fakta_685_fokus2018fakta_685_fokus2018http://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=8411Fokus 2018Etterretningstenesta si vurdering av aktuelle tryggingsutfordringar. Last ned rapporten nederst på sida./media/PubImages/forside_Fokus_nett.jpg

 

 

fakta_685_fokus2018fakta_687_innledning1/fakta/undersokelser-og-rapporter/fokus2018/innledning/media/PubImages/fokus2016_morten_haga_lunde.jpgInnleiingFokus er Etterretningstenesta si ugraderte vurdering av dei mest sentrale utviklingstrekka for dei landa og tema tenesta har som oppdrag å følgje.fakta_685_fokus2018http://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=3756
fakta_685_fokus2018fakta_691_russland1/fakta/undersokelser-og-rapporter/fokus2018/russland/media/PubImages/tc4cb03e.jpgRusslandSentraliseringa av makt hos presidenten er forsterka, og styresmaktene har stramma inn den interne kontrollen for å unngå politisk motstand. fakta_685_fokus2018http://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=3757

 

 

fakta_685_fokus2018fakta_688_digitalerom1/fakta/undersokelser-og-rapporter/fokus2018/digitale-rom/media/PubImages/tbe1e933.jpgDet digitale rommetDet er fleire typar digitale aktivitetar som kan true Noreg og andre vestlege demokrati. Etterretning er den mest alvorlege av dei.fakta_685_fokus2018http://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=3758

 

 

fakta_685_fokus2018fakta_693_midtoestenogafrika/fakta/undersokelser-og-rapporter/fokus2018/midtoesten-og-afrika/media/PubImages/tc826444.jpgMidtausten og AfrikaISILs tap av territorial kontroll i Syria og Irak vil prege landa framover. President Assad står sterkare enn nokon gong, og kurdarane vil søkje å få noko igjen for innsatsen mot ISIL. Det er venta eit auka spenningsnivå i heile Midtausten, og ikkje-statlege aktørar har ved- varande spelerom i krigsherja afrikanske statar.fakta_685_fokus2018http://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=3759
fakta_685_fokus2018fakta_692_internasjonalterrori/fakta/undersokelser-og-rapporter/fokus2018/internasjonal-terrorisme-2018/media/PubImages/tbf17054.jpgInternasjonal terrorismeNedkjempinga av ISIL reint militært har svekt organisasjonen, men tidlegare verksemd vil framleis kunne inspirere til terroråtak i Europa. Det er grunn til å tru at al-Qaida vil prioritere å byggje lokale alliansar for å styrkje seg på sikt. fakta_685_fokus2018http://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=3760
fakta_685_fokus2018fakta_694_asia1/fakta/undersokelser-og-rapporter/fokus2018/asia/media/PubImages/tc118b9f.jpgAsiaKina viser vilje til å ta på seg ei leiarrolle i verda. Maktskiftet frå vest til aust vil truleg skyte fart i 2018, og den kinesiske marinen går mot global rekkjevidd. Afghanistan vil framleis lide under eit styrkt Taliban og ei svekt regjering.fakta_685_fokus2018http://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=3761
fakta_685_fokus2018fakta_695_masseodeleggelsesvap/fakta/undersokelser-og-rapporter/fokus2018/masseodeleggelsesvapen/media/PubImages/tc691e35.jpgMasseøydeleggingsvåpenSjølv om Iran overheld atomavtala, er det grunn til å stille spørsmål ved dei langsiktige intensjonane til landet. Nord-Korea opptrer stadig meir sjølvsikkert og kallar seg ei atommakt. Utplasseringa av missilforsvar i Sør-Korea fører til at Kina satsar sterkare på missilprogrammet sitt.fakta_685_fokus2018http://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=3762

 

 

fakta_685_fokus2018fakta_696_rapport1/fakta/undersokelser-og-rapporter/fokus2018/rapport/media/PubImages/Fokus_1920x840.jpgLast ned rapportenLast ned Fokus-rapporten her.fakta_685_fokus2018http://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=3763

Alternativ tekst

Etterretningstjenesten

Fokusrapporten er Etterretningstjenestens ugraderte trusselvurdering. Les mer om Etterretningstjenestens oppdrag, organisering, utdannings- og jobbmuligheter, samt få informasjon om Digitalt grenseforsvar på ...

Etterretningstjenesten
Publisert 1. mars 2018 13:02.. Sist oppdatert 16. mars 2018 09:28.