HV-01 Polar Bear VI

Operasjon ”Polar Bear” ble planlagt for å hindre tysk ødeleggelse av norske havner i krigens sluttfase.  Primært var dette en antisabotasjeplan, men i Østfold gikk man lengre.

​​​Den unge fenriken, som SOE hadde sendt, ville også bidra aktivt.  I det som senere er blitt kalt ”taubåtaksjonen” kapret han med milorgs hjelp, først 11 taubåter i Fredrikstad og 1 bergningsskip i Moss, senere 2 dampbåter i Fredrikstad.  Alle båtene ble ført til Sverige.  For denne innsatsen ble fenriken tildelt Krigskorset med sverd.

Operasjon "Polar Bear VI" (HV-01)​​
Da krigslykken snudde og de tyske styrkene måtte begynne å trekke seg tilbake, tok de i bruk ”den brente jords taktikk”, for å hindre de fremrykkende styrker.  Dette skjedde overalt, også i Fin​nmark.  I Frankrike gikk ødeleggelsen spesielt ut over havnene, som var forberedt for dette fra 1943 av, og ødeleggelsene var enorme.  For de allierte utgjorde det et enormt problem å få havnene i drift igjen.  FD i London var klar over at havneødeleggelser var klargjort i Norge som en del av tyskernes kystforsvar.  Dersom tyskerne ikke overgav seg, ville havnene bli av vital betydning for en invasjonsstyrke.​

 

 

Polar_BearPolar_Bearhttp://forsvaret.no/media/PubImages/Polar_Bear.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=2455

 

 

Merkets innholdMerkets innhold<p><span lang="NO-BOK"><br>Figuren inngikk i merket til FDI 1, og baserte seg på at deres standkvarter var festningsbyen Fredrikstad. Byens segl fra 1610 inneholder bl. a. en omfatningsmur med port. Figuren inngår også i dag i byens våpen.  Figuren fikk etter hvert karakter av et militært landskapsvåpen, og ble tatt i bruk av HV da de overtok det territorielle ansvar.</span></p><p class="forsvaretElement-ForsvaretTableFootnote"><span lang="NO-BOK"> Tegnet av Th Bergersen. Motivet opprinnelig godkjent 26.06.85. av kong Olav. HV merket godkjent av FSJ.</span> </p>http://forsvaret.no/fakta/uniformer-medaljer-heraldikk/heraldikk/faktaboks-polarbear

En antisabotasjeplan, operasjon ”Polar Bear”, ble lagt for de viktigste norske havner.  ”VI East” gjaldt havnene Moss og Fredrikstad.  Marinen avgav personell og fenrik Inge Steensland, 21 år gammel fra Stavanger, ble satt på oppdraget i Østfold.  I januar 1945 kom han fra Sverige til Moss.  I møte med ledelsen i Milorg/Distrikt 11 orienterte han om ”Polar Bear”-planene, og de var straks beredt til å støtte operasjonen.  Dermed kunne planlegging og forberedelser starte.

Men fenriken var en foretaksom ung mann som også ville aksjonere aktivt mot tyskerne.  Han planla, og med støtte fra Milorg, kapret han 11 taubåter i Fredrikstad og et bergningsskip i Moss.  Bergningsskipet var seilbart, men mannskapet ville ikke at det skulle settes inn i bergningen av D/S Donau i Drøbaksundet, og lå derfor i dokk til ”reparasjon”.  Dette særdeles godt organiserte og dristig kuppet ble gjennomført rett under nesen på tyskerne den 8. februar.  Båtene ble ført til Strømstad og ankret opp i Lysekil.  Kapringen vanskeliggjorde i høy grad den tyske skipsfarten på Fredrikstad.  Kapringen vakte oppsikt i utlandet og ble en moralsk oppstiver i Norge. 

Den 19 april var han på ferde igjen.  Denne gangen kapret han dampskipene ”Activ” og ”De-No-Fa” i Fredrikstad.  Også denne operasjonen ble glimrende gjennomført og lyktes helt ut til tross for skjerpet tysk vakthold etter taubåtaksjonen.  Da tyskerne kapitulerte i mai uten kamp deltok ”Polar Bear 6 East” aktivt under overtakelsen av havneanleggene i Østfold.

For sin innsats, og ikke minst for de to ”taubåtaksjonene” ble fenrik Steensland i statsråd i september 1946 tidelt Krigskorset med sverd.

Kilder: Petter Ringen Johannesen: "Operasjon Polar Bear 6 East,
Slepebåtaksjonen i Østfold 1945.", Orion forlag AS, Oslo 2004. ISBN  82-458-0661-7
Erik Gjems-Onstad: "Krigskorset og St. Olavsmedaljen med ekegren.",
Grøndal og Dreyers forlag AS, Oslo 1995. ISBN  82-504 2190-6

Publisert 28. mai 2015 15:03.. Sist oppdatert 28. juni 2016 10:33.