HV-17 Ida og Lyra

Bare ved sitt nærvær i Finnmark, utgjorde den tyske flåtestyrken, med ”Tirpitz” og ”Scharnhorst” i spissen, en formidabel trussel Murmanskkonvoiene.  For de allierte var det livsviktig å uskadeliggjøre disse.

Det ble opprettet to SIS-sendere ”Ida og Lyra” og disse meldte London om utseiling og detaljer fra oppankringsstedene.  SIS-agentenes etterretninger, innhentet med livet som innsats, førte til senking av ”Scharnhorst” og til at ”Tirpitz” ble så skadet at slagskipet aldri ble kampdyktig igjen.

Operasjon "Ida og Lyra" (HV-17)

Skulle Hitler lykkes med sitt angrep på Sovjetunionen var det avgjørende for ham å få stoppet Murmanskkonvoiene og flommen av forsyninger som vestmaktene tilførte sin nye allierte.  Han samlet derfor en marinestyrke, med slagskipene ”Tirpitz” og ”Scharnhorst” i spissen, i Altafjorden.  Bare ved sin tilstedeværelse i Finnmark utgjorde styrken en formidabel trussel mot de nordlige forsyningslinjer.

 

 

Ida_og_LyraIda_og_Lyrahttp://forsvaret.no/media/PubImages/Ida_og_Lyra.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=2446

 

 

Merkets innholdMerkets innhold<p><span lang="NO-BOK"><br>Figuren inngikk i merket til FLF, og øvrige avdelinger i Finnmark. GSV bruker figuren fortsatt. Ulven har en særlig betydning i landsdelen. Dens karakter gjør den velegnet som symbol for avdelinger i Finnmark. Bare hodet er nyttet for å få frem karakteristiske trekk som vaktsomhet og aggressivitet. Det var derfor naturlig at HV også tok i bruk ulvehodet da de overtok det territorielle ansvar.</span></p><p class="forsvaretElement-ForsvaretTableFootnote"><span lang="NO-BOK">Tegnet av Th Bergersen. Motivet opprinnelig godtatt 04.02.81. av Kong Olav. HV merket godkjent av FSJ.</span> </p>http://forsvaret.no/fakta/uniformer-medaljer-heraldikk/heraldikk/faktaboks-idaoglyra

Churchill beordret den tyske flåtestyrken eliminert, men Altafjorden var lite tilgjengelig på grunn av avstandene og den trange fjordens stupbratte fjellsider, som gav flåtestyrken god beskyttelse.  Både for å angripe styrken, men også for å sikre konvoifarten, var Britene avhenging av etterretninger fra området Alta.

Våren 1943 lyktes det britiske etterretningsvesen (SIS) å opprette en sender-gruppe i Porsa, ytterst i Altafjorden.  Den fikk navnet ”Lyra”, og kunne melde når skip gikk ut fra Alta.  Men informasjon som kunne gi grunnlag en angrepsoperasjon var ikke ”Lyra” i stand til levere.  Først da det senere lyktes å opprette SIS-stasjonen ”Ida” i selve Alta, fikk de allierte de avgjørende etterretninger om flåtebasen i Kåfjord.

I sept. 1943 ble seks miniubåter satt inn mot flåtestyrken.  Målene var ”Tirpitz”, ”Scharnhorst” samt krysseren ”Lützov”.  Det oppstod imidlertid store problemer og det endelige angrep ble gjennomført av bare to ubåter.  Begge gikk mot ”Tirpitz” og de påførte skipet så store skader at det var kampudyktig i mer enn et halvt år.

I julen 1943 forlot ”Scharnhorst” Alta for å angripe en konvoi.  Dette meldte ”Ida” umiddelbart til britene, som hadde gjort sine forberedelser.  De lyktes også i å senke slagskipet den 26. desember nordvest av Nordkapp.

Man forsøkte nå å ta ”Tirpitz” fra luften.  I april 1944 kom en britisk flåtestyrke med bl a 3 hangarskip opp ved Sørøya, 400 km fra Alta.  Skipet ble angrepet med ca 100 bombefly.  15 treff ble registrert og etter dette ble ”Tirpitz” aldri kampdyktig igjen.

Innsatsen til ”Ida & Lyra” var helt avgjørende for at britene greide å eliminere trusselen fra den tyske marinestyrken.  For agentene, Torstein Pedersen Råby, Halvor Opgård, Karl Rasmussen og Harry Pettersen skjedde dette med livet som innsats, der de bodde og jobbet, tett innpå både tyskere og nazivennlige nordmenn i Alta.  Det tok lang tid før de ble avslørt, og det skjedde først etter at de hadde fått levert sin avgjørende informasjon.  Karl Rasmussen tok sitt eget liv under forhørene i Tromsø.

Kilde: www.krigshistorie.com/tirpitz/index.htm

Publisert 1. juni 2015 12:37.. Sist oppdatert 28. juni 2016 10:33.