Rittmester Marius Kristianssen mottar Krigsmedaljen fra Forsvarssjef Admiral Haakon Bruun-Hanssen mens Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide leser fra statuttene for tildelingen på Frigjørings- og Veterandagen under en sermoni på Akershus festning / LiberaRittmester Marius Kristianssen mottar Krigsmedaljen fra Forsvarssjef Admiral Haakon Bruun-Hanssen mens Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide leser fra statuttene for tildelingen på Frigjørings- og Veterandagen under en sermoni på Akershus festning / Liberahttp://forsvaret.no/media/PubImages/tkvd14C5285.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=566

Bæring av dekorasjoner

Dekorasjoner bæres etter en rekke regler og etter norsk og nordisk tradisjon.

Alle medaljer har statutter hvor det står hvordan medaljen skal bæres. Likevel er det noen generelle regler som gjelder for alle.

Generelle regler

 • Medaljer som er gitt av H.M. Kongen skal bæres i møte med kongen eller når Kongehuset er representert.
 • I tillegg kan du bære medaljene dine når du selv ønsker. For eksempel på offentlige arrangementer og høytidsdager, men også i private arrangementer og sammenhenger.
 • Til uniform bæres kun de dekorasjoner som er godkjent til bruk for å bæres av Forsvarssjefen. Fra 1. januar 2012 er det tillatt for tjenestegjørende personell å bære Forsvarets medalje for feltsport og Forsvarets medalje for skyting på uniform.
 • Store medaljer (originaler) og små medaljer (miniatyrer) skal ikke bæres samtidig. Kommandørkors skal alltid bæres stort.
 • Ikke tjenestegjørende personell (pensjonister og reserveoffiserer) bærer den uniform og de dekorasjoner, ordener, medaljer og ferdighetsmerker i den rekkefølge som var gjeldende ved fratreden.
 • Dekorasjoner kan kun deles ut post mortem til pårørende når dette er hjemlet i statuttene.
 • I Norge er det ikke tradisjon for å bære en medalje som er arvet. Kun de du selv har mottatt kan bæres.
 • En medalje, dekorasjon eller orden kan, om det er angitt i statuttene, tilbakekalles dersom innehaveren viser seg uverdig til fortsatt å bære den tildelte dekorasjon.

Hvordan skal medaljer festes på klærne?

 • Medaljer bæres på venstre side, høyt oppe og i den rekkefølgen som er fastsatt på den offisielle listen over dekorasjoner.
 • Uoffisielle medaljer festes til høyre for og under de som finnes på den offisielle listen.
 • Til uniform følges bestemmelsene i Forsvarets uniformsreglement.
 • Til sivilt antrekk bæres medaljene tilpasset Forsvarets bestemmelser og i samsvar med norsk og nordisk tradisjon.
 • Om man blir tildelt en dekorasjon og senere blir tildelt samme dekorasjon av høyere valør bæres bare den sist utdelte. Kongefamilien er imidlertid unntatt fra denne regelen. Ett unntak gjelder også for Forsvarsmedaljen, hvor Forsvarsmedaljen med laurbærgren og den ordinære Forsvarsmedaljen regnes som to forskjellige medaljer. Disse kan derfor bæres samtidig.
 • Ridderkors og medaljer bæres ved siden av hverandre på brystet i beskrevet rekkefølge. Se statuttene for beskrivelse.
Publisert 12. desember 2014 08:51.. Sist oppdatert 5. desember 2018 10:31.