Besetningen som har tjenestegjort på fregatten KNM Fridtjof Nansen i Adenbukta og det indiske hav ble i går hedret med medaljer under en høytidelig sermoni på Bergenhus festning.Besetningen som har tjenestegjort på fregatten KNM Fridtjof Nansen i Adenbukta og det indiske hav ble i går hedret med medaljer under en høytidelig sermoni på Bergenhus festning.http://forsvaret.no/media/PubImages/_DSC6853.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=587

Forsvarets medaljer

Norske borgere kan tildeles en rekke sivile og militære, norske og utenlandske medaljer. Her er medaljene som Forsvaret deler ut.
Forsvarets medaljer er inndelt i tre kategorier:

Kategori 1 er bragdmedaljer, også kalt stridsdekorasjoner. Dette er medaljer som tildeles individuelt for spesiell innsats i en enkelthendelse. Personer som har gjort seg fortjent til en bragdmedalje, må innstilles. Alle kan foreslå kandidater, men innstillinger skal sendes tjenestevei for påtegning fra høyere nivå.

Kategori 2
er deltakermedaljer. Dette er medaljer tildeles for å ha tjenestegjort i et operasjonsområde sammenhengende i en periode. Periodens varighet og krav er definert i statuttene for den enkelte medalje. For tjeneste i utlandet overrekkes medaljen normalt i forbindelse med hjemkomst fra operasjonsområdet.

Kategori 3 er fortjenestemedaljer. Disse medaljene kan tildeles for innsats langt ut over det som forventes, eller for lang og tro tjeneste. Alle kan foreslå kandidater, men innstillinger skal sendes tjenestevei for påtegning fra høyere nivå.

 Medaljeoversikt (etter offisiell rangering)

 

 

