Merkets innhold


Figuren er valgt på grunn av distriktets ansvar for Oslo-området hvor Kongehuset og landets styrende organer er lokalisert. Løvens hode inneholder hjernen, og den styrer kroppen. Løven er også landets rikssymbol.

Tegnet av Th Bergersen. Godkjent av Kong Olav.

Publisert 1. juni 2015 15:09.. Sist oppdatert 28. juni 2016 10:33.