Et forsvar i endring<img alt="" src="/media/PubImages/20150907th_%2018761.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Et forsvar i endringGjennom 2014 endret den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa seg og aktualiserte behovet for å prioritere forsvaret av Norge og alliansen mot anslag eller angrep.http://forsvaret.no/fmr
Forsvarssjefens anbefalte struktur<img alt="" src="/media/PubImages/PG_1290_24.03.2015_24.03.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Forsvarssjefens anbefalte strukturForsvarssjefen anbefaler en ny innretning på strukturen som svar på de sikkerhetspolitiske utfordringene. Innretningen gir mulighet for å løse de mest krevende oppgavene og styrker i tillegg Forsvaret som en del av Nato.http://forsvaret.no/fakta/undersokelser-og-rapporter/forsvarssjefens-fagmilitaere-raad/anbefalingen
Utvikling i operativ struktur<img alt="" src="/media/PubImages/A_150418_ISTY_Bundle_ASylte-48.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Utvikling i operativ strukturDen anbefalte løsningen representerer et nøkternt forsvar der strukturen er strengt prioritert.http://forsvaret.no/fakta/undersokelser-og-rapporter/forsvarssjefens-fagmilitaere-raad/anbefalingen/utvikling
Oversikt over Forsvarets operative struktur<img alt="" src="/media/PubImages/20090826th%20634.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Oversikt over Forsvarets operative strukturIllustrasjonen viser forsvarssjefens anbefalte operative struktur i 2024.http://forsvaret.no/fakta/undersokelser-og-rapporter/forsvarssjefens-fagmilitaere-raad/anbefalingen/oversikt
Kraftsamling av baser og virksomheter<img alt="" src="/media/PubImages/20150916th_%2019476.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Kraftsamling av baser og virksomheter​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Ved å konsentrere virksomheter til landets hovedsfartsårer oppnås stordriftsfordeler og logistiske, IKT-messige og o​perative synergier. http://forsvaret.no/fakta/undersokelser-og-rapporter/forsvarssjefens-fagmilitaere-raad/anbefalingen/basestruktur
Oppsummering av anbefalt struktur<img alt="" src="/media/PubImages/12J00047_0225.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Oppsummering av anbefalt strukturDen anbefalte strukturen løser de oppgavene som er beskrevet i forsvarsministerens oppdrag.http://forsvaret.no/fakta/undersokelser-og-rapporter/forsvarssjefens-fagmilitaere-raad/anbefalingen/oppsummering
Konsekvenser ved videreførte budsjetter<img alt="" src="/media/PubImages/B_osh_o_nj15-5243.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Konsekvenser ved videreførte budsjetterEn videreføring av dagens økonomiske rammer innebærer at Forsvaret vil måtte bygges ned.http://forsvaret.no/fakta/undersokelser-og-rapporter/forsvarssjefens-fagmilitaere-raad/anbefalingen/nedbygging-av-forsvaret
Operativ evne ved videreførte budsjetter<img alt="" src="/media/PubImages/A_AA_KESK_Ulvunge_1.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Operativ evne ved videreførte budsjetterOm forsvarsevnen skal tilpasses et lavere kostnadsnivå enn dagens struktur forutsetter, vil det medføre dyptgripende endringer.http://forsvaret.no/fakta/undersokelser-og-rapporter/forsvarssjefens-fagmilitaere-raad/anbefalingen/nedbygging-av-forsvaret/konsekvenser-operativ-evne

 

 

Oversikt over Forsvarets operative struktur

Illustrasjonen viser forsvarssjefens anbefalte operative struktur i 2024.

 • Forsvarets operative hovedkvarter
 • Etterretningstjenesten
 • Forsvarets spesialstyrker
 • Forsvarets logistikkorganisasjon
 • Cyberforsvaret
 • Forsvarets sanitet
 • Felles Nato luft- og bakkeovervåking
 • Felles strategisk lufttransport (C-17)
 • Taktisk landkommando
 • Brigade Nord
 • Brigadekommando
 • Telemark bataljon
 • Panserbataljonen
 • 2. bataljon
 • Sambandsbataljonen
 • Etterretningsbataljonen
 • Militærpolitikompaniet
 • Stridstrenbataljonen
 • Artilleribataljonen med kampluftvern
 • Ingeniørbataljonen
 • Sanitetsbataljonen
 • UAS-batteri
 • Grensevakten
 • Stridsgruppe Porsanger
 • HM Kongens Garde
 • Nasjonal territoriell kommando
 • 10 Heimevernsdistrikter
 • innsatsstyrker (3250 soldater)
 • Områdestruktur (30 000 soldater)
 • Taktisk sjøkommando
 • 5 fregatter med 6 NH90
 • 6 korvetter
 • 5 minerydderteam
 • 4 ubåter
 • 1 + 2 logistikkfartøy
 • 2 bordingsteam
 • 4 Ytre Kystvakt med 8 NH90
 • 4 Ytre Kystvakt med regulære
 • 5 Indre Kystvakt
 • Logistikkbase Sjø
 • Taktisk luftkommando (NAOC)
 • Kontroll- og varslingsstasjon
 • Mobil luftkontrollenhet
 • Kontroll- og varslingskjede
 • Hovedbase kampfly
 • Hovedbase overvåking/fremskutt base for kampfly
 • 2 baseforsvarsstridsgrupper
 • 52 F-35 kampfly
 • 4 overvåkingsfly
 • 6 operasjonelle og 6 taktiske ubemannede luftsystemer
 • 14 NH90 maritime helikoptre
 • 9 helikoptre for spesialstyrkene
 • 16 redningshelikoptre
 • 1 luftvernbataljon med områdeluftvern
 • 4 C-130J transportfly
 • Logistikkbase Luft
​​​​​​​​​​​

Les om anbefalt basestruktur

gå til neste​ side​​
Publisert 16. september 2015 13:14.. Sist oppdatert 28. juni 2016 10:34.