Krigskorset med sverdKrigskorset med sverd<span><span class="image-with-caption"><img class="image" src="/media/PubImages/krigskorset.png" alt="" style="width:282px;" /><span class="caption">Krigskorset med sverd</span></span></span>Krigskorset med sverd er Norges høyeste utmerkelse og kan tildeles norske og utenlandske militære og sivile, som under krig eller væpnet konflikt på en særlig fremragende måte har utmerket seg med personlig tapperhet eller ved ledelse av avdeling eller fartøy under kamp.<br><br><strong>Kategori:</strong> Bragdmedalje/stridsdekorasjon.<br>
St. Olavsmedaljen med ekegrenSt. Olavsmedaljen med ekegren<p><span><span class="image-with-caption"><img src="/media/PubImages/stolavsmedaljen-ekegren.png" class="image" alt="" style="width:281px;" /><span class="caption">St. Olavsmedaljen med ekegren</span></span></span>​St. Olavsmedaljen med ekegren kan tildeles for personlig innsats i kamp eller lignende bedrift, som under krig eller væpnet konflikt, på fremragende måte har utmerket seg ved tapperhet eller ledelse.</p><p><strong>Kategori:</strong> Bragdmedalje/stridsdekorasjon.</p>
KrigsmedaljenKrigsmedaljen<p><span><span class="image-with-caption"><img src="/media/PubImages/krigsmedaljen.png" class="image" alt="" style="width:282px;" /><span class="caption">Krigsmedaljen</span></span></span>​Krigsmedaljen kan tildeles for personlig innsats i kamp eller lignende bedrift til norske eller utenlandske militære eller sivile som under krig eller væpnet konflikt på særlig måte har utmerket seg ved personlig tapperhet eller ledelse.</p><p><strong>Kategori:</strong> Bragdmedalje/stridsdekorasjon.<br></p>
Deltagermedaljen 9. april 1940–8. mai 1945Deltagermedaljen 9. april 1940–8. mai 1945<p> <span><span class="image-with-caption"><img src="/media/PubImages/Deltagermedaljen.png" class="image" alt="" style="width:309px;" /><span class="caption">Deltagermedaljen</span></span></span>Deltagermedaljen 9. april 1940–8. mai 1945 kan tildeles norsk og alliert militært personell som deltok i den andre verdenskrig. Det er forutsatt at alt personell som tildeles Deltagermedaljen må ha vist god nasjonal holdning i okkupasjonstiden. Den kan også tildeles sivilt personell som under krigen i Norge 1940 utførte arbeid i nær tilknytning til de militære styrker.<br></p><p> <strong>Kategori:</strong> Bragdmedalje/stridsdekorasjon.</p><br>
Forsvarets medalje for edel dådForsvarets medalje for edel dåd<p><span><span class="image-with-caption"><img class="image" src="/media/PubImages/edeldåd.png" alt="" style="width:267px;" /></span></span>​Forsvarets medalje for edel dåd kan tildeles militært og sivilt personell som i militær sammenheng har utvist personlig rådsnarhet og mot ut over det som kan kreves. Den kan tildeles en som under farefulle forhold har bidratt til å forhindre tap av menneskeliv eller avverget skader på materiell og eiendom.<br></p><p><strong>Kategori:</strong> Bragdmedalje.<br></p>
Forsvarets hederskorsForsvarets hederskors<p><span><span class="image-with-caption"><img src="/media/PubImages/hederskors.png" class="image" alt="" style="width:281px;" /><span class="caption">Forsvarets hederskors</span></span></span>​Forsvarets hederskors kan tildeles norsk og utenlandsk militært og sivilt personell for fremragende virksomhet eller  særlig fortjenstfull innsats i Forsvaret eller for Forsvaret i samfunnet. Kan også tildeles norske og utenlandske personer utenfor Forsvarets organisasjon som på en særlig fortjenstfull måte har bistått Forsvaret.<br></p><p><strong>Kategori:</strong> Fortjenestemedalje.</p>
