Merkets innhold


Figuren inngikk i merket til FDI 12. Dragen er et gammelt krigsmerke. Olav Haraldsson førte en dragefane i slaget ved Nesjar i 1016. Sønnen Magnus førte senere Olavs-dragen i Venderslaget. Sverre erobret fanen og plasserte den i Nidaros domkirke i 1177. Figuren i sin helhet inngår i andre våpen, og dragen er derfor i halvfigur.  Figuren fikk etter hvert karakter av et militært landskapsvåpen, og ble tatt i bruk av HV da de overtok det territorielle ansvar.

Tegnet av Th Bergersen. Motivet opprinnelig godtatt 26.06.85. av Kong Olav. HV merket godkjent av FSJ.

Publisert 2. juni 2015 08:33.. Sist oppdatert 28. juni 2016 10:33.