Feltmerker til innsatsstyrkene i Heimevernet

Innsatsstyrkene utgjør spydspissen av kampkraften i Heimevernet, og består av personell som er spesielt utvalgt, utdannet og utrustet. Her finner du historien bak navnene til innsatsstyrkene.

 

 

HV-01 Polar Bear VI<img alt="" src="/media/PubImages/Polar_Bear.jpg" style="BORDER:0px solid;" />HV-01 Polar Bear VIOperasjon ”Polar Bear” ble planlagt for å hindre tysk ødeleggelse av norske havner i krigens sluttfase. Primært var dette en antisabotasjeplan, men i Østfold gikk man lengre.http://forsvaret.no/fakta/uniformer-medaljer-heraldikk/heraldikk/hv-01-polar-bear-vi
HV-02 Derby<img alt="" src="/media/PubImages/Derby.jpg" style="BORDER:0px solid;" />HV-02 DerbyOperasjon ”Derby” var en propagandaoperasjon rettet mot okkupasjonstroppene. Max Manus og Gregers Gram ledet denne og de bygde opp en organisasjon på 490 mann, hovedsakelig i Oslo.http://forsvaret.no/fakta/uniformer-medaljer-heraldikk/heraldikk/hv-02-derby
HV-03 Gunnerside<img alt="" src="/media/PubImages/Gunnerside.jpg" style="BORDER:0px solid;" />HV-03 GunnersideAv alle sabotasjeaksjoner i Norge, er tungtvannsaksjonene de mest kjente. Utvikling av en tysk atombombe red britene som et mareritt. Først prøvde de å utføre angrepet selv, men mislyktes. http://forsvaret.no/fakta/uniformer-medaljer-heraldikk/heraldikk/hv-03-gunnerside
HV-05 Grebe<img alt="" src="/media/PubImages/Grebe.jpg" style="BORDER:0px solid;" />HV-05 GrebeBlant karene i operasjon ”Grebe” finner vi noen av de legendariske motstandfolkene fra siste krig. Fra fjellområdene mellom Nord-Østerdalen og Nord-Gudbrandsdalen drev de jernbanesabotasje i begge dalførene.http://forsvaret.no/fakta/uniformer-medaljer-heraldikk/heraldikk/hv-05-grebe
HV-08 Osprey-Varg<img alt="" src="/media/PubImages/Osprey-varg.jpg" style="BORDER:0px solid;" />HV-08 Osprey-VargEtter at den militære motstandkampen i Rogaland fikk seg en knekk i 1942 visste man lite eller ingenting i FO i London om hva som foregikk i fylket. Området ble derfor kalt ”det mørke fastland”. http://forsvaret.no/fakta/uniformer-medaljer-heraldikk/heraldikk/hv-08-osprey-varg
HV-09 Bjørn West<img alt="" src="/media/PubImages/Bjorn_west.jpg" style="BORDER:0px solid;" />HV-09 Bjørn WestAv geriljabasene som SOE planla å opprette i Norge i krigens sluttfase er ”Bjørn West” i Matrefjellene utenfor Bergen den best kjente. Basen var i virksomhet fra oktober -44, og den ble den største mht antall soldater.http://forsvaret.no/fakta/uniformer-medaljer-heraldikk/heraldikk/hv-09-bjorn-west
HV-11 Archery<img alt="" src="/media/PubImages/Archery.jpg" style="BORDER:0px solid;" />HV-11 ArcheryOperasjon ”Archery, bedre kjent som Måløyraidet, var det første større angrep under ledelse av ”Combined Operations” der alle tre forsvarsgreners innsats ble samkjørt fast og effektivt, i en angrepsoperasjon.http://forsvaret.no/fakta/uniformer-medaljer-heraldikk/heraldikk/hv-11-archery
HV-12 Rype<img alt="" src="/media/PubImages/Rype.jpg" style="BORDER:0px solid;" />HV-12 RypeEtter nederlaget i Finnmark og uttrekkingen av Finland befant over 100 000 tyske soldater seg uten oppdrag i Nord-Norge. For å hindre forflytning av disse til andre krigsteatre satte SOE inn en liten gruppe norskamerikanere fra ”The 99th Battalion (Separate)" mot Nordlandsbanen.http://forsvaret.no/fakta/uniformer-medaljer-heraldikk/heraldikk/hv-12-rype
HV-14 Heron<img alt="" src="/media/PubImages/Heron.jpg" style="BORDER:0px solid;" />HV-14 HeronEn alliert landgang i Norge, operasjon ”Jupiter” kom aldri til utførelse. SOE iverksatte likevel en rekke operasjoner på Helgeland, som egentlig hørte inn under denne. Tre av operasjonene bar navnet ”Heron”, og ”Heron II” fikk dessverre fatale følger for sivil-befolkningen (Majavatntragedien).http://forsvaret.no/fakta/uniformer-medaljer-heraldikk/heraldikk/hv-14-heron
HV-16 Claymore<img alt="" src="/media/PubImages/Claymore.jpg" style="BORDER:0px solid;" />HV-16 ClaymoreOperasjon ”Claymore”, det første Lofotraid, var rent krigsøkonomisk betinget. Mest mulig produksjonskapasitet, transportmidler og forsyninger på Vestvågøy i Lofoten skulle ødelegges.http://forsvaret.no/fakta/uniformer-medaljer-heraldikk/heraldikk/hv-16-claymore
HV-17 Ida og Lyra<img alt="" src="/media/PubImages/Ida_og_Lyra.jpg" style="BORDER:0px solid;" />HV-17 Ida og LyraBare ved sitt nærvær i Finnmark, utgjorde den tyske flåtestyrken, med ”Tirpitz” og ”Scharnhorst” i spissen, en formidabel trussel Murmanskkonvoiene. For de allierte var det livsviktig å uskadeliggjøre disse.http://forsvaret.no/fakta/uniformer-medaljer-heraldikk/heraldikk/hv-17-ida-og-lyra