Forsvarsmedaljen med laurbærgrenForsvarsmedaljen med laurbærgren<p>​<span><span class="image-with-caption"><img src="/media/PubImages/forsvarsmedaljenlaurbærgren.png" class="image" alt="" style="width:282px;" /><span class="caption">Forsvarsmedaljen med laurbærgren</span></span></span>Forsvarsmedaljen med laurbærgren kan tildeles <span>norsk og utenlandsk militært og sivilt</span> personell som i tjenestesammenheng har utvist personlig dyktighet og fortjentsfull innsats for Forsvaret. Medaljen kan også tildeles for faglig dyktighet hvor vedkommende har bidratt til utvikling av avdelingens kvalitet eller som forbilde skapt holdning, ansvarsfølelse og avdelingsånd på flere nivåer som det står stor respekt av.</p><p>Medaljen kan også tildeles personell som er beordret i spesielt krevende stillinger.<br></p><p><strong>Kategori:</strong> Fortjenestemedalje.</p>
Heimevernets fortjenstmedaljeHeimevernets fortjenstmedalje<p><span><span class="image-with-caption"></span></span><span><span class="image-with-caption"><img src="/media/PubImages/hvfortjenestemedalje.png" class="image" alt="" style="width:281px;" /><span class="caption">Heimevernets fortjenstmedalje</span></span></span>Heimevernets fortjenstmedalje kan tildeles <span>norsk og utenlandsk militært og sivilt</span> som på forskjellig vis har gjort en særlig stor og uselvisk innsats for Heimevernets sak.</p><p><strong>Kategori:</strong> Fortjenestemedalje.<br></p>
Hærens fortjenstmedaljeHærens fortjenstmedalje<span><span class="image-with-caption"><img class="image" src="/media/PubImages/Harens%20fortjenstmedalje.jpg" alt="" style="width:282px;" /><span class="caption">Hærens fortjenstmedalje</span></span></span> Hærens fortjenstmedalje kan tildeles norsk og utenlandsk militært eller sivilt personell som har gjort en betydelig innsats, ut over det forventede, for den respektive forsvarsgren. Medaljen kan også tildeles for summen av særlig god innsats gjennom en årrekke. For militært og sivilt personell i fellesinstitusjoner og avdelinger, fremmes forslag om tildeling til den forsvarsgrens medaljeråd som synes naturlig av forslagsstiller. <br><br><strong>Kategori:</strong> Fortjenstmedalje.<br>
Sjøforsvarets fortjenstmedaljeSjøforsvarets fortjenstmedalje<span><span class="image-with-caption"><img class="image" src="/media/PubImages/Sjoforsvarets%20fortjenstmedalje.jpg" alt="" style="width:282px;" /><span class="caption">Sjøforsvarets fortjenstmedalje</span></span></span> Sjøforsvarets fortjenstmedalje kan tildeles norsk og utenlandsk militært eller sivilt personell som har gjort en betydelig innsats, ut over det forventede, for den respektive forsvarsgren. Medaljen kan også tildeles for summen av særlig god innsats gjennom en årrekke. For militært og sivilt personell i fellesinstitusjoner og avdelinger, fremmes forslag om tildeling til den forsvarsgrens medaljeråd som synes naturlig av forslagsstiller. <br><br><strong>Kategori:</strong> Fortjenstmedalje.<br>
Luftforsvarets fortjenstmedaljeLuftforsvarets fortjenstmedalje<span><span class="image-with-caption"><img class="image" src="/media/PubImages/Luftforsvarets%20fortjenstmedalje.jpg" alt="" style="width:282px;" /><span class="caption">Luftforsvarets fortjenstmedalje</span></span></span> Luftforsvarets fortjenstmedalje kan tildeles norsk og utenlandsk militært eller sivilt personell som har gjort en betydelig innsats, ut over det forventede, for den respektive forsvarsgren. Medaljen kan også tildeles for summen av særlig god innsats gjennom en årrekke. For militært og sivilt personell i fellesinstitusjoner og avdelinger, fremmes forslag om tildeling til den forsvarsgrens medaljeråd som synes naturlig av forslagsstiller. <br><br><strong>Kategori:</strong> Fortjenstmedalje.<br>
Etterretningstjenestens fortjenstmedaljeEtterretningstjenestens fortjenstmedalje<span><span class="image-with-caption"><img class="image" src="/media/PubImages/Etterretningstjenestens%20fortjenstmedalje.jpg" alt="" style="width:282px;" /><span class="caption">Etterretningstjenestens fortjenstmedalje</span></span></span> Etterretningstjenestens fortjenstmedalje kan tildeles norsk og utenlandsk militært eller sivilt personell som har gjort en betydelig innsats, ut over det forventede, for den respektive forsvarsgren. Medaljen kan også tildeles for summen av særlig god innsats gjennom en årrekke. For militært og sivilt personell i fellesinstitusjoner og avdelinger, fremmes forslag om tildeling til den forsvarsgrens medaljeråd som synes naturlig av forslagsstiller. <br><br><strong>Kategori:</strong> Fortjenstmedalje.<br>
