Soldater fra Hans Majestet Kongens Garde trener i Sørkedalen i OsloHis Majesty the Kings Guards during a winter exercise near OsloSoldater fra Hans Majestet Kongens Garde trener i Sørkedalen i OsloHis Majesty the Kings Guards during a winter exercise near Oslohttp://forsvaret.no/media/PubImages/20130206th_ 15922.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=613

UD 2-1

Forsvarets sikkerhetsbestemmelser for landmilitær virksomhet.

​​​​

Formål

For å minimere risikoen for skader og tap av liv har Forsvaret rammer som regulerer utdanning, trening, øvelser og operasjoner. UD 2-1 er et overordnet rammeverk som regulerer et minimum av sikkerhetsbestemmelser for landmilitær virksomhet. UD 2-1 skal bidra til å legge grunnlaget for det operative sikkerhetsarbeidet, hvor operativ sikkerhet er et systematisk arbeid med sikkerhets- og risikoforhold for å optimalisere yteevne og slagkraft, og derved minimalisere risiko for sykdom, skade, tap og ulykker i militære operasjoner og aktiviteter.

UD 2-1 Forsvarets sikkerhetsbestemmelser for landmilitær virksomhet for 2020–2021. Dagens versjon er gjeldende fra 1. januar 2020.

UD 2-1 The Norwegian Armed Forces Safety Rules and Regulation for Land based military activities. Valid through 2020–2021.

For ansatte

Ansatte anbefales å søke på UD 2-1 på intranett og trykke på «Abonner» inne på den første artikkelen. Da vil du få oppdate​​ringer ved enderinger knyttet til UD 2-1.

Publisert 5. desember 2014 16:16.. Sist oppdatert 15. januar 2020 16:00.