HV-11 Archery

Operasjon ”Archery, bedre kjent som  Måløyraidet, var det første større angrep under ledelse av ”Combined Operations” der alle tre forsvarsgreners innsats ble samkjørt fast og effektivt, i en angrepsoperasjon.

Foruten de fysiske skader som ble påført, bidro angrepet til å forsterke den tyske oppfatning at Norge var et aktuelt sted for en alliert landgang.  Kaptein Martin Linge falt i angrepet.  Å miste en leder med hans evner til å få briter og nordmenn til å samarbeid var et stort tap for de norske styrker i UK.

Operasjon "Archery" (HV-11)

De raids som ble utført i krigens første år var nærmest for nålestikk å regne uten stor militær verdi.  I oktober 1941 ble Lord Mountbatten utnevnt til sjef for ”Combined Operations”.  Organisasjonens hovedoppgave var å samordne de tre forsvarsgreners innsats under felles operasjoner.  Det første av disse større kombinerte raids var operasjon ”Archery”, angrepet på Måløy og Vågsøy.  Churchills ønske hadde vært et angrep mot Trondheim, men det var på dette tidspunkt ikke mulig.  Et angrep mot Måløy og Vågsøy ble et slags kompromiss.

 

 

ArcheryArcheryhttp://forsvaret.no/media/PubImages/Archery.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=2413

 

 

Merkets innholdMerkets innhold<p><span lang="NO-BOK"><br>Figuren inngikk i merket til FDI 11. Bjarne Erlingsson av Bjarkøyætten (1287) ble ektefelle til arvingen på Veøy i Moldefjorden.  Familievåpenet var en griff og en ørn. Griffen er nytte i andre våpen, og derfor inngår bare ørnen i merket. Ørnen er også et vikingsymbol, kalt seiersfuglen (Sigrfluga).  Figuren fikk etter hvert karakter av et militært landskapsvåpen, og ble tatt i bruk av HV da de overtok det territorielle ansvar.</span></p><p class="forsvaretElement-ForsvaretTableFootnote"><span lang="NO-BOK">Tegnet av Th Bergersen. Motivet opprinnelig godtatt 26.06.85. av Kong Olav. HV merket godkjent av FSJ.</span> </p>http://forsvaret.no/fakta/uniformer-medaljer-heraldikk/heraldikk/faktaboks-archery

Som det første Lofotraid var også ”Archery” krigsøkonomisk begrunnet.  Man ville hindre at norske fabrikker leverte krigsviktige forsyninger til tyskerne.  Landgangs-styrken bestod av 51 offiserer og 525 mannskaper.  Fra norsk side deltok Martin Linge og 15 mann fra Kompani Linge.  Men mens britene i Lofoten tidligere på året ville unngå kamp, utfordret de tyskerne denne gangen.  Annet kunne de vanskelig gjøre for Måløy/ Vågsøy var beskyttet av både kystartilleri, stridsvogn og tyske soldater som bygde forsvarsverker.  Dessuten hadde tyske fly fra Stavanger til Trondheim rekkevidde til å nå området.

Angrepet gikk inn 26. desember 1941.  Før landgangen ble de tyske forsvarsverkene bekjempet av skipsartilleri og engelske bombefly, og jagerfly lå som en paraply over området.  Tre av fire kystartilleriskyts ble tatt ut gjennom ildforberedelsen.  Sperreilden lettet først da landgangsstyrken var 50 meter fra stranden og 20 minutter etter landingen var målene tatt, selvom spredte gatekamper varte utover dagen.

Da styrkene trakk seg ut var en kraftstasjon, kystartilleriet, en radiosender, et fyr og fabrikker ødelagt.  150 tyskere ble drept og 98 tatt til fange.  Fangene, 71 frivillige nordmenn og 4 NS-medlemmer ble tatt med til England.  9 skip var senket og fire tyske Heinkels skutt ned.  De allierte hadde 19 drepte og 69 sårede, pluss at de mistet 3 fly.

Kaptein Martin Linge var blant de drepte.  Han falt under angrepet på det tyske hovedkvarteret.  I ham mistet Norge en anerkjent leder og koordinator med spesielle evner til å jevne ut motsetninger mellom nordmenn og briter.

Kilder: Sverre Kjelstadli: "Hjemmestyrkene", H. Aschehoug & Co, Oslo 1959,
Internett: www.combinedops.com/

Publisert 29. mai 2015 13:35.. Sist oppdatert 28. juni 2016 10:33.