ForsvarsmedaljenForsvarsmedaljen<p>​<span><span class="image-with-caption"><img src="/media/PubImages/forsvarsmedaljen.png" class="image" alt="" style="width:281px;" /><span class="caption">Forsvarsmedaljen</span></span></span>Forsvarsmedaljen kan tildeles militært og <span><span>sivilt </span></span> personell som har gjort tjeneste i til sammen 25 år i Forsvaret. </p><p>Medaljen kan også tildeles norske og utenlandske personer, i og utenfor Forsvaret, som på en særlig måte har bistått det norske forsvar.<br></p><p><strong>Kategori:</strong> Fortjenestemedalje.</p>
Forsvarets medalje for sårede i stridForsvarets medalje for sårede i strid<p><span><span class="image-with-caption"><img class="image" src="/media/PubImages/saaredeistrid.png" alt="" style="width:280px;" /><span class="caption">Forsvarets medalje for sårede i strid</span></span></span>​Forsvarets medalje for sårede i strid kan tildeles personell i det norske forsvaret som har blitt såret i kamphandlinger eller situasjoner som kan oppfattes som kamphandlinger, og må være forårsaket av en av partene i en konflikt. </p><p>Medaljen kan også tildeles sivilt personell under militær kommando samt utenlandsk militært personell under norsk militær kommando.<br></p>
Forsvarets medalje for internasjonale operasjonerForsvarets medalje for internasjonale operasjoner<p>​<span><span class="image-with-caption"><img src="/media/PubImages/intopsmedaljen.png" class="image" alt="" style="width:290px;" /><span class="caption">Forsvarets medalje for internasjonale <br>operasjoner.</span></span></span>Forsvarets medalje for internasjonale operasjoner kan tildeles militære observatører og monitorer eller personer i enkeltstående stabsledd for minimum 30 dagers varighet i operasjonsområdet. <br></p><p><span><span>Der Norge stiller styrkebidrag som en enhet brukes nå Forsvarets operasjonsmedalje.</span></span><br></p><p>Fra 1. januar 2003 til 31. mars 2011 ble den tildelt observatører og personell i enkeltstående stabsledd i utenlandstjeneste med minimum tre måneders tjeneste. For perioden 1947 til 31. desember 2002 ble den tildelt norsk militært og sivilt personell som har tjenestegjort i internasjonale operasjoner i minimum seks måneder. </p><p><span><span>Medaljen utstyres med stjerne eller laurbærgren for oppsamlet lengde på tjenestetid:</span></span></p><ul><li>1 stjerne for 15 måneder tjeneste</li><li>2 stjerner for 30 måneders tjeneste</li><li>3 stjerner for 45 måneders tjeneste</li><li>Forsølvet laurbærgren for 60 måneders tjeneste</li></ul><p><span><span>Forsvarets medalje for internasjonale operasjoner</span></span> kan også tildeles med forgylt laurbærgren i spesielle tilfeller. Dette gjelder tidsavgrensede hendelser hvor personellet har utvist snarrådighet og dyktighet utover det forventede, utenfor direkte kamphandlinger.<br></p><p><strong>Kategori:</strong> Deltagermedalje.</p>
Forsvarets medalje for skytingForsvarets medalje for skyting<span><p><span><span class="image-with-caption"><img src="/media/PubImages/medalje-skyting.png" class="image" alt="" style="width:223px;" /><span class="caption">Forsvarets medalje for skyting</span></span></span>Medaljen tildeles for oppnådd gull i to av følgende ferdighetsmerker, hvorav skarpskyttermerket må være det ene:<br></p><ul><li>Det militære skarpskyttermerket<br></li><li>Det frivillige Skyttervesens dugleiksmerke<br></li><li>Norges Skytterforbunds armegeværmedalje (NAIS-medaljen)<br></li></ul><p><strong>Kategori:​</strong> Ferdighetsmedalje.</p></span>
