Formasjonsflyging med svensk JAS 39 Gripen, norsk F-16 Fighting Falcon og finsk F-18 Hornet. Foto: Försvarsmakten SverigeFormasjonsflyging med svensk JAS 39 Gripen, norsk F-16 Fighting Falcon og finsk F-18 Hornet. Foto: Försvarsmakten Sverigehttp://forsvaret.no/media/PubImages/IAM2014_0767_formation-2.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=668

Nordisk samarbeid

Nordic Defense Cooperation (NORDEFCO) er et militært samarbeid mellom Norge, Sverige, Danmark, Finland og Island.

​​​​​​Det nordiske samarbeidet gjennom NORDEFCO inkluderer områder som forsvarspolitikk, kapasiteter og operasjoner. Hensikten er å styrke medlemslandenes nasjonale forsvar, utforske felles synergier og tilrettelegge for effektive fellesløsninger. Samarbeidet er basert på overbevisningen om at det er mye å vinne på og dele erfaringer, utgifter, finne felles løsninger og tiltak. Det er et fleksibelt samarbeid der alle nordiske land kan delta, men ingen er pålagt det.

NORDEFCO har et årlig roterende formannskap.

Publisert 9. desember 2014 16:30.. Sist oppdatert 18. oktober 2016 13:27.