Et forsvar i endring<img alt="" src="/media/PubImages/20150907th_%2018761.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Et forsvar i endringGjennom 2014 endret den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa seg og aktualiserte behovet for å prioritere forsvaret av Norge og alliansen mot anslag eller angrep.http://forsvaret.no/fmr
Forsvarssjefens anbefalte struktur<img alt="" src="/media/PubImages/PG_1290_24.03.2015_24.03.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Forsvarssjefens anbefalte strukturForsvarssjefen anbefaler en ny innretning på strukturen som svar på de sikkerhetspolitiske utfordringene. Innretningen gir mulighet for å løse de mest krevende oppgavene og styrker i tillegg Forsvaret som en del av Nato.http://forsvaret.no/fakta/undersokelser-og-rapporter/forsvarssjefens-fagmilitaere-raad/anbefalingen
Utvikling i operativ struktur<img alt="" src="/media/PubImages/A_150418_ISTY_Bundle_ASylte-48.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Utvikling i operativ strukturDen anbefalte løsningen representerer et nøkternt forsvar der strukturen er strengt prioritert.http://forsvaret.no/fakta/undersokelser-og-rapporter/forsvarssjefens-fagmilitaere-raad/anbefalingen/utvikling
Oversikt over Forsvarets operative struktur<img alt="" src="/media/PubImages/20090826th%20634.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Oversikt over Forsvarets operative strukturIllustrasjonen viser forsvarssjefens anbefalte operative struktur i 2024.http://forsvaret.no/fakta/undersokelser-og-rapporter/forsvarssjefens-fagmilitaere-raad/anbefalingen/oversikt
Kraftsamling av baser og virksomheter<img alt="" src="/media/PubImages/20150916th_%2019476.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Kraftsamling av baser og virksomheter​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Ved å konsentrere virksomheter til landets hovedsfartsårer oppnås stordriftsfordeler og logistiske, IKT-messige og o​perative synergier. http://forsvaret.no/fakta/undersokelser-og-rapporter/forsvarssjefens-fagmilitaere-raad/anbefalingen/basestruktur
Oppsummering av anbefalt struktur<img alt="" src="/media/PubImages/12J00047_0225.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Oppsummering av anbefalt strukturDen anbefalte strukturen løser de oppgavene som er beskrevet i forsvarsministerens oppdrag.http://forsvaret.no/fakta/undersokelser-og-rapporter/forsvarssjefens-fagmilitaere-raad/anbefalingen/oppsummering
Konsekvenser ved videreførte budsjetter<img alt="" src="/media/PubImages/B_osh_o_nj15-5243.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Konsekvenser ved videreførte budsjetterEn videreføring av dagens økonomiske rammer innebærer at Forsvaret vil måtte bygges ned.http://forsvaret.no/fakta/undersokelser-og-rapporter/forsvarssjefens-fagmilitaere-raad/anbefalingen/nedbygging-av-forsvaret
Operativ evne ved videreførte budsjetter<img alt="" src="/media/PubImages/A_AA_KESK_Ulvunge_1.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Operativ evne ved videreførte budsjetterOm forsvarsevnen skal tilpasses et lavere kostnadsnivå enn dagens struktur forutsetter, vil det medføre dyptgripende endringer.http://forsvaret.no/fakta/undersokelser-og-rapporter/forsvarssjefens-fagmilitaere-raad/anbefalingen/nedbygging-av-forsvaret/konsekvenser-operativ-evne

 

 

Operativ evne ved videreførte budsjetterOperativ evne ved videreførte budsjetterhttp://forsvaret.no/media/PubImages/A_AA_KESK_Ulvunge_1.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=3934Om forsvarsevnen skal tilpasses et lavere kostnadsnivå enn dagens struktur forutsetter, vil det medføre dyptgripende endringer.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Verken en flat budsjettutvikling basert på et 2015-nivå eller en budsjettbane med 0,5 prosent reell vekst, vurderes som tilstrekkelig for å opprettholde langsiktig økonomisk bærekraft. En videreføring av et kompensert 2015-budsjett innebærer gradvis, kontinuerlig nedbygging av Forsvaret. I en slik situasjon vil det kreves fortløpende vurderinger av hvilke kapasiteter som operativt sett er mest ønskelige å beholde. Samtidig må beslutninger om å redusere aktiviteter eller fase ut hele kapasiteter treffes når budsjettene ikke lenger er tilstrekkelige til å opprettholde et forsvarlig driftsnivå.​

I likhet med den anbefalte strukturen videreføres fredstidsevnen til nasjonal myndighetsutøvelse og suverenitetshevdelse. Den strategiske evnen til rettidig etterretning, overvåking og innhenting av måldata, prioriteres.

Evnene til å sikre allierte forsterkninger prioriteres så langt som mulig. Det må forutsettes at allierte bringer større deler av sin egen beskyttelse med seg. ​

Selv med en redusert kapasitetsbredde i Forsvaret, er det behov for å styrke reaksjonsevne, beredskap og utholdenheten i de strukturelementer som videreføres. 

Norge kan redusere risikoen knyttet til manglene i forsvarsevnen ved å tilpasse disse til de kapasitetene Nato kan bidra med på meget kort varsel. Fly, særlig kampfly, er den kapasiteten Nato kan stille raskt med, og som vil ha betydelig evne til å øke alliansens slagkraft i forsvaret av Norge. Som yttergrense i Nato og nabo til Russland, vil Norge ha behov for kampfly i det daglige. En nasjonal evne på dette området er derfor nødvendig, men ved et redusert ambisjonsnivå for Forsvaret må antallet F-35 kampfly reduseres. 

På havet er fregattene med antiundervannsbåt-kapasitet fortsatt relevante for å beskytte allierte forsterkninger og er dessuten en etterspurt kapasitet i Nato. Forsvarets rolle i sjønektelse, det vil si å kunne hindre en mo​tstander å få kontroll over et område, styrkes som følge av fregattens langtrekkende presisjonsstyrte våpen. Mineklarering utvikles som en kystnær kapasitet for å sikre mottak av forsterkninger. 

Mindre bredde i forsvarsstrukturen innebærer betydelige reduksjoner av operative avdelinger. Som en konsekvens, reduseres også behovet for vernepliktige. Utviklingen vil fortsette i hele perioden og setter spørsmålstegn ved om verneplikten fortsatt har tilstrekkelig militær verdi. ​​

​​PRIORITERINGER V​​ED YTTERLIGERE ØKTE BUDSJETTRAMMER​

Om en slik budsjettsituasjon skulle bli resultatet av de sikkerhets- og forsvarspolitiske vurderingene, vil følgende kapasiteter bli prioritert ved eventuelle økninger av budsjettene:

  1.  ​Videreføre artillerikompetanse og anskaffe nytt artilleri til Hæren.
  2. Anskaffe områdeluftvern.
  3. Videreføre eksisterende ubåter.
  4. Anskaffe nye helikoptre til spesialstyrkene​​.​​

Last ned Forsvarssjefens fagmilitære råd

tryk​k her
​​​​​​​
Publisert 16. september 2015 13:35.. Sist oppdatert 28. juni 2016 10:34.