Fokus 2017<img alt="" src="/media/PubImages/Fokus_1920x840.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Fokus 2017http://forsvaret.no/fakta/undersokelser-og-rapporter/fokus2017
Derfor lagar vi Fokus<img alt="" src="/media/PubImages/20160204OST_8893.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Derfor lagar vi FokusTruslane i det digitale rommet mot politiske, militære og økonomiske mål i Noreg er aukande. Vi kan forvente omfattande etterretningsoperasjoner mot Noreg i året som kjem.http://forsvaret.no/fakta/undersokelser-og-rapporter/fokus2017/innledning
Russland<img alt="" src="/media/PubImages/tb7f442a.jpg" style="BORDER:0px solid;" />RusslandTrass i vanskeleg økonomi vil Russland framleis prioritere å utvikle våpenteknologi og å sikre at militærmakta kan brukast på flest mogleg område. Ei tydeleg satsing på Nordflåten vil påverke også norske interesser. Innanriks står Putin fram som meir eigenrådig, med stor vilje til å halde intern kontroll fram mot presidentvalet i 2018.http://forsvaret.no/fakta/undersokelser-og-rapporter/fokus2017/russland
Digitale rom<img alt="" src="/media/PubImages/iStock-466640134.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Digitale romAuka politisk spenning mellom Vesten og Russland fører til at det digitale rommet i større grad vil bli brukt til å støtte opp under press og truslar.http://forsvaret.no/fakta/undersokelser-og-rapporter/fokus2017/digitale-rom
Midtøsten og Afrika<img alt="" src="/media/PubImages/tb96545c.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Midtøsten og AfrikaMidtausten vil framleis vere sentrum formange stormaktsrivaliseringar i 2017, noko som vil forlengje konfliktane i land som Syria og Jemen. Samtidig er misnøya mot undertrykkjande regime stor, spesielt hos unge folk med utdanning. Dette kan resultere i nye opprør og radikalisering.http://forsvaret.no/fakta/undersokelser-og-rapporter/fokus2017/midtosten-og-afrika
Internasjonal terrorisme<img alt="" src="/media/PubImages/tb9c09bf_blurred.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Internasjonal terrorismeSjølv om ISIL er på vikande front, vil terrortrusselen mot Europa vare ved i 2017. Noreg vert framleis sett på som eit legitimt, men ikkje prioritert, angrepsmål.http://forsvaret.no/fakta/undersokelser-og-rapporter/fokus2017/internasjonal-terrorisme
Masseøydeleggingsvåpen<img alt="" src="/media/PubImages/ta550a08.jpg" style="BORDER:0px solid;" />MasseøydeleggingsvåpenSjølv om det militære potensialet i det iranske atomprogrammet er redusert, utviklar landet avanserte ballistiske missil som potensielt vil kunne bere kjernevåpen. India, Pakistan og Kina moderniserer kjernevåpena siden, medan Nord-Korea ikkje er villig til å gi opp programmet sitt.http://forsvaret.no/fakta/undersokelser-og-rapporter/fokus2017/masseodeleggelsesvapen
Asia<img alt="" src="/media/PubImages/sye7bf8b.jpg" style="BORDER:0px solid;" />AsiaXi Jinping vil i 2017 bruke partikongressen til å styrkje den personlege makta si i Kina og kjem neppe til å justere den politiske kursen sin. Faren for væpna samanstøytar i Aust- og Sør-Kina-havet aukar, medan framgangen for Taliban i Afghanistan vil halde fram.http://forsvaret.no/fakta/undersokelser-og-rapporter/fokus2017/asia
Last ned Fokus 2017<img alt="" src="/media/PubImages/lastned-bilde.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Last ned Fokus 2017Trykk på lenkja under for å laste ned Fokus 2017.http://forsvaret.no/fakta/undersokelser-og-rapporter/fokus2017/rapport

 

 

MasseøydeleggingsvåpenMasseøydeleggingsvåpenhttp://forsvaret.no/media/PubImages/ta550a08.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=8670Sjølv om det militære potensialet i det iranske atomprogrammet er redusert, utviklar landet avanserte ballistiske missil som potensielt vil kunne bere kjernevåpen. India, Pakistan og Kina moderniserer kjernevåpena sinde, medan Nord-Korea ikkje er villig til å gi opp programmet sitt.

​​​​​​​​​​​​​Iran og Kina​​

Iran har redusert det militære potensialet i atomprogrammet betydeleg etter at atomavtalen vart inngått i 2015. Samtidig legg Iran ned ein stor innsats både i å utvikle og produsere ballistiske missil. Dei iranske stormaktsambisjonane er ein annan viktig motivasjon bak missilprogramma. Satsinga skal internt gjere regimet meir populært hos folket og eksternt bidra til å gi landet ei regional leiarrolle. Alt i alt kan utviklinga føre til at Iran på sikt får meir avanserte missil som potensielt kan vere eigna til å levere kjernefysiske stridshovud​.

Dei kinesiske ballisistiske missila har det siste tiåret vore gjennom eit moderniseringsprogram, og nye strategiske kapasitetar skal vere med på å styrkje landet som kjernevåpenmakt. Kina har mellom anna plassert ut kjernefysiske stridshovud på landbaserte ballistiske missil og har fleire strategiske ubåtar. Arsenalet er betydeleg mindre enn det ru​ssiske, og våpena er meinte som minimumsavskrekking både i regional og global kontekst. Av dei opphavlege kjernevåpenstatane er det berre Kina som har erklært at det ikkje på noko tidspunkt eller under noko omstende skal stå for «førstebruk av kjernevåpen».

