Norske soldater mottar "non-article 5" medaljen for sin innsats i Afghanistan/Norwegian soldiers receives the "non article 5" medal for their contribution in Afghanistan.Norske soldater mottar "non-article 5" medaljen for sin innsats i Afghanistan/Norwegian soldiers receives the "non article 5" medal for their contribution in Afghanistan.http://forsvaret.no/media/PubImages/PRT_14_LARS_KROKEN-197.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=565

Medaljer og utmerkelser

Medaljer er et synlig uttrykk for Forsvarets og samfunnets anerkjennelse av innsats i tjeneste for Norge.

Forsvaret anerkjenner veteranenes tjeneste, og en av måtene det gjøres på er gjennom medaljer. Det finnes derfor flere medaljer som kan tildeles personell som har tjenestegjort i internasjonale operasjoner.

Medaljer for Internasjonale operasjoner

Alle som tjenestegjør i internasjonale operasjoner i tjeneste for Norge kan hedres med en medalje. Det var først på midten av 2000-tallet at det kom på plass et helhetlig system for dekorasjoner. I dag gjennomføres det store medaljeseremonier 
i forbindelse med hjemkomsten, hvor også familiene blir invitert. Sånn var det ikke tidligere. Derfor er det en del veteraner som ikke har mottatt medalje for sin tjeneste.

Veteraner som ikke har mottatt en medalje fra Forsvaret som anerkjennelse for sin tjeneste, kan ta kontakt på forsvaret@mil.no. Ta med informasjon om tjenesten samt hvilken medalje du etterlyser – så vil vi du få tilbakemelding. Du kan også tipse om andre du mener har krav på medalje.

Det finnes to forskjellige medaljer for tjeneste i internasjonale operasjoner: Forsvarets operasjonsmedalje og Forsvarets medalje for internasjonale operasjoner. Det tildeles kun en av disse for en og samme tjeneste. 

Stridsdekorasjoner

I tillegg til medaljer for deltakelse, finnes det også strids­dekorasjoner. Disse kan tildeles individuelt for mot og tapperhet ut over det som kan forventes, knyttet til innsats i en enkelthendelse eller flere hendelser i samme kontingent.

For at noen skal motta en stridsdekorasjon er Forsvaret avhengig av innstillinger. Både kollegaer og sjefer kan skrive en innstilling, men den skal underskrives av nærmeste sjef. Innstillingene behandles av et råd, som gir sin anbefaling til forsvarssjefen.​

Sende søknad

For de som er i tjeneste skal søknaden sendes tjenestevei. Andre kan sende søknaden direkte til Forsvarets veterantjeneste.

Send søknaden til:
Forsvarets veterantjeneste
Postboks 800, Postmottak
2617 Lillehammer På grunn av svært mange henvendelser er det for tiden lang saksbehandlingstid på medaljesaker. Vi ber om forståelse for dette. Alle henvendelser vil bli besvart.


​​​​​
Publisert 4. desember 2014 11:32.. Sist oppdatert 7. april 2017 14:21.