Hva gjør jeg med uniformen når den ikke er i bruk lengre?

Hvis du ikke lengre ønsker å ha uniformen, skal den levers inn eller makuleres, ødelegges.

​Når tjenesteuniformen (penuniformen) ikke lengre skal brukes, skal den makuleres. Det vil si at den kan f.eks klippes i stykker eller på annen måte ødelegges slik at den ikke kan benyttes av andre før den går i søpla.

Uniformsartikler skal ikke selges til uvedkommende. F.eks finn.no eller ebay.com eller skal ikke benyttes til slike ting. Du skal sikre at uvedkommende ikke får tak i uniformsartikler.

Du kan ta av flagg, knapper og distinksjoner.

Alternativt så kan den levers eller sendes til Forsvaret ved:
"Forsvarsmateriell felleskapasiteter PBU, Rødskiferveien 20, 1352 Kolsås"
Forsvarsmateriell felleskapasiteter PBU har egen makuleringsmaskin for uniformer.

Uniformer og utstyr du har hentet ut på depoet (og som står registrert på deg som person) skal levers tilbake til Forsvaret på et av Forsvarets depoer.

Er det uniformer eller uniformseffekter av historisk karakter skal disse leveres på et av Forsvarets museer.


 Relaterte sider

 

 

Forsvarets uniformsutsalg, FUNIF<img alt="" src="/media/PubImages/20180426MAD_5206.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Forsvarets uniformsutsalg, FUNIFhttp://forsvaret.no/fakta/uniformer-medaljer-heraldikk/funif
Militærpolitiets biler i ny uniform<img alt="" src="/media/PubImages/20180612MAD_8587.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Militærpolitiets biler i ny uniformMilitærpolitiet har fått nye biler med nytt design. Det gjør hverdagen tryggere for både MP-personell og medtrafikanter. http://forsvaret.no/aktuelt/mp-biler
Uniformer<img alt="" src="/media/PubImages/20131029th%2022477%20copy.jpg" style="BORDER:0px solid;" />UniformerForsvaret har mange uniformer, hver til sitt bruk. http://forsvaret.no/fakta/uniformer-medaljer-heraldikk/uniformer

Publisert 3. mai 2016 10:39. av Claus Andreas Østby. Sist oppdatert 5. juni 2019 10:30.