HV-16 Claymore

Operasjon ”Claymore”, det første Lofotraid, var rent krigsøkonomisk betinget.  Mest mulig produksjonskapasitet, transportmidler og forsyninger på Vestvågøy i Lofoten skulle ødelegges.

Styrkene var bare i land i 6 timer på fire steder, men fikk ødelagt 18 fabrikker, 19 000 tonn skipstonnasje og 3 millioner liter olje.  Norske frivillige og krigsfanger ble tatt med til England.  Raidet førte til strenge represalier fra tysk side, og til at tyskerne bygde Svolvær ut til det sterkest befestede sted på norskekysten.

Operasjon "Claymore" (HV-16)

Det første Lofotraid, operasjon ”Claymore”, ble gjennomført 4. mars 1941.  Ca 1100 commandosoldater, deriblant 52 mann fra det senere så berømte kompani ”Linge” angrep Stamsund, Henningsvær, Svolvær og Brettesnes, og stedene ble holdt i 6 timer.  Angrepet var av krigsøkonomisk art og målene var å ødelegge forsyninger og fabrikker med produksjon som tyskerne kunne bruke til sin krigføring.  Dessuten skulle så mange tyske – og norske skip som seilte for tyskerne, ødelegges.

 

 

ClaymoreClaymorehttp://forsvaret.no/media/PubImages/Claymore.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=2445

 

 

Merkets innholdMerkets innhold<p>​<span lang="NO-BOK"><br>Figuren inngikk i merket TLF, og inngår fortsatt i merket til Brigade Nord. Tidligere var det Tysklandskommandoens merke, men etter brigadene i Tyskland var slutt, ble merket tatt i bruk i Nord-Norge. Reinen er karakteristisk for denne landsdelen, og er nyttet i flere våpen.  Det var derfor naturlig at HV også tok i bruk reinsdyret da de overtok det territorielle ansvar.</span></p><p class="forsvaretElement-ForsvaretTableFootnote"><span lang="NO-BOK">Tegnet av Th Bergersen. Motivet opprinnelig godtatt 10.10.81. av Kong Olav. HV merket godkjent av FSJ</span> </p>http://forsvaret.no/fakta/uniformer-medaljer-heraldikk/heraldikk/faktaboks-claymore

Angrepet kom fullstendig overraskende på tyskerne og de allierte møtte ingen motstand.  Skip på til sammen mer enn 19 000 tonn ble senket og 18 bedrifter ble ødelagt og satt ut av produksjon.  Mer enn 3 millioner liter olje ble brent eller helt på sjøen.  Da styrken trakk seg ut hadde den med 314 frivillige nordmenn tilbake til England, samt 213 tyske krigsfanger og 12 arresterte NS-medlemmer.

SOE og ekspedisjonens ledere tok det som stor seier, og raidet ble slått stort opp i engelsk presse.  Churchill tok det som en personlig seier.  Det viste at han hadde hatt rett da han skapte SOE på tross av motstanden fra War Office og the Regular Army.

Om selve styrken ikke led noen tap omkom 7 sivile og tyske SS-soldater gjennom-førte harde represalier på Vestvågøy.  7 hus ble brent av i Svolvær og det ble også brent hus i Henningsvær og Stamsund.  64 nordmenn ble arrestert og ført til Grini som de første fanger der.  Fangene ble kalt: “Svolvær-gissel”.

Kilder: Sverre Kjelstadli: "HjemmestyrkeneH.", Aschehoug & Co, Oslo 1959
Internett: www.caplex.no

Publisert 1. juni 2015 12:27.. Sist oppdatert 28. juni 2016 10:33.