Et forsvar i endringEt forsvar i endringhttp://forsvaret.no/media/Lists/YouTubeVideoList/DispForm.aspx?ID=117https://youtu.be/OSwOOgGi2D4Forsvarssjefens fagmilitære råd

OBS: Dette er faktasiden for det fagmilitære rådet som ble lagt frem i 2015. For Fagmilitært råd som presenteres i oktober 2019 kan du besøke denne siden.

I 2014 ba forsvarsminister Ine Eriksen Søreide om forsvarssjefens vurdering for hvordan Forsvaret best kan møte framtiden. Etter ett år med grundige utredninger er rådet fra forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen nå klart.

​Rådet tar utgangspunkt i den sikkerhetspolitiske situasjonen, norske styrkers operative evne og de økonomiske rammene Forsvaret trenger for å kunne løse sine oppgaver. 

Forsvarssjefen anbefaler et nøkternt forsvar med en ny struktur som svarer på de sikkerhetspolitiske utfordringene. 

Det sentrale i rådet er en prioritering av forsvaret av Norge. Det innebærer styrket overvåking og etterretning, økt beredskap, reaksjonsevne og utholdenhet – samt en styrket evne til å​ beskytte kritisk infrastruktur.

Den anbefalte strukturen løser oppgavene som er beskrevet i forsvarsministerens oppdrag. Innretningen gir mulighet for å løse de mest krevende av Forsvarets oppgaver, og styrker i tillegg Forsvaret som en del av Nato.

Rådet blir et sentralt innspill i regjeringens arbeid med en ny langtidsplan for forsvarssektoren. Regjeringen legger fram sitt forslag til ny langtidsplan for Stortinget våren 2016.

På disse sidene kan du laste ned rådet i sin helhet. Du kan også lese en kortversjon av rådet, der forsvarssjefen presenterer bakgrunnen og sin anbefaling. I videoen øverst på siden, forteller forsvarssjefen mer om rådet.

 Last ned Forsvarssjefens fagmilitære råd

 

 

FullversjonFullversjon<img alt="" src="/media/PubImages/20150907th_%2018761.jpg" style="BORDER:0px solid;" />http://forsvaret.no/fakta_/ForsvaretDocuments/EtForsvariEndring-Nett.pdf