført til en markant økning av aktiviteten i utlandet. Reduksjonen i aktivitet i Nord-Norge skyldes at nasjonal aktivitet av budsjettmessige årsaker er blitt lagt til Vestlandet. Den prosentvise ambisjonen for nærvær i nord er derfor langt fra å være oppfylt.

Antallet operative tokt har økt, noe som hovedsakelig skyldes at flere og kortere tokt har vært prioritert. Gjennom året har det periodevis vært lav tilgjengelighet på skrog grunnet tekniske og bemanningsmessige utfordringer. At antallet tokt er blitt høyt, skyldes således mange tokt på et fåtall maskiner og mannskaper.

Scramble er et uttrykk for å få kampfly hurtig på vingene for å avskjære og/eller identifisere ukjente fly. I tabellen angir «scrambles» antall oppdrag for F 16, men flere fly kan bli identifisert på hvert oppdrag. For eksempel vil en russisk strategisk jagerbomber ofte være støttet av både tankfly og kampfly. Det er en liten økning i antallet fra tidligere år. Noe skyldes økt aktivitet, særlig i fjerde kvartal, men også at de russiske flyformasjonene er blitt noe større.

Militær helikopterberedskap ble først etablert på Bardufoss i 2013. Fra Rygge har sju bistandsanmodninger fått støtte, hvorav to gjelder bistand til håndhevelse. Fra Bardufoss har 33 bistandsanmodninger fått støtte, fordelt på tretten innenfor søk og redning, åtte ambulanseoppdrag og tolv for alminnelig bistand til politiet.

Publisert 7. april 2015 13:25.. Sist oppdatert 28. juni 2016 10:33.