HV-08 Osprey-Varg

Etter at den militære motstandkampen i Rogaland fikk seg en knekk i 1942 visste man lite eller ingenting i FO i London om hva som foregikk i fylket. Området ble derfor kalt ”det mørke fastland”. 

Med Operasjon ”Osprey” tok aktivitetene seg opp, og gjennom et fruktbart samarbeid med Milorg ble også dette distriktet brakte på linje med resten av landet.  Men området hadde ikke høyeste prioritet, og selvom ”Osprey” var aktiv helt til i maidagene i 1945, var ikke Milorg D19 oppe på full styrke da freden kom.

Operasjon "Osprey" (HV-08)

Sommeren 1942 gikk Gestapo til aksjon og rullet opp den illegale presse i Rogaland.  Dette medførte at alt militært motstandsarbeid i fylket fikk seg en alvorlig knekk.  I tillegg var ikke SOE spesielt interessert i dette distriktet.  Man skulle trodd at Sola flystasjon kunne vært av interesse, med sin nærhet til de britiske øyer.  Men avstanden var ”like kort” fra England og derfor ble den i hovedsak kun nyttet av rekognoseringsfly.

 

 

Osprey-vargOsprey-varghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Osprey-varg.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=2415

 

 

Merkets innholdMerkets innhold<p><span lang="NO-BOK"><br>Figuren inngikk i merket til FDI 8. Områder har rike tradisjoner fra de eldste tider.  Det ble bl. a. funnet en meget gammel dolk ved Madla. Dolk er både en heraldisk og militært godt symbol.  Figuren fikk etter hvert karakter av et militært landskapsvåpen, og ble tatt i bruk av HV da de overtok det territorielle ansvar.</span></p><p class="forsvaretElement-ForsvaretTableFootnote"><span lang="NO-BOK">Tegnet av Th Bergersen. Motivet opprinnelig godtatt 26.06.85. av Kong Olav. HV merket godkjent av FSJ.</span> </p>http://forsvaret.no/fakta/uniformer-medaljer-heraldikk/heraldikk/faktaboks-ospreyvarg

Med forberedelsene til landgangen i Normandie endret dette seg og 11. desember 1943 ble operasjon ”Osprey” iverksatt.  Da ble tre mann fra kompani ”Linge” og en telegrafist sluppet i fallskjerm ved Grøtteland med oppdrag å opprette radiosamband, etablere sabotasjeceller rettet mot kommunikasjoner, ta imot og lagre våpen, instruere jegere og rekognosere mot flyplassen på Sola.  De hadde ikke lov til å ta kontakt med Milorg, kun den hemmelige bedriftsorganisasjonen (B-org), og alle aksjoner skulle godkjennes av London på forhånd.

Å unngå kontakt med Milorg holdt ikke.  Forbindelse ble søkt fra begge sider og i juli 1944 formaliserte London samarbeidet mellom ”Osprey” og Milorg D19.  Samarbeidet gikk utmerket.  ”Osprey”-karene virket som instruktører og en motstandsorganisasjon begynte å vokse frem.  I Bjerkreim trente mann to tropper á 30 mann og i Gjesdal tre.

Da deler av SIS-organisasjonen ble rullet opp i september 1944, flyttet ”Osprey” sin virksomhet til Årdal.  Her fortsatte man å ta imot materiell som ble fraktet videre både til Stavanger og Jæren.  Tilgangen på utstyr kunne vært bedre, men andre distrikter ble høyere prioritert.  Derfor hadde ikke D19 full styrke ved fredsslutningen i mai -45.

”Osprey” løste sitt oppdrag.  De hadde et fruktbart samarbeid med Milorg, og samvirket med andre operasjoner som ”Vestige” og ”Avocat”.  ”Ospery” var i virksomhet uten avbrudd fra innsettingen i 1944, til de hadde gitt sitt bidrag til sikring av freden.

Kilder: Rolf Berg og Peder Lindheim: "Militær motstand i Rogaland og Vestfold",
Univeritetsforlaget Oslo – Bergen – Tromsø, ISBN 82-00-07026-3

Publisert 29. mai 2015 10:18.. Sist oppdatert 28. juni 2016 10:33.