Merkets innhold


Figuren inngikk i merket til SHLF, og de to oppstigende spyd referer seg til to-delingen av deres ansvarsområde nord og sør for Saltfjellet. Spyd er et godt heraldisk motiv, og viser også til de Helgelands rike viking tradisjoner. Spydet «Selshevneren» til Tore Hund som etter sigende drepte Olav den Hellige med på Stiklestad, går igjen i landsdelens historie. Figuren fikk etter hvert karakter av et militært landskapsvåpen, og ble tatt i bruk av HV da de overtok det territorielle ansvar.

Tegnet av Th Bergersen. Motivet opprinnelig godtatt 26.06.85. av Kong Olav. HV merket godkjent av FSJ.

Publisert 2. juni 2015 08:37.. Sist oppdatert 28. juni 2016 10:33.