​Alt i alt kan utviklinga føre til at Iran på sikt får meir avanserte missil som potensielt kan vere eigna til å levere kjernefysiske stridshovud​​​

India og Pakistan​

India viser stormaktsambisjonar gjennom å utvikle interkontinentale ballistiske missil og strategiske atomubåtar. India legg i si avskrekking stor vekt på evna til gjengjelding og viser stormaktsambisjonar ved å utvikle interkontinentale ballistiske missil og strategiske atomubåtar. Det blir lagt mykje ressursar i dei strategiske ubåtane med tilhøyrande ubåtbaserte missil. India vil med dette for første gong ha ein strategisk kjernefysisk triade som kan levere kjernevåpen frå land, sjø og luft. Utviklinga støttar opp om Indias forsøk på å vege opp for den kinesiske innverknaden i Asia.

Pakistan, som har eit raskt veksande kjernevåpenarsenal, har ambisjonar om å utvikle taktiske kjernevåpen som kan brukast på slagmarka. Ved å utvide kapasiteten sin til å produsere plutonium får Pakistan høve til å supplere arsenalet sitt med kompakte kjernefysiske stridshovud i åra framover. Implementeringa av dei taktiske kjernevåpena i dei nasjonale væpna styrkane vil gi tryggleiksmessige utfordringar knytte til fysisk sikring og spørsmålet om kor robuste kommando- og kontrollsystema er.

Nord-Korea vil i 2017 jobbe vidare for å bli ei reell kjernevåpenmakt ​

Nord-Korea​​

Nord-Korea vil i 2017 jobbe vidare for å bli ei reell kjernevåpenmakt samtidig som landet legg ned ein betydeleg innsats i missilprogramma. Nord-Korea ønskjer å bli anerkjent som kjernevåpenstat og er ikkje villig til å forhandle bort våpenprogrammet sitt. Landet gjennomførte to atomprøvesprengingar i 2016 og er i ferd med å bli ei reell kjernevåpenmakt med evne til å true nabostatar. Dersom Nord-Korea får ei slik evne, vil det forsterke dei regionale tryggingspolitiske spenningane.

Les meir om masseøydeleggingsvåpen på side 64​​ til 73​​ i rapporten

​​

 

 

(FILES) This undated file picture released from North Korea's official Korean Central News Agency (KCNA) on March 9, 2016 shows North Korean leader Kim Jong-Un (C) meeting with the scientists and technicians in the field of researches into nuclear weapons(FILES) This undated file picture released from North Korea's official Korean Central News Agency (KCNA) on March 9, 2016 shows North Korean leader Kim Jong-Un (C) meeting with the scientists and technicians in the field of researches into nuclear weaponshttp://forsvaret.no/media/PubImages/tb7dc4cd.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=8693Den nordkoreanske leiaren Kim Jong-un i møte med forskarar og ingeniørar som jobbar med å utvikle det nasjonale atomvåpenprogrammet. Foto: KCNA
Mideast Iran Nuclear TalksMideast Iran Nuclear Talkshttp://forsvaret.no/media/PubImages/ta770fdf.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=8691Biletet viser eit atomanlegg nær Arak og er teke dagen etter at Iran og den såkalla P5+1-gruppa vart samde om ein avtale som avgrensar Irans atomprogram, 14. juli 2015. Foto: Hamid Foroutan
North Korea United StatesNorth Korea United Stateshttp://forsvaret.no/media/PubImages/tb7af917.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=869270-årsdagen til det nordkoreanske arbeidarpartiet vart markert med ein parade der ein viste fram missil som kan bere atomvåpen. Foto: Wong Maye-E
US Secretary of State John Kerry (L) meets with Iranian Foreign Minister Javad Zarif (R) in Vienna, Austria on January 16, 2016, on what is expected to be "implementation day," the day the International Atomic Energy Agency (IAEA) verifies that Iran hasUS Secretary of State John Kerry (L) meets with Iranian Foreign Minister Javad Zarif (R) in Vienna, Austria on January 16, 2016, on what is expected to be "implementation day," the day the International Atomic Energy Agency (IAEA) verifies that Iran hashttp://forsvaret.no/media/PubImages/tace0d30.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=8690Utanriksministrar møtest i samband med implementering av atomavtalen i 2016. Foto: Kevin Lamarque
This undated picture released from North Korea's official Korean Central News Agency (KCNA) on June 23, 2016 shows a test launch of the surface-to-surface medium long-range strategic ballistic missile Hwasong-10 at an undisclosed location in North Korea.This undated picture released from North Korea's official Korean Central News Agency (KCNA) on June 23, 2016 shows a test launch of the surface-to-surface medium long-range strategic ballistic missile Hwasong-10 at an undisclosed location in North Korea.http://forsvaret.no/media/PubImages/tb332121.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=8694Biletet viser ein test av missilet Musudan på ein hemmeleg stad i Nord-Korea. Foto: KCNA

​​​​​


Publisert 6. februar 2017 09:15.. Sist oppdatert 6. februar 2017 09:35.