fakta_448_heraldikkfakta_448_heraldikkhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=17477/media/PubImages/Heraldiskvapenoversikt01.jpg
fakta_448_heraldikkfakta_448_heraldikkhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=17478/media/PubImages/Heraldiskvapenoversikt02.jpg

Heraldikk

Heraldikk er kunnskapsområdet eller vitenskapen om våpenmerker og våpenskjold. Det vil særlig si offentlige våpen, enkeltpersoners våpen, slektsvåpen, private korporasjoners våpen og fantasivåpen.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Ingen etat eller organisasjon i vårt land har en like levende heraldikk som Forsvaret. Merker, faner og andre symboler har alltid vært – og er fortsatt – en naturlig del av det militære miljøet.

Militær heraldikk bygger på de samme grunnleggende reglene og forutsetningene​ som vanlig heraldikk. Den er imidlertid mer omfattende. I innføringen nedenfor legger vi vekt på militærmaktens bruk av ytre tegn og symboler, og alt det øvrige som identifiserer Forsvarets avdelinger og enheter. Vår heraldikk omtaler også forhold av mer generell heraldisk karakter.

Heraldikken kan oppfattes som krevende og streng, og det er riktig at visse forutsetninger må oppfylles for at vi skal oppnå gode heraldiske løsninger og utforminger. Tradisjoner og historisk utvikling gjør at landene ikke praktis​erer heraldiske normer på samme måte. Innføringen vil gi deg en forståelse av heraldikkens vesen og dens innhold.

Relevante sider

Om Riksvåpenet (Regjeringen)
Riksvåpenet er mer hellig enn flagget (artikkel Aftenposten 2015)
Misbruk av offentlig uniform, kjennetegn eller tittel mv. (lovdata)
Norges flagg (Regjeringen)


 Filnedlasting

 

 

Innføring i militær heraldikkInnføring i militær heraldikk2020-04-02T09:56:28Z5230280http://forsvaret.no/fakta_/ForsvaretDocuments/Innfoering-militaer-heraldikk-01042020.pdf
Veiledning i skikk og brukVeiledning i skikk og bruk2016-10-03T12:44:16Z10885110http://forsvaret.no/fakta_/ForsvaretDocuments/1275_Skikk_Bruk_Rev2016_Skjermversjon.pdf

Publisert 16. desember 2014 10:07.. Sist oppdatert 13. september 2018 12:15.