F-35 jagerfly på Luke AFB i USA / F-35 fighter planes at Luke AFB in USAF-35 jagerfly på Luke AFB i USA / F-35 fighter planes at Luke AFB in USAhttp://forsvaret.no/media/PubImages/20160818tk_R6392.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=7731

Langtidsplanen

Stortingets oppdrag til Forsvaret gis gjennom langtidsplaner. Iverksettingsbrevet formaliserer oppdraget fra departementet til forsvarssektoren.

​​Forsvarets drift, rammer og innretning styres gjennom fireårsplaner, kalt langtidsplan for forsvarssektoren. Den nåværende planen gjelder for årene 201​7–2020.

Bakgrunn​​​

Sommeren 2016 la regjeringen fram sitt forslag for ny langtidsplan for forsvarssektoren i årene 2017–2020. Stortinget behandlet planen samme høst og vedtok planen 15. november.

Etter vedtaket utarbeidet Forsvarsdepartementet det såkalte iverksettingsbrevet (IVB). Brevet er departementets overordnede styringsdokument for forsvarssektoren for perioden 2017–2020, og det formaliserer oppdraget og rammene til etatene.

Iverksettingsbrevet ble formelt overlevert forsvarssjefen rett før jul 2016 og gjelder fra 1. ​januar 2017.​​​​

Publisert 5. desember 2014 16:17.. Sist oppdatert 31. januar 2017 10:08.