Merkets innhold


Figuren inngikk i merket TLF, og inngår fortsatt i merket til Brigade Nord. Tidligere var det Tysklandskommandoens merke, men etter brigadene i Tyskland var slutt, ble merket tatt i bruk i Nord-Norge. Reinen er karakteristisk for denne landsdelen, og er nyttet i flere våpen.  Det var derfor naturlig at HV også tok i bruk reinsdyret da de overtok det territorielle ansvar.

Tegnet av Th Bergersen. Motivet opprinnelig godtatt 10.10.81. av Kong Olav. HV merket godkjent av FSJ

Publisert 2. juni 2015 08:39.. Sist oppdatert 28. juni 2016 10:33.