Merkets innhold


Figuren inngikk i merket til FLF, og øvrige avdelinger i Finnmark. GSV bruker figuren fortsatt. Ulven har en særlig betydning i landsdelen. Dens karakter gjør den velegnet som symbol for avdelinger i Finnmark. Bare hodet er nyttet for å få frem karakteristiske trekk som vaktsomhet og aggressivitet. Det var derfor naturlig at HV også tok i bruk ulvehodet da de overtok det territorielle ansvar.

Tegnet av Th Bergersen. Motivet opprinnelig godtatt 04.02.81. av Kong Olav. HV merket godkjent av FSJ.

Publisert 2. juni 2015 08:41.. Sist oppdatert 28. juni 2016 10:33.