Tropemedisin

Kjennskap til medisinske utfordringer i tropiske strøk er viktig, og den er særlig viktig for Forsvarets personell som i utstrakt grad tjenestegjør i store deler av verden.

​​​​​​Kunnskap om tropemedisin kan være like viktig som personellets kunnskap og evne til å håndtere væpnede konflikter og krig. Tropemedisin omfatter ikke bare sykdommer i tropiske strøk, men også sykdommer vi like gjerne kan se blant innreisende til Norge. Kunnskap om dette emnet er med andre ord svært aktuelt. ​

Informasjonshefte om tropemedisin

last ned


Publisert 21. mars 2017 15:39..