Heraldisk-oversikt_Page_01Heraldisk-oversikt_Page_01http://forsvaret.no/media/PubImages/Heraldisk-oversikt_Page_01.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=8077
Heraldisk-oversikt_Page_02Heraldisk-oversikt_Page_02http://forsvaret.no/media/PubImages/Heraldisk-oversikt_Page_02.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=8078
Heraldisk-oversikt_Page_03Heraldisk-oversikt_Page_03http://forsvaret.no/media/PubImages/Heraldisk-oversikt_Page_03.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=8079
Heraldisk-oversikt_Page_04Heraldisk-oversikt_Page_04http://forsvaret.no/media/PubImages/Heraldisk-oversikt_Page_04.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=8080
Heraldisk-oversikt_Page_05Heraldisk-oversikt_Page_05http://forsvaret.no/media/PubImages/Heraldisk-oversikt_Page_05.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=8081
Heraldisk-oversikt_Page_06Heraldisk-oversikt_Page_06http://forsvaret.no/media/PubImages/Heraldisk-oversikt_Page_06.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=8082
Heraldisk-oversikt_Page_07Heraldisk-oversikt_Page_07http://forsvaret.no/media/PubImages/Heraldisk-oversikt_Page_07.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=8083
Heraldisk-oversikt_Page_08Heraldisk-oversikt_Page_08http://forsvaret.no/media/PubImages/Heraldisk-oversikt_Page_08.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=8084
Heraldisk-oversikt_Page_09Heraldisk-oversikt_Page_09http://forsvaret.no/media/PubImages/Heraldisk-oversikt_Page_09.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=8085
Heraldisk-oversikt 9Heraldisk-oversikt 9http://forsvaret.no/media/PubImages/Heraldisk-oversikt_Page_10.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=8086
Heraldisk-oversikt_Page_11Heraldisk-oversikt_Page_11http://forsvaret.no/media/PubImages/Heraldisk-oversikt_Page_11.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=8087
Heraldisk-oversikt_Page_12Heraldisk-oversikt_Page_12http://forsvaret.no/media/PubImages/Heraldisk-oversikt_Page_12.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=8088
Heraldisk-oversikt_Page_13Heraldisk-oversikt_Page_13http://forsvaret.no/media/PubImages/Heraldisk-oversikt_Page_13.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=8089
Heraldisk-oversikt_Page_14Heraldisk-oversikt_Page_14http://forsvaret.no/media/PubImages/Heraldisk-oversikt_Page_14.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=8090
Heraldisk-oversikt_Page_15Heraldisk-oversikt_Page_15http://forsvaret.no/media/PubImages/Heraldisk-oversikt_Page_15.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=8091
Heraldisk-oversikt_Page_16Heraldisk-oversikt_Page_16http://forsvaret.no/media/PubImages/Heraldisk-oversikt_Page_16.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=8092
Heraldisk-oversikt_Page_17Heraldisk-oversikt_Page_17http://forsvaret.no/media/PubImages/Heraldisk-oversikt_Page_17.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=8093
Heraldisk-oversikt_Page_18Heraldisk-oversikt_Page_18http://forsvaret.no/media/PubImages/Heraldisk-oversikt_Page_18.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=8094
Heraldisk-oversikt_Page_19Heraldisk-oversikt_Page_19http://forsvaret.no/media/PubImages/Heraldisk-oversikt_Page_19.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=8095
Heraldisk-oversikt_Page_20Heraldisk-oversikt_Page_20http://forsvaret.no/media/PubImages/Heraldisk-oversikt_Page_20.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=8096
Heraldisk-oversikt_Page_21Heraldisk-oversikt_Page_21http://forsvaret.no/media/PubImages/Heraldisk-oversikt_Page_21.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=8097
Heraldisk-oversikt_Page_22Heraldisk-oversikt_Page_22http://forsvaret.no/media/PubImages/Heraldisk-oversikt_Page_22.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=8098
Heraldisk-oversikt_Page_23Heraldisk-oversikt_Page_23http://forsvaret.no/media/PubImages/Heraldisk-oversikt_Page_23.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=8099
Heraldisk-oversikt_Page_24Heraldisk-oversikt_Page_24http://forsvaret.no/media/PubImages/Heraldisk-oversikt_Page_24.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=8100
Heraldisk-oversikt_Page_25Heraldisk-oversikt_Page_25http://forsvaret.no/media/PubImages/Heraldisk-oversikt_Page_25.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=8101
Heraldisk-oversikt_Page_26Heraldisk-oversikt_Page_26http://forsvaret.no/media/PubImages/Heraldisk-oversikt_Page_26.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=8102

Heraldikk

Heraldikk er kunnskapsområdet eller vitenskapen om våpenmerker og våpenskjold. Det vil særlig si offentlige våpen, enkeltpersoners våpen, slektsvåpen, private korporasjoners våpen og fantasivåpen.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Ingen etat eller organisasjon i vårt land har en like levende heraldikk som Forsvaret. Merker, faner og andre symboler har alltid vært – og er fortsatt – en naturlig del av det militære miljøet.

Militær heraldikk bygger på de samme grunnleggende reglene og forutsetningene​ som vanlig heraldikk. Den er imidlertid mer omfattende. I innføringen nedenfor legger vi vekt på militærmaktens bruk av ytre tegn og symboler, og alt det øvrige som identifiserer Forsvarets avdelinger og enheter. Vår heraldikk omtaler også forhold av mer generell heraldisk karakter.

Heraldikken kan oppfattes som krevende og streng, og det er riktig at visse forutsetninger må oppfylles for at vi skal oppnå gode heraldiske løsninger og utforminger. Tradisjoner og historisk utvikling gjør at landene ikke praktis​erer heraldiske normer på samme måte. Innføringen vil gi deg en forståelse av heraldikkens vesen og dens innhold.

Relevante sider

Om Riksvåpenet (Regjeringen)
Riksvåpenet er mer hellig enn flagget (artikkel Aftenposten 2015)
Misbruk av offentlig uniform, kjennetegn eller tittel mv. (lovdata)
Norges flagg (Regjeringen)


 Filnedlasting

 

 

Innføring i militær heraldikkInnføring i militær heraldikk2017-07-25T12:24:07Z13821887http://forsvaret.no/fakta_/ForsvaretDocuments/Innføring i militær heraldikk.pdf
Veiledning i skikk og brukVeiledning i skikk og bruk2016-10-03T12:44:16Z10885110http://forsvaret.no/fakta_/ForsvaretDocuments/1275_Skikk_Bruk_Rev2016_Skjermversjon.pdf

Publisert 16. desember 2014 10:07.. Sist oppdatert 25. juli 2017 11:58.