Forsvarets innsatsmedaljeForsvarets innsatsmedalje<p>​<span><span class="image-with-caption"><img class="image" src="/media/PubImages/innsatsmedalje.png" alt="" style="width:282px;" /><span class="caption">Forsvarets innsatsmedalje</span></span></span>Forsvarets innsatsmedalje kan tildeles norsk og utenlandsk militært personell som har deltatt i farefulle og spesielle operasjoner og kamphandlinger. Personen må ha utmerket seg ved tapperhet og mot, eller særlig stridsrelatert innsats, ut over det som normalt kreves. </p><p>Personell som har gjort en særlig fortjenstfull innsats kan bli tildelt rosett. Her kreves en aktiv deltagelse i kamphandlinger eller en særlig innsats i farefulle oppdrag.</p><p><strong>Kategori:</strong> Bragdmedalje/stridsdekorasjon.</p>
Forsvarets operasjonsmedaljeForsvarets operasjonsmedalje<p class="forsvaretElement-p">​<span><span class="image-with-caption"><img class="image" src="/media/PubImages/operasjonsmedalje%20bosnia.png" alt="" style="width:160px;height:345px;" /><span class="caption">Forsvarets operasjonsmedalje.</span></span></span>Forsvarets operasjonsmedaljer kan tildeles for minst 30 dagers sammenhengende tjeneste i norsk enhet eller multinasjonalt stabsledd i internasjonal operasjon samtidig med annen norsk enhet i samme operasjon. </p><p class="forsvaretElement-p">Fra 1. april 2005 til 31. mars 2011 ble medaljen tildelt for minst 90 dagers sammenhengende tjeneste.</p><p class="forsvaretElement-p">Medaljen blir utstyrt med forskjellige medaljebånd for ulike operasjoner eller land. Fargene i båndet settes sammen av fargene i Norges flagg og i flagget til landet operasjonen foregår i. Ved flere tjenesteperioder i samme land markeres dette med et romertall av metall festet på medaljebåndet.</p><p class="forsvaretElement-p"> <strong>Kategori:</strong> Deltagermedalje.<br></p><h2 class="forsvaretElement-H2">Medaljebånd i rangert rekkefølge<br></h2><p class="forsvaretElement-p"> <span><img src="/media/PubImages/operasjonsmedalje%20båndstriper%20oversikt.jpg" alt="" style="max-width:620px !important;" /></span></p>
VernedyktighetsmedaljenVernedyktighetsmedaljen<p><span><span class="image-with-caption"><img class="image" src="/media/PubImages/vernedyktighetsmedaljer.png" alt="" style="width:432px;" /><span class="caption">Vernedyktighetsmedaljen. Hæren, Sjøforsvaret, Luftforsvaret og Heimevernet.</span></span></span>​Vernedyktighetsmedalje tildeles som en påskjønnelse for fullført førstegangstjeneste. Det finnes en for hver forsvarsgren. Medaljen ble innstiftet 10. juni 1982, og tildeles for avtjent førstegangstjeneste etter dette tidspunktet.<br></p><p>Medaljen bæres med stjerne for henholdsvis 4, 8, 12 års tjeneste for yrkes- og/eller kontraktsbefal. En stjerne tildeles også for seks måneders internasjonal tjeneste. Heimevernets personell tildeles stjerne etter henholdsvis 5, 10 og 15 gjennomførte årlige heimevernsøvelser. Hæren, Sjøforsvaret og Heimevernet benytter gullstjerne. Luftforsvaret benytter sølvstjerne.<br></p><p><strong>Kategori:</strong> Deltagermedalje.<br></p>
Forsvarets medalje for feltsportForsvarets medalje for feltsport<p> <span><span class="image-with-caption"><img src="/media/PubImages/medalje-feltsport.png" class="image" alt="" style="width:224px;" /><span class="caption">Forsvarets medalje for feltsport</span></span></span>Medaljen tildeles for oppnådd gull i tre av følgende ferdighetsmerker, hvorav to skal være militære:<br></p><p>Militære:<br></p><ul><li>Det militære marsjmerket<br></li><li>Det militære skimerket<br></li><li>Infanterimerket<br></li><li>Feltidrettsmerket<br></li><li>Det militære femkampmerket<br></li></ul><p>Sivile:<br></p><ul><li>Norges Svømmeforbunds Den store havhesten<br></li><li>Norges idrettsforbunds idrettsmerke<br> </li><li>Norges skiskytterforbunds skiskyttermerke<br></li></ul><p> <strong>Kategori:​</strong> Ferdighetsmedalje.<br></p>

Publisert 5. desember 2014 09:21.. Sist oppdatert 5. desember 2018 10:31.