HV-03 Gunnerside

Av alle sabotasjeaksjoner i Norge, er tungtvannsaksjonene de mest kjente.  Utvikling av en tysk atombombe red britene som et mareritt.  Først prøvde de å utføre angrepet selv, men mislyktes. 

​​​​Først da 9 nordmenn tok seg inn i fabrikken og sprengte utstyr og ferdig tungtvann ble det midlertidig stopp i produksjonen.  Da tyskerne ville flytte produksjonsutstyret til Tyskland lyktes det tre nordmenn å senke fergen med utstyret ute på Tinnsjøen.  Tyskland fikk aldri nytte av norsk tungtvann i sin krigføring.

Operasjon "Gunnerside" (HV-03)

Redselen for at Hitler skulle greie å utvikle en atombombe var stor på alliert side.  I 1942 kom meldingen om at tyskerne krevde en radikal økning av tungtvannsproduksjonen på Vemork.  Man fryktet dette var et ledd i utviklingen av bomben, og planer for å stoppe produksjonen ble iverksatt.  En gruppe (Grouse) ble satt inn for å skaffe etterretninger.  Et forparti (”Swallow”) skulle forberede mottak av britiske sabotører transportert med glidefly (operasjon ”Freshman).  Glideflyene kom aldri frem, og hele operasjonen misslyktes.

 

 

GunnersideGunnersidehttp://forsvaret.no/media/PubImages/Gunnerside.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=2454

 

 

Merkets innholdMerkets innhold<p><span lang="NO-BOK"><br>Figuren inngikk i merket til FDI 3, og baserte seg på de rike vikingtradisjoner i Vestfold og Telemark. Bl.a. er Osebergskipet funnet i dette område.  Figuren fikk etter hvert karakter av et militært landskapsvåpen, og ble tatt i bruk av HV da de overtok det territorielle ansvar.</span></p><p class="forsvaretElement-ForsvaretTableFootnote"><span lang="NO-BOK">Tegnet av Th Bergersen. Motivet opprinnelig godkjent 26.06.85. av Kong Olav. HV merket godkjent av FSJ.</span> </p>http://forsvaret.no/fakta/uniformer-medaljer-heraldikk/heraldikk/faktaboks-gunnerside

SOE godkjente etter dette operasjon ”Gunnerside”.  27. februar 1943 tok seks mann fra Swallow og tre fra Grouse, seg inn i tungtvannsanlegget med sprengstoff.  De greide å ødelegge de 18 produksjonscellene sammen med 500 kg tungtvann.  Gunnerside” var meget vellykket, men etter tre måneder var produksjonen på Vemork i gang igjen.

Et amerikansk forsøk på å bombe fabrikken i november førte bare til midlertidig produksjonsstans.  Tyskerne bestemte seg da for å demontere anlegget og sende det til Tyskland.  Tross strengt vakthold greide tre mann å ta seg om bord i jernbanefergen ”Hydro” som skulle ta utstyret første etappe over Tinnsjøen.  19. februar 1944 lyktes det å sende ”Hydro” med sin last til bunns, og utstyret og ca 600 kg tungtvannsholdig lut gikk tapt.

Deltagerne i operasjon ”Gunnerside” ble krigshistoriens mest dekorerte sabotasjegruppe.  General von Falkenhorst gav det som skjedde karakteristikken: ”Det flotteste kupp jeg har sett denne krigen.”  Helt uten tap hadde kampen om tungtvannet ikke vært.  Operasjonene kostet tilsammen 40 briter, 36 nordmenn og 20 tyskere livet.

Kilder: Magne Skodvin/Bjarne Gran: "Norge i krig, Fremmedåk og frihetskamp 1940-1945",
Bind 6 – Hjemmefront, Aschehoug, Oslo 1987, ISBN 82-03-11421-0
Internet: Norsk hjemmefrontmuseum, Utstillingen, 30 Tungtvannsoperasjonene.
Gary Payton og Trond Lepperød: "Rjukanbanen - på sporet av et industrieventyr"
.
Maana forlag, 1995.


Publisert 28. mai 2015 14:39.. Sist oppdatert 28. juni 2016 10:33.